ΥΠΕΡΟΓΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

.        «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλον καί δυσβάστακτον φόρον, ἀλλά δέν θά προφθάσουν»

.    «Θά βάλουν φόρον στίς κότες καί στά παράθυρα»  https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/09/30/προφητεῖες-τοῦ-ἁγ-κοσμᾶ-γιὰ-τὴν-φορ/

 Ὁ τελικὸς κατάλογος τῶν νέων μέτρων

Τοῦ Γιώργου Παλαιτσάκη

.         Ἰσχυρὸ σὸκ θὰ ὑποστοῦν τὸ 2012 ἑκατομμύρια νοικοκυριὰ ποὺ δαπανοῦν σημαντικὰ ποσὰ γιὰ νὰ καλύψουν βασικὲς βιοτικές τους ἀνάγκες, καθὼς μὲ τὸ πρόσφατα ψηφισθὲν πολυνομοσχέδιο μειώνονται σημαντικ τ φορολόγητα ρια εἰσοδήματος, αξάνονται ο φορολογικο συντελεστές, περικόπτονται δραστικὰ τὰ ποσὰ τῶν προσωπικῶν καὶ τῶν καταναλωτικῶν δαπανῶν ποὺ ἀναγνωρίζονται γιὰ ἔκπτωση ἀπὸ τὸν τελικὸ φόρο εἰσοδήματος, ἐπιβάλλεται σὲ μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους ἡ ποχρέωση ν προκαταβάλουν τν εδικ εσφορ λληλεγγύης ἐπὶ τῶν εἰσοδημάτων τοῦ 2012 καὶ περιορίζονται σημαντικ φορολογικς παλλαγς ἀκόμη καὶ γιὰ ἀνάπηρους, νεφροπαθεῖς καὶ νέους ἐπιχειρηματίες.
.         Τὰ περισσότερα νοικοκυριὰ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ πληρώσουν τὸ ἑπόμενο ἔτος πέρογκους φόρους γιὰ τὰ φετινά τους εἰσοδήματα. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις μάλιστα ο φόροι θ εναι πολλαπλάσιοι αὐτῶν ποὺ κατέβαλαν γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2010! Ταυτόχρονα, οἱ μισθωτοὶ καὶ οἱ συνταξιοῦχοι θὰ ὑποστοῦν πιπλέον πιβαρύνσεις καὶ μὲ τὴν προσθήκη τῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2012 στὶς κρατήσεις φόρου μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν, ποὺ θὰ ἐπιβάλλονται στὶς ἀποδοχές τους ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ ἑπόμενου ἔτους.
.         Ἐπιπλέον, ὅλοι οἱ φορολογούμενοι μὲ ἐτήσια εἰσοδήματα ἄνω τῶν 12.000 εὐρὼ γιὰ τὸ 2011 θὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν τὸ 2012 καὶ τὴν εἰδικὴ εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης γιὰ τὸ 2011, μὲ τὰ ἐκκαθαριστικὰ σημειώματα τοῦ φόρου γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ ἔτους αὐτοῦ. Τὰ ποσὰ τῆς εἰσφορᾶς θὰ συμπεριληφθοῦν, δηλαδή, στὰ ἐκκαθαριστικὰ σημειώματα τοῦ φόρου γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2011.
.        Οὐσιαστικά, ἀπὸ τὴν ἐκκαθάριση τῶν φορολογικῶν δηλώσεων γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2011 δὲν ἀναμένεται νὰ προκύψουν ἐπιστροφὲς φόρου στὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν περιπτώσεων. Οἱ περισσότεροι φορολογούμενοι εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ λάβουν χρεωστικὰ ἐκκαθαριστικὰ σημειώματα, γιὰ νὰ πληρώσουν τὰ ἐπιπλέον πέρογκα ποσ φόρων εἰσοδήματα καὶ “εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης” ποὺ θὰ προκύψουν.

.         Τὰ τελικὰ ποσὰ φόρου εἰσοδήματος ποὺ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ πληρώσουν πάνω ἀπὸ 4.000.000 νοικοκυριὰ τὸ 2012 θὰ εἶναι πέρμετρα αξημένα, ἐπειδή, κατὰ τὴ μηχανογραφικὴ ἐκκαθάριση τῶν δηλώσεων ποὺ θὰ ἔχουν ὑποβληθεῖ γιὰ τὸ 2011, θὰ ἐφαρμοστοῦν οἱ νέες ρυθμίσεις γιὰ τὶς μειώσεις στὰ ἀφορολόγητα ὅρια εἰσοδήματος, τὶς αξήσεις τν συντελεστν φόρου γιὰ τὰ χαμηλὰ καὶ τὰ μεσαῖα εἰσοδήματα καὶ τὶς περαιτέρω περικοπὲς τῶν φορολογικῶν ἐκπτώσεων, τὶς ὁποῖες νομοθέτησε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Εὖ. Βενιζέλος μὲ τὸ πρόσφατα ψηφισθὲν πολυνομοσχέδιο. Οἱ ρυθμίσεις Βενιζέλου θὰ ἐκτοξεύσουν σὲ ἐξωπραγματικὰ ἐπίπεδά τους φόρους γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2011, καθὼς θὰ συνδυαστοῦν καὶ μὲ τὴν ψηφισθεῖσα ἀπὸ τὸν Ἰούλιο διάταξη, ἡ ὁποία προβλέπει ὅτι γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2011 καταργεται πρόσθετη κπτωση φόρου ποὺ παρέχεται σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ φορολογούμενος μαζέψει ἀποδείξεις συνολικῆς ἀξίας μεγαλύτερης αὐτῆς ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν κατοχύρωση τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου.

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 23.10.2011

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: