«ΠΑΡΑΤΑ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΕ»

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:Ἔχουμε ὅ,τι ἀντιστοιχεῖ στὶς ἐσώτερες ἐπιθυμίες μας, ὅ,τι μᾶς πρέπει. Πολιτικοὺς κατὰ τὴν καρδίαν μας, Χώρα κατὰ τὴν καρδίαν μας, Οἰκονομία κατὰ τὴν καρδίαν μας, Παιδεία κατὰ τὴν καρδίαν μας, καὶ φυσικὰ Θρησκευτικὰ στὸ σχολεῖο κατὰ τὴν «τουρκικὴ» καρδίαν μας. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἄλλωστε ποὺ μεθᾶμε καθημερινὰ μὲ τὰ τουρκικὰ σήριαλ; Λοιπόν, «τουρκικὰ θρησκευτικά» μᾶς πρέπουν, χωρὶς Ἁγία Γραφή, χωρὶς Πατέρες, χωρὶς Παράδοση (ὅπως ἀναφέρει κατωτέρω ὁ μαχητής κ. Ἰω. Τάτσης). Μᾶς ἔρχονται γάντι τέτοια «τουρκικὰ θρησκευτικά». Ἢ μήπως δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἐπαναλαμβάνουμε μονότονα ἔργῳ καὶ λόγῳ ΕΧΕ ΜΑΣ ΠΑΡῌΤΗΜΕΝΟΥΣ. «Παράτα μας, Χριστέ, ἐσὺ καὶ τὰ Δεῖπνα σου καὶ οἱ Ἐκκλησίες σου, καὶ τὰ Εὐαγγέλιά σου καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες σου καὶ οἱ Παραδόσεις σου. Ἔχουμε ΔΟΥΛΕΙΕΣ. Μεγάλες. Σπουδαῖες. Ἐργολαβίες πολλές»!

.        Ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς μόνον ὅ,τι μάθει καὶ ζήσει τὸ παιδὶ κάθε ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ, στὴν ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΤΟΥ. Ὄχι στὰ σπήλαια τῶν Λησταρχῶν καὶ ἐκκολαπτήρια τῶν Ἐργολάβων τὴς Ἀλλοτριώσεως.

νορθόδοξα «Νέα Θρησκευτικ» στ «Νέο Σχολεο»
τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

.           Τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἔχει ἐκπονήσει μὲ χρηματοδότηση τοῦ ΕΣΠΑ νέα προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (καὶ γιὰ ἄλλα μαθήματα) γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο, τὰ ὁποῖα ἐφαρμόζονται φέτος πιλοτικὰ σὲ κάποια σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ προβλέπουν αὐτὰ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν δὲν θυμίζει σὲ τίποτε τὸ μέχρι σήμερα διδασκόμενο θρησκευτικὸ μάθημα. Ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση ἐξοστρακίζονται καὶ τὴν θέση τους παίρνουν γενικόλογες ἱστορικὲς καὶ θρησκειολογικὲς ἀναλύσεις, συγκρητιστικὲς μελέτες τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου καὶ μία «θεολογικὴ» παιδεία ποὺ θὰ φέρει μόνο σύγχυση στοὺς μαθητές.
.        Ὅσοι Θεολόγοι κλήθηκαν νὰ ἐφαρμόσουν τὰ παραπάνω προγράμματα πιλοτικὰ στὰ σχολεῖα τους δὲν ἔχουν στὴν διάθεσή τους τὰ βιβλία Θρησκευτικῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Θεολόγοι στὰ σχολεῖα μας, καθὼς ἡ ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος εἶναι τόσο ριζική, ὥστε τὰ μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα βιβλία νὰ μὴ μποροῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς νέους στόχους τοῦ μαθήματος…
.       Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἑτοιμάζεται νὰ ἐφαρμόσει σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς χώρας τὰ νέα αὐτὰ προγράμματα σπουδῶν ἤδη ἀπὸ τὴν ἑπομένη σχολικὴ χρονιά. Ἀδιευκρίνιστο παραμένει ἂν οἱ Θεολόγοι θὰ κληθοῦν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν χωρὶς τὴν χρήση σχολικῶν ἐγχειριδίων. Αὐτὸ ποὺ εἶναι περισσότερο ἀπὸ βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι φαρμογ τν «Νέων Θρησκευτικν» σ λα τ σχολεα θ σημάνει τ τέλος το ρθόδοξου χριστιανικο μαθήματος. Ἡ εὐθύνη μιᾶς τέτοιας χριστομαχίας βαρύνει ἀσφαλῶς ὄχι μόνο τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀλλὰ πρωτίστως τὴν μικρὴ ὁμάδα νεωτεριστῶν Θεολόγων ποὺ συνέταξε τὰ προγράμματα αὐτά. Μέλη οἱ περισσότεροι τοῦ συνδέσμου Θεολόγων ΚΑΙΡΟΣ, ποὺ πρωτοστάτησε στὴν διάσπαση τοῦ κλάδου τῶν Θεολόγων, ὑποσχέθηκαν, ἐδῶ καὶ καιρό, σὲ ὅσους σχεδιάζουν τὴν ἀντικατάσταση τοῦ ὀρθόδοξου μαθήματος ἀπὸ ἕνα ἄχρωμο θρησκειολογικό, νὰ κάνουν τὸ πᾶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ.
.      Οἱ σχεδιαστὲς τοῦ «Νέου Σχολείου» δὲν φαίνεται νὰ ἐπιθυμοῦν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μάθημα σὲ αὐτό. Ἔτσι φτιαξαν κα τοιμάζονται ν φαρμόσουν σ λα τ σχολεα τ «Νέα Θρησκευτικά», να μάθημα θρησκειολογικό, χωρς Χριστό, χωρς Παλαι κα Καιν Διαθήκη, χωρς γίους Πατέρες. Δυστυχῶς βρῆκαν ἀπρόσμενους συμμάχους κάποιους νεωτεριστὲς Θεολόγους. Οἱ μόνοι ποὺ φαίνεται πὼς δὲν ἔχουμε λόγο σὲ τέτοιες ριζικὲς ἀλλαγὲς εἴμαστε ὅσοι διδάσκουμε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Γιατί ἄραγε πιστεύουν ὅτι θὰ ἐφαρμόσουμε στὶς τάξεις ὅσα αὐτοὶ ἑτοίμασαν γιὰ μᾶς καὶ τοὺς μαθητές μας, χωρὶς ἐμᾶς;

 ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.com

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: