«ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΛΟΓῼ ΕΥΡΩ» (Ἀμερικανὸς Α/ΓΕΕΘΑ)

μερικανς A/ΓΕΕΘΑ:
«
ρχεται πόλεμος στν Ερώπη λόγῳ ερώ»!

.         Σὲ πρωτοφανεῖς δηλώσεις γιὰ μετατροπὴ τῆς εὐρωζώνης ἢ καὶ τῆς Ε.Ε. σὲ ἕνα τεράστιο πεδίο μάχης ἀνάλογο μὲ αὐτὸ τοῦ Β’Π.Π. ἢ -στὴν καλύτερη περίπτωση- για δημιουργία ἑνὸς σκηνικοῦ ποὺ θὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐσωτερικὴ βία καὶ συνοριακὲς συγκρούσεις, προχώρησε ο ἀνώτατος στρατιωτικὸς ἡγέτης τῶν ΗΠΑ, ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Μικτοῦ Ἐπιτελείου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῶν ΗΠΑ, στρατηγὸς Martin Dempsey.
.            Ἡ ζοφερή πρόβλεψη γιὰ αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ συμβοῦν στὴν Εὐρώπη, ἔχουν δημιουργήσει μεγάλη ἀναταραχή, ἀφοῦ δὲν βγαίνουν ἀπὸ τὸ στόμα κάποιου τυχαίου, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἡγέτη τῆς ἰσχυρότερης πολεμικῆς μηχανῆς παγκοσμίως, ὁ ὁποῖος ἔχει στὴν διάθεσή του, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ τεράστια ἐπιτελεῖα εἰδικῶν ἀναλυτῶν…
.             «Ἡ εὐρωζώνη βρίσκεται πρὸ μεγάλου κινδύνου. Μᾶς ἀπασχολεῖ ἐξαιρετικὰ τὸ γεγονὸς ἑνὸς ὑγιοῦς καὶ βιώσιμου εὐρώ, γιατί κατὰ κάποιο τρόπο εἴμαστε καὶ ἐμεῖς ἐκτεθειμένοι σὲ αὐτό, ἀλλὰ γιατί ἐπίσης ἕνα μὴ βιώσιμο εὐρὼ ἔχει τὴν δυναμικὴ νὰ προκαλέσει κοινωνικὴ ἀναταραχή, διεθνικὲς συγκρούσεις καὶ διάλυση τῆς ΕΕ, ἡ ἑνότητα τῆς ὁποίας σφυρηλατεῖται ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια», δήλωσε ὁ στρατηγὸς Dempsey μετὰ τὸ πέρας τῆς συνάντησης κορυφῆς τῶν ἡγετῶν τῆς ΕΕ τὴν παρελθοῦσα Παρασκευή.
.             Τὸ νὰ φτάσει ὁ Ἀμερικανὸς Ἀρχηγὸς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων να προβεῖ σὲ προβλέψεις πρόκλησης πολεμικῶν συγκρούσεων γιὰ ἕνα θέμα οἰκονομικῆς φύσεως καὶ δὴ εὐρωπαϊκὸ προβλέποντας, σὲ περίπτωση ποὺ τὸ εὐρὼ δὲν θὰ καταφέρει νὰ σταθεροποιηθεῖ, τὴν διάλυση τῆς ΕΕ καὶ ἐκτεταμένες κοινωνικὲς ἀναταραχὲς στὸ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος, σημαίνει πολλά: Σημαίνει κατ᾽ ἀρχὰς ὅτι ὑπάρχουν πράγματα καὶ καταστάσεις στὸ παρασκήνιο τὰ ὁποῖα ἀγνοοῦνται. Συμβαίνουν πράγματα τὰ ὁποῖα σπρώχνουν τὴν εὐρωζώνη πρὸς τὴν ἄβυσσο, ὄχι τῆς δημοσιονομικῆς ἀποτυχίας, ἀλλὰ πρὸς τὸν ὄλεθρο τοῦ πολέμου.
.          Ποτὲ στὸ παρελθὸν Ἀμερικανὸς στρατιωτικὸς καὶ μάλιστα τῆς ἐμβέλειας τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῶν ΗΠΑ  δὲν εἶχε κάνει δηλώσεις γιὰ κάτι ποὺ στὸ τέλος εἶναι ἐσωτερικὴ ὑπόθεση τῆς Εὐρώπης. Ἡ ἀναφορὰ ἑνὸς τόσο σημαίνοντος προσώπου γιὰ ἕνα γενικευμένο ρεῦμα κοινωνικῶν ἀναταραχῶν καὶ ἐπανάληψης τῶν διεθνικῶν συγκρούσεων στὴν Εὐρώπη σημαίνει πὼς αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ προβλέψει ὁ ἴδιος μπορεῖ καὶ νὰ πάρει ἐφιαλτικὲς διαστάσεις, διαστάσεις οἱ ὁποῖες θὰ ἀπειλήσουν τὴν σταθερότητα σὲ ὅλη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο.
.             Παράλληλα, τόσο οἱ διαδηλώσεις στὴ Ρωσία καὶ οἱ δηλώσεις Πούτιν ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὲς κρύβεται ἀμερικανικὸς «δάκτυλος» συνθέτουν  ἕνα ἰδιαίτερο σύνθετο καὶ δύσκολο στὴν ἐξέλιξή του σκηνικό. Οἱ διαφορὲς τῆς Ρωσίας μὲ τὸ ΝΑΤΟ γιὰ τὴν ἀντιπυραυλικὴ ζώνη, οἱ χθεσινὲς δηλώσεις Ρώσων ἀξιωματούχων ὅτι τυχὸν εἰσδοχὴ τῆς Γεωργίας στὸ ΝΑΤΟ μπορεῖ νὰ σημάνει καὶ πόλεμο, θέτουν τὰ ὅσα ἐλέχθησαν ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ στρατηγὸ κάτω ἀπὸ ἕνα νέο πλαίσιο. Αὐτὸ τῆς πυριτιδαποθήκης ποὺ μπορεῖ νὰ θυμίζει ἡ Εὐρώπη σὲ λίγο καιρό.
.             Ὑπάρχει βέβαια πάντα τὸ ἐνδεχόμενο ὁ Ἀμερικανὸς στρατηγὸς νὰ προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει κλίμα πάνω στὸ ὁποῖο θὰ στηριχθοῦν οἱ νέοι σχεδιασμοὶ τῶν ΗΠΑ, καθὼς ἡ οἰκονομία τῆς ὑπερδύναμης μαστίζεται σφόδρα καὶ ὁ Barack Obama ἔχει ἀποτύχει νὰ τὴν θέσει σὲ τροχιὰ ἀνάπτυξης καὶ ὅλοι φανταζόμαστε ἀλλὰ φοβούμαστε νὰ ὁμολογήσουμε γιὰ τὸ τί μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτό.
.             Τὸ θέμα εἶναι τί κάνουμε στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, τὸν μοναδικὸ ὀργανισμό, τὴν μοναδικὴ κρατικὴ ὀντότητα ποὺ λειτουργεῖ ἀκόμα σὲ ἀνεκτὰ ἐπίπεδα: Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία, ἀπὸ ὁποιοδήποτε κόμμα καὶ ἂν προέρχεται, τὶς ρίχνει στὴν ἀπόλυτη ἔνδεια, τὶς καταδικάζει νὰ στεροῦνται ἀξιοπρέπειας, τὶς συκοφαντεῖ μὲ συνθηματολογία περασμένων δεκαετιῶν. Καὶ ἀφήνει τὴν χώρα, ἐν τέλει, ἀπροστάτευτη…

 ΠΗΓΗ: Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr  

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: