ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΣΕ 4 ΣΤΑΔΙΑ

Μέθοδοι προπαγάνδας κατ τν θνν.
χουν φαρμοσθε δη στὴν Ἑλλάδα;

Γράφει ὁ Ἰωάννης Μπαλτζώης
(ΥΠΤΓΟΣ ἐ.ἀ. – Διετέλεσε Ἀκόλουθος Ἀμύνης (ΑΚΑΜ)
καὶ Στρατιωτικὸς Ἀκόλουθος (ΣΑ) ΤΕΛ ΑΒΙΒ, στὴν Ἑλληνικὴ πρεσβεία στὸ Ἰσραὴλ)

.         Ἡ ἀποκάλυψη τῶν μεθόδων καὶ τῶν τεχνικῶν τῆς προπαγάνδας, ἡ ἐπὶ τὸ πλέον εὔηχο , τῶν ψυχολογικῶν ἐπιχειρήσεων σίγουρα ἐντυπωσιάζει ἅπαντες, ἀκόμη καὶ ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν μερικὴ ἡ ἀρκετὴ σχέση μὲ τὸ ἀντικείμενο. Ἰδιαίτερα δὲ ἂν πρόκειται γιὰ χῶρες μέτρ τοῦ εἴδους, ὅπως συνήθως ἦταν καὶ εἶναι τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τῶν μεθόδων αὐτῶν, ἀφ’ «ἑνὸς γιὰ νὰ αἰτιολογήσουν  τὸ καθεστὼς ποὺ ἔχουν ἐπιβάλλει στοὺς λαούς, χωρὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες φυσικὰ καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ σκοπὸ νὰ ὑπονομεύσουν τὰ κράτη-ἀντιπάλους των καὶ νὰ διαβρώσουν τὸ φρόνημα καὶ τὶς ἠθικὲς ἀξίες τῶν κατοίκων τῶν κρατῶν αὐτῶν. Βέβαια ψυχολογικὲς ἐπιχειρήσεις χρησιμοποιοῦνται καὶ ἀπὸ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις μιᾶς χώρας, φυσικὰ κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἰδιαίτερα στοὺς κατοίκους τῆς ἀντίπαλης ἐμπόλεμης χώρας, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ φρονήματος καὶ τὴν μείωση τῆς ἀντίστασης καὶ τῆς θέλησης γιὰ συνέχιση τοῦ ἀγώνα. Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο παρατηροῦμε ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια πολεμικῶν συρράξεων νὰ βομβαρδίζονται «κατὰ λάθος» καὶ ἄμαχοι.
.         Εἴδαμε πολλὰ τέτοια περιστατικὰ μὲ ἀποκορύφωμα τοὺς τελευταίους βομβαρδισμοὺς στὴν Λιβύη. Τελευταία εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μία συνέντευξη ἑνὸς εἰδικοῦ πράκτορα, ὑπεύθυνου σὲ θέματα προπαγάνδας, τῆς τότε Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Ἡ συνέντευξη δόθηκε πρὶν 25 χρόνια, ἀλλὰ ὅπως θὰ δοῦμε παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ σὲ πολλὰ σημεῖα διαπιστώνουμε διάφορες ὁμοιότητες ποὺ ἔχουν σχέση μέ μας, μὲ τὴν πατρίδα καὶ τὰ συμβαίνοντα γύρω μας σήμερα, ἰδιαίτερα στὴ μεθοδολογία καὶ τὰ ἐμφανῆ ἀποτελέσματα. Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή.
.         Ὁ Yuri Alexandrovich Bezmenov, ἦταν γιὸς ὑψηλόβαθμου σοβιετικοῦ ἀξιωματικοῦ καὶ γεννήθηκε το 1939 στὴν Μόσχα. Ἐργάστηκε ὡς δημοσιογράφος στὴν Novosti Press, ὡς εἰδικός πράκτορας στὴν KGB, ἀλλὰ καὶ στὸ Κεντρικὸ Κομμουνιστικὸ Συμβούλιο, τὰ χρόνια τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Ἐκπαιδεύτηκε καὶ ἡ εἰδικότητά του ἦταν ἡ προπαγάνδα. Λόγῳ διαφωνίας του μὲ τὸ σοβιετικὸ καθεστώς, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1970 διέφυγε στὴν Δύση καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε ἔρθει ὡς τουρίστας. Μετὰ τὴν παραχώρηση ἀσύλου ἀπὸ τὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ, ἐγκαταστάθηκε μόνιμα στὴν χώρα αὐτή. Σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε τὸ 1985, ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ διαφωτιστικὴ ἀνάλυση τῶν τεχνικῶν προπαγάνδας ποὺ ἐφάρμοζαν οἱ σοβιετικοί την ἐποχὴ ποὺ ὑπηρετοῦσε στην KGB. Τεχνικὲς ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν συνέντευξη διαπιστώνουμε ἔκπληκτοι ὅτι ὁμοιάζουν καταπληκτικὰ ἤ ὅτι ἔχουν ἐφαρμοστεῖ κατὰ γράμμα καὶ γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς δικῆς μας κρίσης, ποὺ βιώνουμε ὅλοι μας σήμερα.
.         Σκοπὸς τῶν Σοβιετικῶν, κατὰ τὸν πράκτορα Bezmenov, ἦταν ἡ οἰκονομικὴ ἀποσταθεροποίηση τῶν ΗΠΑ, τοῦ κυρίου ἀντιπάλου καὶ μεγάλου ἐχθροῦ τότε τῆς ΕΣΣΔ. Τὸ ἐνδιαφέρον ὅμως, ὅπως ἐξάγεται ἀπὸ συνειρμοὺς μὲ τὴν σημερινὴ κατάσταση στὴν χώρα μας, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι παρόμοιες τακτικὲς καὶ μεθοδεύσεις φαίνεται νὰ ἐφήρμοσαν καὶ στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς Εὐρώπης, προφανῶς κάποια ἄγνωστα, σκοτεινὰ καὶ ὑπερεθνικὰ κέντρα ἀθέατης παγκόσμιας ἐξουσίας.
.         Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε περὶ τίνος πρόκειται, παραθέτουμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ σημεῖα τῆς συνέντευξης, ἀναφορικὰ μὲ τὴν τεχνικὴ αὐτὴ τοῦ ψυχολογικοῦ πολέμου μέσῳ χειρισμοῦ τῶν συνειδήσεων, ποὺ οἱ Σοβιετικοὶ ἔχουν ὀνομάσει προπαγάνδα, ὅπως παρακάτω:
.         Ἡ κύρια δραστηριότητα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καλύπτει μία ἰδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, τὴν ὁποία ὀνομάζουν ἰδεολογικὴ ὑπονόμευση.
.         Βασικός στόχος της εἶναι ὀ ‘ἐχθρικὸς’ πληθυσμὸς νὰ ἀλλάξει τὴν ἀντίληψη ποὺ ἔχει γιὰ τὴν πραγματικότητα σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε κανεὶς νὰ μὴν μπορεῖ νὰ βγάλει λογικὰ συμπεράσματα, γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν ἑαυτό του, τοὺς δικούς του καὶ τὴν χώρα του.
.         Πρόκειται γιὰ μία πολὺ ἀργὴ διαδικασία πλύσης ἐγκεφάλου, ἡ ὁποία χωρίζεται σὲ τέσσερα (4) στάδια :
.         Α. Τὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτὰ λέγεται “ὑπονόμευση τοῦ ἠθικοῦ” καὶ διαρκεῖ 15 μὲ 20 χρόνια!! Αὐτὸ θεωρήθηκε τὸ ἐλάχιστο ἀπαιτούμενο διάστημα γιὰ νὰ ἐκπαιδευθεῖ μία τουλάχιστον γενιὰ νέων (μαθητῶν), ὥστε νὰ στραφεῖ ἐναντίον τῆς ἐπικρατούσας τοπικῆς νοοτροπίας καὶ ἰδεολογίας τῆς πατρίδος.
.         Μετ τν ν λόγῳ πονόμευση, τ τομο δν πηρεάζεται πλέον π τν παφ μ γεγονότα, πο φορον πραγματικς καταστάσεις. Καθίσταται νίκανο ν διακρίνει τν πραγματικ πληροφορία, στω κα μετ π καταιγισμ αθεντικν ποδείξεων κα ντοκουμέντων, σ φωτογραφίες βίντεο!!! Κάτι θυμίζει καὶ σὲ μᾶς αὐτὴ ἡ ἀργὴ διαδικασία τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Ἑλλάδα.

.         Β. Τὸ 2ο στάδιο λέγεται “Ἀποσταθεροποίηση” καὶ διαρκεῖ 2 μὲ 5 χρόνια. Ἐδῶ ὁ στόχος εἶναι ἡ Οἰκονομία, οἱ Διεθνεῖς Σχέσεις καὶ τὰ Ἀμυντικὰ Συστήματα. Στὸ στάδιο αὐτό, ἡ ἀποσταθεροποίηση ἐπέρχεται μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ καὶ τὴν ἐπίδραση τῶν Μαρξιστικῶν – Λενινιστικῶν θεωριῶν τῆς τότε ΕΣΣΔ (ἐν προκειμένῳ ἀναφέρεται στὶς ΗΠΑ ὡς στόχο !), καθὼς καὶ διαφόρων “προοδευτικών” καὶ προχωρημένων ἀντιλήψεων γιὰ πολλὰ καὶ διάφορα θέματα. Ἐδῶ ἡ μνήμη μας εἶναι ἰσχυρότερη καὶ θυμόμαστε πολλὰ ποὺ συνέβησαν στὴν χώρα μας τελευταίως.

.         Γ. Τὸ 3ο στάδιο εἶναι ἡ Κρίση ἡ ὁποία ἐπέρχεται σὲ πολὺ σύντομο χρονικὸ διάστημα. (ἀναφέρεται στὶς ΗΠΑ τοῦ 1985 ὅπου ἡ κρίση ἐπῆλθε μέσα σὲ 6 μόλις ἑβδομάδες) ! Στὴν Ἑλλάδα, ὅλοι θυμόμαστε πλέον ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐπῆλθε σὲ διάστημα λίγων μηνῶν, ἐντὸς τοῦ 2010.

.         Δ. Τὸ 4ο στάδιο λέγεται “Ἐξομάλυνση” μὲ ἀπροσδιόριστη διάρκεια, ὅπου ἐπιβάλλονται δυσβάστακτα καὶ καταδυναστευτικὰ μέτρα, μὲ σκοπὸ τὴν δῆθεν ἐπαναφορὰ στὸ κανονικὸ ἐπίπεδο ποιότητας ζωῆς, ἀλλὰ μὲ πραγματικὸ στόχο τὴν ἀπόλυτη οἰκονομικὴ ὑποδούλωση τῆς χώρας καὶ τῶν κατοίκων της. Ἔχετε καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι τὸ στάδιο αὐτὸ μᾶς ἀφορᾶ, ἀφοῦ τὸ βιώνουμε καὶ μάλιστα μὲ δυσβάσταχτο καὶ ἀπαξιωτικὸ τρόπο, χάνοντας ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀξιοπρέπειά μας καὶ τὴν ὑπερηφάνειά μας καὶ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, τὸ χειρότερο ὅλων;
.         Ἔχει σημασία νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἡ συνέντευξη αὐτή, ἂν καὶ δίδεται πρὶν ἀπὸ 25 ὁλόκληρα χρόνια, μοιάζει νὰ ἀναφέρεται σὲ καταστάσεις ποὺ βιώσαμε καὶ βιώνουμε καὶ ἐμεῖς καὶ ἄλλες χῶρες, τόσο στὴν Εὐρώπη, ὅσο καὶ ἀλλοῦ στὸν κόσμο. Καὶ φυσικά, ὅταν ἡ χώρα ὁλοκληρώσει τὸ 3ο στάδιο, τότε τὸ 4ο στάδιο φαίνεται ἀναπόφευκτο γιὰ τὴν χώρα αὐτή, καὶ οἱ προσπάθειες ποὺ κάνει ἡ κυβέρνηση τῆς χώρας αὐτῆς εἶναι τρομακτικὰ δύσκολες καὶ πολλὲς φορὲς ἀνεπιτυχεῖς.
.         Ἐπίσης ἐνδιαφέρον ἔχει στὸ τέλος τῆς συνέντευξης, ὅπου ὁ πρώην πράκτορας ἐπισημαίνει πὼς ὅλοι αὐτοὶ οἱ φορεῖς τῶν ἀριστερῶν ἰδεολογιῶν στὶς ΗΠΑ, τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεῶν τοῦ πανεπιστημιακοῦ κατεστημένου καὶ οἱ ‘προστάτες’ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, σὲ μία τέτοια διαδικασία, καθίστανται ἀκούσια ὄργανα τῆς ὑπονόμευσης, ποὺ ἀναφέρεται στὸ 1ο στάδιο, (ἔπαιξαν ἄθελά τους δηλαδή, τὸ παιχνίδι τῶν Σοβιετικῶν), μὲ μοναδικὸ σκοπὸ ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ‘ἐπιτιθεμένου’ τὴν ἀποσταθεροποίηση τοῦ κράτους αὐτοῦ, δηλαδὴ τῶν ΗΠΑ. Σᾶς θυμίζει τίποτε αὐτό, σὲ σχέση μὲ τὴν στάση ὁρισμένων Ἑλληνικῶν κομμάτων ἢ φορέων ἢ Ὀργανώσεων, ἢ πνευματικῶν ταγῶν, σὲ παρόμοια θέματα τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν πατρίδα μας; Εἶναι προφανὲς ὅτι ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, ἐνθυμούμαστε γεγονότα πρόσφατα καὶ παλαιότερα (π.χ. περίπτωση κατάληψη τῆς Νομικῆς ἀπὸ λαθρομετανάστες κλπ.) καὶ δὲν θὰ ἤθελα νὰ γίνω ἀναλυτικότερος ἢ πιὸ συγκεκριμένος.
.         Ἂν καὶ ὁ ἐπηρεασμὸς ἑνὸς ἀποσκιρτήσαντος κατασκόπου θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένος ἀπὸ τὴ χώρα ποὺ τὸν φιλοξένησε -μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται-, μοναδικὴ γιὰ μᾶς σημασία ἔχει ἡ μεγάλη ὁμοιότητα τῶν λεγομένων του σὲ καταστάσεις ποὺ βιώσαμε καὶ βιώνουμε ὅλοι ἐδῶ στὴν χώρα μας τα τελευταῖα χρόνια και το σπουδαιότερο με τα τελευταία τραγικὰ γεγονότα , πολιτικὰ , οἰκονομικά, κοινωνικά, ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ ἄλλων ἀκόμη, ποὺ συμβαίνουν στὴ χώρα μας σήμερα. Καὶ διερωτώμεθα, ἂν ὅλα αὐτὰ εἶναι τυχαῖα, καθὼς διαπιστώνουμε ὅτι ἡ μεθοδολογία εἶναι ἴδια, ἢ ὑπάρχει ὄντως ἕνα διεθνὲς κέντρο σκοτεινῶν ἀποφάσεων, ποὺ στοχοποιοῦν χῶρες, ἔθνη, κοινωνίες, ποιοὶ εἶναι καὶ τί συμφέροντα ὑπηρετοῦν, ποὺ κατὰ τὴν ἄποψή μας εἶναι κατὰ βάση οἰκονομικά.
.        Ἐκτὸς τῶν ποικίλων ἄλλων παραλληλισμῶν μὲ τὴν δική μας Κρίση (οἰκονομική, πολιτική, κοινωνικὴ καὶ ἀξιῶν), οἱ ὁμοιότητες μὲ τὴν ἀσύμμετρη ‘ἀνθρωπιστικὴ’ ὑστερία ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ διαφόρων ἄλλων παρεμφερῶν θεμάτων, ποὺ βιώσαμε καὶ βιώνουμε ἀκόμη και διαπιστώσαμε ἰδίως τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ ὁμοιοτητες λοιπὸν εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ προφανεῖς. Καὶ τὸ τελικὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει μὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι: Καλὰ τότε ἦταν οἱ Σοβιετικοὶ ποὺ σχεδίασαν τὶς μεθόδους αὐτοὺς κατὰ τῶν ΗΠΑ. Τώρα, ποιά εἶναι αὐτὰ τὰ σκοτεινὰ κέντρα, ποιοί καὶ γιατί τὰ σχεδίασαν καὶ τὰ ὑλοποιοῦν, ἔχουν Ἕλληνες συνεργάτες ἑκούσιους ἢ ἀκούσιους, σὲ τί ἀποβλέπουν καὶ γιατί ἡ πατρίδα μας (πέραν τῶν δικῶν μας εὐθυνῶν) ἔγινε ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 1 οἰκονομικὰ καὶ ὄχι μόνο, παγκόσμιος στόχος; Τι ἁμαρτίες πληρώνουμε καὶ γιὰ πόσο ἀκόμη;

 ΠΗΓΗ: analystsforchange

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: