Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΑΣΙΜΗ. ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!

.         ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μέσα σὲ ὅλα τὰ χαράτσια καὶ τὴν φοροεπιδρομὴ ἀπορίας ἄξιον, πῶς ἀκόμα δὲν σκέφτηκαν νὰ ἐπιβάλουν κι ἕνα πρόστιμο ΖΩΗΣ, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἐπιβιώνουν, νὰ ἀναπνέουν καὶ νὰ περπατοῦν. Ἡ ἐπιβίωση εἶναι ἐντελῶς κολάσιμη! Καὶ γι᾽ αὐτὸ τῆς πρέπει πρόστιμο.
.      Ἄλλωστε κανεὶς πιὰ ὁμαλὸς στὰ λογικά του δὲν πιστεύει ὅτι μὲ τὴν ὑπερφορολόγηση καὶ τὴν δῆθεν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς λύνεται τὸ δημοσιονομικὸ πρόβλημα τῆς Χώρας. Ὁλοφάνερος στόχος εἶναι ἡ νομιμόσχημη ὑπονόμευση τῆς ἐλευθερίας καὶ ὁ ψυχικὸς καὶ ἠθικὸς ἐξολοθρεμός τοῦ λαοῦ.  Ἂν προκύψει καὶ ὁ σωματικός, τόσο τὸ καλύτερο!

Πρόστιμο 100 ερ γι σους δὲν ζητοῦν ἀποδείξεις!

.       Οἱ νέες ρυθμίσεις θὰ περιλαμβάνονται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα, τὸ ὁποῖο εἰσέρχεται στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἐπεξεργασίας.
.         Ἔρχονται πρόστιμα γιὰ τοὺς καταναλωτὲς ποὺ δὲν ζητοῦν ἀποδείξεις. Τὸ ΣΔΟΕ θὰ ἐπιβάλει πρόστιμο 100 εὐρὼ σὲ κάθε καταναλωτὴ ποὺ θὰ συλλαμβάνεται νὰ μὴ ζητᾶ ἀπόδειξη γιὰ τὶς ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιεῖ.
.       Παράλληλα τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ δώσει κίνητρα στοὺς φορολογουμένους νὰ χρησιμοποιοῦν στὶς συναλλαγές τους τὴν κάρτα ἀποδείξεων, ἐνῶ στὰ σχέδιά του περιλαμβάνεται ἡ ἀπ᾽ εὐθείας εἴσπραξη τοῦ ΦΠΑ μέσῳ πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν καρτῶν.
.         Μὲ τὶς κινήσεις αὐτές, τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναθερμάνει τὸ κίνημα τῶν ἀποδείξεων, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀτονίσει καὶ νὰ περιορίσει τὴν φοροδιαφυγή.
.        Οἱ νέες ρυθμίσεις θὰ περιλαμβάνονται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα, τὸ ὁποῖο εἰσέρχεται στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἐπεξεργασίας. Στόχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου εἶναι νὰ παρουσιαστεῖ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα καὶ νὰ ἔχει ψηφιστεῖ μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἐνῶ σήμερα σὲ εὐρεία σύσκεψη ὑπὸ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Εὐάγγελο Βενιζέλο ἀναμένεται νὰ ἐξεταστοῦν οἱ τελευταῖες ἐκκρεμότητες.
.         Ξεχωριστὸ κεφάλαιο στὸ νέο φορολογικὸ νομοσχέδιο ἀναμένεται νὰ ἀποτελέσουν οἱ «Κανόνες Ἀπεικόνισης Συναλλαγῶν», ποὺ ἀντικαθιστοῦν τὸν ΚΒΣ. Μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ προωθοῦνται καὶ σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ ἔχει ἐπεξεργαστεῖ τὶς νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται ἕνα νέο “πόιντ σύστεμ” γιὰ τὶς φορολογικὲς παραβάσεις μὲ σημαντικότερα στοιχεῖα τὴν μὴ ἀπόρριψη τῶν βιβλίων, τὴν μείωση ἢ κατάργηση προστίμων γιὰ τυπικὲς παραβάσεις, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ θεσπίζονται καὶ «κίνητρα συμμόρφωσης».
.         Οἱ παραβάτες ποὺ θὰ πληρώνουν τὰ πρόστιμα θὰ δικαιοῦνται ἐπιστροφῆς ποσοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ ἀντιστοιχεῖ στὸ 30% τοῦ ἀρχικοῦ προστίμου. Σὲ περίπτωση συμβιβασμοῦ, τὸ ἴδιο πρόστιμο μειώνεται κατὰ 60% στὴν ἐφ᾽ ἅπαξ πληρωμὴ καὶ 40%, ἂν καταβληθεῖ σὲ δόσεις.
.         Τὸ νέο ποινολόγιο γιὰ τὶς φορολογικὲς παραβάσεις ποὺ θὰ περιλαμβάνεται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι:
.         Ἐπιβάλλεται πρόστιμο 100 εὐρὼ σὲ βάρος τῶν φυσικῶν προσώπων, ἰδιωτῶν – καταναλωτῶν, γιὰ τὰ ὁποῖα διαπιστώνεται κατὰ τὴν διάρκεια προληπτικοῦ φορολογικοῦ ἐλέγχου εἴτε σὲ ἐπαγγελματικὴ ἐγκατάσταση ἐπιτηδευματία εἴτε ἐκτὸς αὐτῆς ὅτι δὲν ἀπαίτησαν ἢ δὲν ἀποδέχθηκαν ἢ ἀποδέχθηκαν ἀνακριβῆ φορολογικὰ στοιχεῖα ἀξίας γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀγαθῶν ἢ τὴν λήψη ὑπηρεσιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μὴ ἔκδοση, τὴν μὴ ἐμπρόθεσμη ἢ τὴν ἀνακριβῆ ἔκδοση στοιχείου ἀπὸ τὸν ἐπιτηδευματία. Τὸ πρόστιμο καταβάλλεται ἐντὸς 10 ἡμερῶν σὲ ὁποιαδήποτε ΔΟΥ, μὲ ἔκπτωση 50%.

[…]

 ΠΗΓΗ: imerisia

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: