ΤΑ “ΟΧΙ” ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ ΟΧΙ το λληνισμο

Κωνσταντῖνος Χολέβας-Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

.       Τώρα ποὺ διερχόμαστε μία μείζονα κρίση, οἰκονομική, ἠθική, πνευματική, ἀκριβῶς τώρα καθίσταται ἀκόμη πιὸ ἐπίκαιρο τὸ μήνυμα ἀπὸ τὸ ΟΧΙ τοῦ 1940. Τὸ ΟΧΙ ποὺ βεβαίως εἶπε ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Μεταξὰς ἐκφράζοντας τὴν ἄποψη τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας. Ἦταν ἕνα ΟΧΙ κατὰ τῆς ξένης εἰσβολῆς καὶ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας. Οἱ φράσεις τοῦ Μεταξὰ πρὸς τὸν Ἰταλὸ Πρέσβυ Γκράτσι ἦταν: “Alors c’ est la guerre”, ποὺ σημαίνει στὰ γαλλικά: Λοιπόν, ἔχουμε πόλεμο. Καὶ τὸ ΟΧΙ αὐτὸ ἐπαναλήφθηκε χιλιάδες φορὲς ἀπὸ ἁπλοὺς φαντάρους καὶ ἀξιωματικούς, ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ ὀλιγογράμματους μαχητές. Ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ αἰσθάνθηκαν ὅτι προσεβλήθη ἡ Παναγία κατὰ τὸν τορπιλλισμὸ τῆς ΕΛΛΗΣ ἀπὸ ἰταλικὸ ὑποβρύχιο στὶς 15 Αὐγούστου 1940. Ὁ πόλεμος ἔγινε μὲ ὑψηλὰ ἰδανικά. Τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα. Εἶχε ὁ ἁπλὸς Ἕλληνας ἰσχυροὺς προστάτες. Τὴν Παναγία καὶ τὴν διαχρονικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς μάρτυρες τοῦ Γένους.
.       Ἔγραψε σχετικὰ ὁ σπουδαῖος λόγιος καὶ δημοσιογράφος Σπύρος Μελάς: «Ἀπὸ αὐτὸ τὸ καμπαναριὸ τῆς Μεγαλόχαρης ἀντιλάλησε ὣς τὰ πέρατα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἡ καμπάνα τοῦ ἐθνικοῦ συναγερμοῦ, ὅταν ὁ Ἰταλός, ἀφήνοντας τὸν ἀκήρυχτο πόλεμο, ἦρθε στὶς φανερὲς ἐχθροπραξίες. Ὁ σεπτὸς ναὸς τῆς παρθένου στάθηκε τὸ ψυχικὸ στρατηγεῖο τοῦ ἔθνους. Μία θεία κόρη στρατηγεύει πάντα στοὺς μεγάλους πολέμους τῶν Ἑλλήνων. Ἡ Ἀθηνᾶ παράστεκε τοὺς ἥρωες στὴν Ἰλιάδα. Τὰ στρατεύματα καὶ τὰ καράβια μας, στὸ ἀγώνα τοῦτο τῆς λευτεριᾶς, ἡ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου…».
.       Ὁ Ἐμμανουέλε Γκράτσι, ὁ Ἰταλὸς Πρέσβυς ποὺ ἐπέδωσε στὸν Ἰωάννη Μεταξὰ τὸ ἐπαίσχυντο τελεσίγραφο τὰ ξημερώματα τῆς 28.10.1940, παραδέχεται ὅτι: «Τὸ ἔγκλημα τῆς Τήνου εἶχε γι’ ἀποτέλεσμα, νὰ μὴν πῶ ἔκαμε τὸ θαῦμα, νὰ δημιουργηθεῖ σ’ ὅλην τὴν Ἑλλάδα μία ἀπόλυτη ἑνότητα ψυχῶν. Μοναρχικοὶ καὶ Βενιζελικοί, ὀπαδοὶ καὶ ἀντίπαλοί της 4ης Αὐγούστου, πείστηκαν πὼς ἕναν μόνο ἀδυσώπητο ἐχθρὸ εἶχε ἡ Ἑλλάδα: Τὴν Ἰταλία. Καὶ πὼς ἂν δὲν γινόταν νὰ ἀποφευχθεῖ μιὰ σύγκρουση μὲ τὴν Ἰταλία, θὰ ἦταν προτιμότερο ν’ ἀντιμετωπισθεῖ ὁ ἐχθρὸς μὲ ἀνδρισμό, παρὰ νὰ ὑποχωρήσει τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος μπροστὰ σ’ ἕναν ἐχθρό, ποὺ δὲν δίσταζε νὰ μεταχειρίζεται τέτοια μέσα…».
.       Δὲν μποροῦσε νὰ ἦταν διαφορετικὴ ἡ ἀπάντηση τῶν Ἑλλήνων στὴν εἰσβολὴ τοῦ Μουσσολίνι. Ὁ Ἑλληνισμὸς καταγράφηκε μὲ χρυσὰ γράμματα στὶς δέλτους τῆς παγκόσμιας ἱστορίας κυρίως μὲ τὰ ΟΧΙ του. ντίσταση τν Πανελλήνων κατ τς Περσικς εσβολς τ 490-479 π.Χ. σωσε τν Ερώπη π τν σιατικ βαρβαρότητα. Σήμερα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σὲ ὅλον τὸν κόσμο διδάσκονται μὲ θαυμασμὸ τ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ το Λεωνίδα καὶ τὸ «Ἴτε παῖδες Ἑλλήνων», ποὺ διέσωσε ὁ Αἰσχύλος. Τ ΟΧΙ το Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τὸ 1453 διέσωσε τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπερηφάνεια τῶν Ἑλλήνων καὶ κράτησε ἄσβεστη τὴ φλόγα τῆς Μεγάλης Ἰδέας. Εἶχε προηγηθεῖ, λίγα χρόνια πρίν, τ ΟΧΙ το Μάρκου Εγενικο, Ἐπισκόπου Ἐφέσου, πρὸς τὸν Πάπα, ὁ ὁποῖος ζητοῦσε τὴν πλήρη ὑποδούλωση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ Λατινικὴ Δύση. Ὁ ἀείμνηστος Βρετανὸς Βυζαντινολόγος Σὲρ Στῆβεν Ράνσιμαν παραδέχεται ὅτι αὐτὸ τὸ ΟΧΙ διαφύλαξε τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ταν κκλησία πιβιώνει, τότε πιβιώνει κα λληνισμός. Τ ΟΧΙ τν Σουλιωτν καὶ Σουλιωτισσῶν πρὸς τὸν Ἀλῆ Πασὰ ἀποτέλεσαν τὸν πρόλογο τοῦ 1821. Τ ΟΧΙ το Παπαφλέσσα θαυμάσθηκε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν σκληρὸ ἀντίπαλό του, τὸν Αἰγύπτιο Ἰμπραήμ. ΤΟ ΟΧΙ τν Μεσολογγιτν καὶ ἡ συγκινητικὴ Ἔξοδός τους παρακίνησαν διαδηλώσεις φοιτητῶν στὴν Ἀγγλία καὶ στὴ Γαλλία καὶ θυελλώδεις συζητήσεις ὑπὲρ τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγώνα στὰ εὐρωπαϊκὰ Κοινοβούλια.
.       ΤΟ ΟΧΙ κατὰ τῶν Γερμανῶν Ναζὶ στὸ Ροῦπελ θαυμάσθηκε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν Χίτλερ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀλαζόνες στρατηγούς του. Τὸ ΟΧΙ κατὰ τῶν βρετανῶν ἀποικιοκρατῶν ποὺ δήλωσαν οἱ Ἕλληνες Κύπριοι τὸ 1955-59 ταπείνωσε μία ὁλόκληρη αὐτοκρατορία καὶ ἀναπτέρωσε τὸ ἠθικό του ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὰ μεγάλα συλλαλητήρια τῶν Ἑλλήνων τὸ 1992-94 ἐμπόδισαν τοὺς ἐνδοτικοὺς νὰ παραχωρήσουν τὸ ὄνομα καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Μακεδονίας στὸ θνησιγενὲς κρατίδιο τῶν Σκοπίων. Τὸ ΟΧΙ αὐτὸ ἐλήφθη σοβαρὰ ὑπ’ὄψιν ἀπὸ φίλους καὶ ἑταίρους, ὅπως δήλωσε πρὸ ἐτῶν στὴν Ἀθήνα ὁ ὑπεύθυνός της Εὐρ. Ἑνώσεως γιὰ τὰ Βαλκάνια, Ντέϊβιντ Ὄουεν. Οἱ Κύπριοι ἀδελφοί μας ξαναεῖπαν τὸ ΟΧΙ τοὺς στὸ κρίσιμο δημοψήφισμα τοῦ 2004. Ἔσωσαν τὸ νησί τους ἀπὸ τὸ σχέδιο Ἀνὰν ποὺ θὰ ἔφερνε πλήρη Τουρκοκρατία στὸν βορρᾶ καὶ μερικὴ τουρκοκρατία στὸν νότο. Καὶ τὰ ΟΧΙ πρέπει νὰ ἔχουν συνέχεια. Τώρα ποὺ ὑπὸ τὴν πίεση τῶν οἰκονομικῶν μας προβλημάτων καλούμεθα νὰ δηλώσουμε πλήρη ὑποταγὴ σὲ ξένες ἀποφάσεις καὶ νὰ παραχωρήσουμε σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία.
.       Τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ὁ μεγάλος ποιητής μας Κωστὴς Παλαμᾶς πρότεινε νὰ μεθύσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ 1821. Ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὴν Παναγία, ἡ συνείδηση τῆς ἱστορικῆς συνέχειας, ἡ αἴσθηση τοῦ χρέους ἀπέναντι στὴν πατρίδα, στοὺς προγόνους καὶ στοὺς ἐπιγόνους, αὐτὰ ἦσαν πρωτίστως τὰ ἰδανικὰ ποὺ ἐνέπνευσαν τὴν ἐποποιία τῶν βορειοηπειρωτικῶν βουνῶν. Γιὰ νὰ μπορέσουμε σήμερα νὰ ἐπιβιώσουμε ὡς ἔθνος καὶ ὡς ἀξιοπρεπεῖς Ἕλληνες εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναβαπτισθοῦμε στὶς σταθερὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὰ ΟΧΙ τοῦ Ἑλληνισμοῦ!

 Κ.Χ. 23.10.2011

 ΠΗΓΗ: «ΑΝΤΙΒΑΡΟ»

, , , , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: