«ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»

ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΒΙΕΤΙΣΜΟΥ

.         Ἐξ ἀφορµῆς τῆς κυκλοφορίας τῆς Φοροκάρτας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου ἡ ἔγκυρη ἐφηµερίδα «Ἑστία» τὴν Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου 2011 δηµοσίευσε ἕνα ἄρθρο ἀξιολογότατο γιὰ τὸν ἠλεκτρονικὸ ἔλεγχο τῶν πάντων ποὺ ἐπιχειρεῖται µὲ τοὺς κυβερνητικοὺς σχεδιασµούς. Μεταφέρουµε ἐδῶ ὁρισµένα ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὸ πoλὺ σηµαντικὸ αὐτὸ κείµενο ποὺ ἐπιγράφεται «Ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς µὲ τὶς ἀποδείξεις»: «Ἡ πλέον ἀκραία ἔκφανσις τοῦ κρατικοῦ παρεµβατισµοῦ στὴν ζωὴ τῶν πολιτῶν εἶναι τὸ παρανοϊκὸ σύστηµα µὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ἀποδείξεις. Πρόκειται γιὰ ἑλληνικὴ πατέντα, ποὺ δὲν ἰσχύει σὲ κανένα ἄλλο κράτος τοῦ κόσµου … Στὶς ἐλεύθερες κοινωνίες εἶναι ἀδιανόητο νὰ παρακολουθῆ τὸ κράτος ἠλεκτρονικῶς κάθε συναλλαγὴ ποὺ κάνουν οἱ πολίτες. Μέχρι καὶ τί ἀγοράζει ὁ καθένας ἀπὸ τὸ µπακάλικο ἢ τὸ περίπτερο!
.      Τὸ σύστηµα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἀποδείξεων ἦταν ἐπινόησις τοῦ προηγουµένου ὑπουργοῦ Οἰκονοµικῶν … Πρόκειται γιὰ ἕνα σύστηµα παρακολουθήσεως τῶν συναλλαγῶν µέσῳ ἠλεκτρονικῶν ἀποδείξεων … Αὐτὸ θὰ ἐπιτυγχάνεται µὲ µιὰ ἠλεκτρονικὴ κάρτα ποὺ θὰ διαθέτει κάθε φορολογούµενος, ἡ ὁποία θὰ ἀντιστοιχεῖ στὸν ἀριθµὸ τοῦ φορολογικοῦ του µητρώου. Τὸ σύστηµα εἶναι ἐκτὸς πάσης λογικῆς. Ἕνας κεντρικὸς µηχανισµὸς παρακολουθήσεως τῶν πολιτῶν, ποὺ θυµίζει τὸν “Μεγάλο Ἀδελφό” τοῦ Ὄργουελ.
.        Ὅταν ἀνέλαβε ὑπουργὸς Οἰκονοµικῶν ὁ κ. Βενιζέλος, ἐθεωρήθη πρὸς στιγµὴν ὅτι τὸ παράλογο αὐτὸ σύστηµα, ποὺ δὲν εἶχε ἐφαρµοσθῆ, θὰ ἐγκατελείπετο. Νὰ ὅµως ποὺ ὁ νέος ὑπουργὸς τὸ ἐπαναφέρει σὲ χειρότερη µορφή, οὐσιαστικῶς τὸ καθιστᾶ ὑποχρεωτικό…
.        Τὸ παρανοϊκὸ αὐτὸ µέτρο εἶναι ὁ προθάλαµος ἑνὸς καθεστῶτος σοβιετικοῦ τύπου … ».

.        Οἱ ἐπισηµάνσεις τῆς ἐκλεκτῆς ἐφηµερίδος εἶναι καίριες καὶ οὐσιαστικές. Ἀλλὰ καὶ ἡ εὐθύνη ὅλων µας εἶναι µεγίστη. Ἀπαιτεῖται ἄµεση ἀντίδραση µὲ κάθε νόµιµο µέσο. Τὸ σύστηµα εἶναι παράνοµο, δὲν ἔχει τὴν ἔγκριση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος, εἶναι σαφῶς ἀντισυνταγµατικὸ καί, ἂν τυχὸν ἐπιβληθεῖ ὑποχρεωτικά, θὰ πρέπει νὰ προσβληθεῖ µὲ καταιγισµὸ προσφυγῶν στὸ Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας!
.        Εἶναι δὲ ὥρα καὶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας µας νὰ ἀντιδράσει δυναµικά. Αὔριο θὰ εἶναι ἀργά. Τὸ πράγµατα βοοῦν. Ἐγκαθιδρύονται συστήµατα προετοιµασίας τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἀντιχρίστου.

 ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2032, 01.11.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: