ΜΗΤΡ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟ: «50.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ Η ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος λαμβάνει μιὰ εὐαίσθητη καὶ ΣΥΜΠΟΝΕΤΙΚΗ πρωτοβουλία. Ἐπικαλεῖται τὴν «ἀνθρωπιά» στὴν προσπάθειά του νὰ προωθήσει ἕνα δίκαιο καὶ χριστιανικὸ αἴτημά του. Λυπούμαστε ἀλλὰ ἂν ὑπῆρχε ἀνθρωπιά στοὺς Ἄρχοντες, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΦΘΑΣΕΙ ΕΔΩ ὡς Χώρα. Ἂν οἱ Ἅρχοντες εἶχαν ΑΝΘΡΩΠΙΑ θὰ τὴν εἶχαν ἀπὸ πρίν. Τώρα ποῦ νὰ τὴν βροῦν;
.         Μᾶς λιχνίσανε μάλιστα ἐπ᾽ ἐσχάτων μὲ τὴν ὑποκριτική τους ρητορεία, ὅτι «ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ», ἀλλ᾽ ὅμως δὲν μᾶς διευκρίνισαν ποιά ἦταν μέχρι τώρα ἡ πρώτη τους προτεραιότητα
. Κι ἀφοῦ λοιπόν, ὅπως προκύπτει ἐκ τῶν συμφραζομένων, ἡ ΠΑΤΡΙΔΑ δὲν ἦταν μέχρι τώρα ἡ πρώτη τους προτεραιότητα, εἶναι ποτὲ δυνατόν ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ τῆς ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ νὰ ἀλλάξουν καὶ νὰ τὴν βάλουν πρώτη τους προτεραιότητα; Ἀλλάζει ὁ λύκος τὴν προβιά του;

Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου
πρὸς τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
καὶ Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Εὐάγγελο Βενιζέλο

Ἐξοχώτατο κ. Εὐάγγελο Βενιζέλο
Ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως καὶ Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν

 Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

.        Μὲ μεγάλη μας ἀνακούφιση πληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ Κυβέρνηση, αἰσθανόμενη τὴν ἀπόγνωση καὶ ἀδυναμία εὐπαθῶν ὁμάδων (ἄνεργοι, ἀνάπηροι, πολύτεκνοι κ.λπ.) νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ ἔκτακτο τέλος ἀκινήτων, πρόκειται νὰ βρεῖ δικλεῖδες ἀνακούφισής τους.
.        Μὲ συγκίνηση ἐπίσης ἀκούσαμε ἀπὸ τὸ στόμα Σας τὴν ἀποστολὴ πρὸς Ἐσᾶς e-mail πολύτεκνης μητέρας 16 παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ δική Σας κατανόηση καὶ εὐαισθησία στὸ ὁπωσδήποτε «ἀκραῖο» καὶ φυσικὰ ὄχι καὶ τόσο ἀντιπροσωπευτικό τῆς πραγματικῆς καταστάσεως αὐτὸ παράδειγμα.
.        Μὲ τὴν ἐπιστολή μου αὐτήν, θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς καταστήσω κοινωνὸ τῆς πραγματικῆς εἰκόνας τῆς κοινωνίας μας, τουλάχιστον στὰ Μεσόγεια καὶ τὴ Λαυρεωτική, ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνομαι ὡς Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς, καὶ νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ μὴν διστάσετε νὰ προχωρήσετε τολμηρά, ἔξυπνα καὶ ἀρχοντικὰ στὰ ἀπαραίτητα ἀνακουφιστικὰ μέτρα γιὰ τοὺς συμπολίτες μας ποὺ βρίσκονται σὲ κατάσταση πλήρους ἀνέχειας καὶ ἀδυναμίας νὰ καταβάλουν τὴν εἰσφορά.
.        Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἡ ὅποια κίνησή Σας θὰ πρέπει νὰ γίνει μὲ πολλὴ σύνεση, δεδομένου τοῦ ὁρατοῦ κινδύνου κατάχρησης καὶ ἐκμετάλλευσης τῶν ἀνακουφιστικῶν μέτρων ποὺ θέλατε πάρει.
.        Τὸ ἐνδεχόμενο ὅμως νὰ συντριβοῦν κοινωνικὰ καὶ νὰ συνθλιβοῦν ψυχολογικὰ συνάνθρωποί μας, στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ληφθεῖ πρόνοια, εἶναι πλέον ἢ ὁρατό.
.        Κύριε Ὑπουργέ, μὴ περιφρονήσετε τὴν ἀδύνατη φωνή μας. Δὲν εἶναι πολιτικὴ φωνὴ μὲ σκοπιμότητες ἢ κρυμμένη ἰδιοτέλεια. Εἶναι λαϊκὸς ἀναστεναγμὸς καὶ κραυγὴ κοινωνικῆς ἀπελπισίας. Εἶναι ἀρκετοὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν φαίνονται, ἀλλὰ καὶ δὲν μποροῦν.
.        Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν πολύ, ἐκ μέρους αὐτῶν ποὺ εἰλικρινὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ μέτρα τῆς Κυβέρνησης, νὰ τοὺς προστατεύσετε, ὅπως ἐσεῖς κρίνετε καὶ μπορεῖτε, ἐκφράζοντας τὴ δική σας ἀνθρωπιὰ καὶ προστατεύοντας μὲ πολιτικὴ Λογικὴ τὴ δική τους ἀξιοπρέπεια. Δὲν μᾶς ἔχει μείνει καὶ τίποτα ἄλλο.
.        Ἐγὼ ἀπὸ τὴ μεριά μου προτίθεμαι νὰ καταβάλω, ὅπου, ὅποτε καὶ μὲ ὅποιον τρόπο Ἐσεῖς μοῦ ὑποδείξετε, γιὰ λογαριασμὸ τέτοιων ἀνθρώπων καὶ σὲ ἔνδειξη συμμετοχῆς μου στὴν ὅλη δραματικὴ κατάσταση, τὸ ποσὸ τῶν 50.000€ ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς.
.        Τὸ ποσὸ αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ ἄτυπο ἔρανο ποὺ διενήργησα μεταξὺ συνεργατῶν καὶ φίλων τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ κατέβαλαν τὸ ἀναλογοῦν σὲ αὐτοὺς τέλος στὴ ΔΕΗ γιὰ λογαριασμό τους, κατέθεσαν καὶ ἀνάλογο ποσὸ στὴν Μητρόπολη γιὰ ἐμπερίστατους συμπολίτες τους.
.        Ἴσως τὰ χρήματα αὐτά, ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ συγκεκριμένη ἀπρόοπτη ἀλλὰ ἐπιτακτικὴ κοινωνικὴ ἀνάγκη, θὰ μποροῦσαν νὰ δοθοῦν καὶ σὲ μὴ ἐκκλησιαστικὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα φροντίζουν παιδιὰ μὲ νοητικὴ στέρηση, νευρομυϊκὲς παθήσεις, παραλύτους, κ.λπ. καὶ λειτουργοῦν στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττική, πρὸς στήριξη τοῦ κάτω ἀπὸ ἐξαιρετικὰ δύσκολες συνθῆκες ἐπιτελούμενου σπουδαίου ἔργου τους, ποὺ κυριολεκτικὰ κινδυνεύει, λόγῳ ἀδυναμίας τοῦ Κράτους νὰ καταβάλει τὶς πάγιες χορηγίες του πρὸς αὐτά.
.        Ὁ λόγος ποὺ δὲν κάνουμε ἐμεῖς τὴν ἀπευθείας διανομὴ τῶν χρημάτων σὲ αὐτοὺς ποὺ τὰ ἔχουν ἀνάγκη εἶναι προφανῶς ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι γενικὴ καὶ ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ ὄχι ἀποσπασματικὴ καὶ μερικὴ ἀπὸ κάποιον φορέα, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Τὸ κράτος δὲν ὑποκαθίσταται, ὑποβοηθεῖται.
.        Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι τὸ ποσὸ αὐτὸ εἶναι πολὺ μικρὸ γιὰ νὰ ἀντισταθμίσει τὸ οἰκονομικὸ ἔλλειμμα ἀπὸ τὴν μὴ καταβολὴ τοῦ ἔκτακτου τέλους, εἶναι ὅμως, κ. Ὑπουργέ, συμβολικὰ πολὺ μεγάλο γιὰ νὰ καταδείξει τὴν ἀνάγκη τῆς κοινωνικῆς μας ἀξιοπρέπειας καὶ ἀλληλέγγυων πρωτοβουλιῶν.
.        Ἕτοιμος νὰ συμβάλω μὲ ὅποιον τρόπο Ἐσεῖς μοῦ ὑποδείξετε στὴν ἀνακούφιση τοῦ κόσμου καὶ βέβαιος γιὰ τὴ δική σας πολυϋπεύθυνη εὐαισθησία, κατανόηση καὶ πολιτικὴ εὐστροφία, διατελῶ

 Μὲ τιμὴ καὶ εὐχὲς

Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

ΠΗΓΗ: romfea.gr

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: