«ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

“Στ στόχαστρο, κκλησία… ’’
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
κ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως

.        Τελευταία, παρατηρεῖται μία γενικευμένη ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ συζητήσεις γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ διάφορα ἄλλα, σὲ μία περίοδο ποὺ πραγματικὰ ὁ λαός μας ὑποφέρει ἀπὸ τὰ δύσκολα μέτρα τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπιβληθεῖ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὐξάνεται ἡ ἀνεργία, νὰ ὑποφέρουν τὰ χαμηλὰ καὶ μεσαῖα στρώματα, νὰ ὑπάρχει μία ἔντονη ἀγωνία γιὰ τὸ ποῦ πᾶμε καὶ τί μᾶς περιμένει αὔριο.
.      Κάθισα τὸ μεσημέρι νὰ παρακολουθήσω τὸ δελτίο εἰδήσεων καὶ μὲ ἐνδιαφέρον ἄκουσα πὼς ἡ μεγάλη μας Βυζαντινολόγος κ. Ἑλένη Ἀρβελέρ παρακολούθησε συναυλία μὲ μελοποιημένα ποιήματά της μὲ χρῶμα τῆς ἐποχῆς τοῦ Βυζαντίου τὰ ὁποῖα καὶ τραγούδησε ὁ Γ. Νταλάρας. Σὲ κάποια στιγμὴ ἡ διακεκριμένη ἐπιστήμων, ποὺ σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ τολμοῦσα νὰ κρίνω, συζητώντας ἐπὶ σκηνῆς λίγο πολὺ εἶπε: “Κάποτε ὅταν ὁ Ἀλέξιος Κομνηνὸς χρειάσθηκε χρήματα γιὰ τὸ κράτος, δήμευσε τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας…”, καὶ λέγοντάς το καταχειροκροτήθηκε ἀπὸ τοὺς παρισταμένους ἀκροατές!
.       Βέβαια, ἡ ἐξαιρετικὴ Βυζαντινολόγος, ἐνώπιον τῆς ὁποίας καὶ ὑποκλίνομαι, δὲν εἶπε ἢ δὲν ἔδειξε ἡ τηλεόραση ἂν τὸ εἶπε, τὸ πόσο βαθύτατα θρησκευόμενος ὑπῆρξε, ἀληθινὰ θρησκευόμενος, ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός. Διαβάζοντας τὸ ἔργο τῆς Ἄννας Κομνηνῆς – κόρης τοῦ Ἀλεξίου- “Ἀλεξιάδα”, στὸ ὁποῖον ἡ Ἄννα περιγράφει τὴν ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὸν θάνατο τοῦ Αὐτοκράτορα πατέρα της, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πόσο βαθιὰ καὶ ἀληθινὰ θρησκευόμενος ἦταν ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός. Ἕνα χαρακτηριστικὸ περιστατικὸ τῆς ἀληθινῆς εὐσέβειάς του εἶναι ἡ μετάνοια ποὺ ἐπέδειξε ὁ Αὐτοκράτορας, ὅταν κατέλαβε τὴν Κωνσταντινούπολη ἀνατρέποντας τὸν Αὐτοκράτορα Νικηφόρο Βοτανειάτη. Στὴν κατάληψη τῆς Πόλεως τότε, προκλήθηκαν βανδαλισμοὶ καὶ καταστροφὲς ἀπὸ τὸν στρατό, ποὺ ὅταν ἔγιναν γνωστὲς στὸν Ἀλέξιο, ἔγιναν αἰτία ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶχε στὴν καρδιά του, νὰ ἐξωτερικευθεῖ μὲ δημόσια μετάνοια καὶ μάλιστα, μᾶς λέει ἡ Ἄννα Κομνηνή, τόσο ἦταν τὸ πένθος του, ποὺ γιὰ σαράντα μερόνυχτα φόρεσε κατάσαρκα, κάτω ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴ πορφύρα, τὸ τρίχινο ράσο καὶ γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὶς νύκτες κοιμόταν καταγῆς μὲ μία πέτρα γιὰ προσκεφάλι καὶ θρηνοῦσε. Μόνο ἔτσι μπόρεσε ἔπειτα νὰ ἀναλάβει μὲ καθαρὰ χέρια τὴν διακυβέρνηση τῆς Αὐτοκρατορίας! ( Ἄννας Κομνηνῆς: “Ἀλεξιάς” Ἔκδ. Ἄγρα, 1990, σελ. 137)
.       Πράγματι, κατέσχεσε τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χρειάσθηκε νὰ ἐκστρατεύσει κατὰ τῶν Πετσενέγγων τὸ 1086. Ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν ὑπὸ οἰκονομικὴ κατάρρευση, καλὴ ὥρα ὅπως τώρα ἐμεῖς, μὲ ἀποτέλεσμα στὴν προσπάθεια ἐξεύρεσης χρημάτων νὰ ἐπιστρατευθεῖ ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ λοιπόν, ἡ Αὐτοκρατορικὴ οἰκογένεια ἔδωσε πρώτη τὸ παράδειγμα, ἐκποιώντας τὰ κοσμήματά της χρυσὰ καὶ ἀργυρᾶ, στὴν συνέχεια ἀπευθύνθηκε ὁ Αὐτοκράτορας στὴν Ἐκκλησία. Διευκρινίζει ἡ Ἄννα Κομνηνή, πὼς ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας τότε, ἦταν τὰ ἅγια σκεύη ποὺ χρησιμοποιοῦνταν στὴν Θεία Λατρεία. Ἡ Ἐκκλησία τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν εἶχε τὴν ἐδαφικὴ περιουσία, ποὺ στὴν συνέχεια οἱ διάδοχοι Αὐτοκράτορες τοῦ Ἀλεξίου παραχώρησαν μὲ χρυσόβουλα. Τότε ἐκποιήθηκαν κάποια ἱερὰ σκεύη, τὰ ὁποῖα καὶ δὲν χρησιμοποιοῦνταν στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ σύνολο τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἀποδέχθηκε καὶ ἕνας μόνον Ἀρχιερέας, ὁ Λέων Χαλκηδόνος, ὁ ὁποῖος διαμαρτυρήθηκε μὲ ἀπόλυτο τρόπο κατὰ τοῦ Αὐτοκράτορα γιὰ τὴν πράξη του αὐτὴ -δηλαδὴ νὰ ἀποφασίσει τὴν δήμευση τῆς ὑπάρχουσας περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας- ἀπομονώθηκε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα τιμωρήθηκε μὲ καθαίρεση ! (βλ. “Ἀλεξιάς” ὄπ.π. σελ. 188). Ἡ εἰλικρινής  θρησκευτικότητα καὶ πίστη στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τοῦ Αὐτοκράτορα Ἀλεξίου, φαίνεται στὴν συνέχεια, ὅταν ὁ Ζωναρᾶς μὲ ἐντολὴ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ συνέταξε τὴν “Δογματικὴ πανοπλία”, στὴν προσπάθεια ἀναχαιτίσεως τῆς αἱρέσεως τῶν Βογομίλων.
.       Ἁπλὰ καὶ χωρὶς καμία πρόθεση ἀμφισβήτησης τῆς ἐξαίρετης Ἐπιστήμονος τὴν ὁποίαν ἰδιαίτερα σέβομαι καὶ τιμῶ. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μόνο ποὺ Τίμια Ἐπιστήμη εἶναι νὰ λὲς καὶ νὰ παρουσιάζεις ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (ἱστορικὴ ἐν προκειμένῳ) ἀλήθεια ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΜΙΣΗ!!]
.       Διάβασα στὸ ΑΜΕΝ.gr, τὴν ἀνακοίνωση ὑπουργοῦ τῆς Κυβερνήσεως μὲ τὴν ὁποία λίγο-πολὺ προτείνει τὴν διακοπὴ μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο. Παρόμοιες σκέψεις, ἀκούγονται τελευταία, κάνοντας ἀκόμα πιὸ ἐπιθετικὸ τὸ κλίμα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, σὲ μία προσπάθεια νὰ στραφεῖ ὁ κόσμος κατὰ τῶν παπάδων. Σοῦ λέει, ἐμένα μοῦ ἔκοψαν τὸν μισθὸ καὶ τὴν σύνταξη καὶ ἐσεῖς, δηλαδὴ οἱ παπάδες, ζεῖτε πλουσιοπάροχα! Αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ περάσουν στὸν κόσμο. Οὔτε λένε, τί ἔχει πληρώσει ἡ Ἐκκλησία στὸ Κράτος, οὔτε λένε πόσο φορολογούμεθα οἱ Κληρικοί, οὔτε ἀσφαλῶς θὰ ποῦν ποτέ, πῶς θὰ πληρώσουμε δάνεια καὶ ἄλλες ὑποχρεώσεις οἱ παπάδες, ἂν μᾶς διακόψουν τὴν μισθοδοσία τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ παπάς, μόνο παπὰς μπορεῖ νὰ εἶναι. Δὲν μποροῦμε ὅλοι νὰ εἴμαστε διπλοθεσίτες, ὅπως μ μανία σίφουνα ν λόγῳ πουργς φωνάζει, στὴν προσπάθειά του νὰ βρεῖ ἕναν τρόπο νὰ ὑπεραμυνθεῖ τῶν ἀπόψεών του.
.       Γιατί ὅλο αὐτό; Δὲν ἔχουμε προσφέρει τίποτε οἱ παπάδες σὲ αὐτὸ τὸν τόπο; Δὲν ἔκανε τίποτε ἡ Ἐκκλησία γιὰ αὐτὸ τὸν τόπο τόσα χρόνια; Γιατί τόση ἀχαριστία; Καὶ ἂν τὸ δοῦμε καὶ διαφορετικὰ τὸ θέμα, δὲν ἔχει δημευθεῖ πρὸ καιροῦ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία; Πῶς ἔμεινε σήμερα τὸ 4% τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας στὴν Ἐκκλησία; Σὲ ὅλες τὶς δύσκολες ὧρες ἡ Ἐκκλησία ἦταν καὶ εἶναι παροῦσα.
.       Δὲν θὰ πῶ τίποτε περισσότερο παρὰ μόνον ἕνα μικρὸ παράδειγμα, ἐλάχιστο. Ὑπηρετῶ τὴν εὐλογημένη ἐπαρχία, σὲ ἕνα προσφυγικὸ χωριό. Ὅλο τὸ χωριό, ἡ ἐνορία μου δηλαδή, κτίσθηκε σὲ χωράφια ποὺ ἔδωσε γειτονικὸ ἁγιορείτικο μετόχι στοὺς πρόσφυγες, ποὺ ἦρθαν διωγμένοι ἀπὸ τὸν τόπο τους καὶ στὸν πόνο τοῦ ξεριζωμοῦ τοὺς συντρόφεψε ἡ Μάνα Ἐκκλησία. Τόσους πρόσφυγες, ποιός τοὺς τακτοποίησε στὴν Ἑλλάδα; Ἡ Ἐκκλησία! Ποιός τοὺς ἔδιωξε ἀπὸ τὴν πατρίδα τους; Δὲν ξέρω, ἐσεῖς ξέρετε!
.       Τί πλέον θέλουν; Νὰ μᾶς δοῦν ἐπαῖτες γιὰ νὰ ἡσυχάσουν; Δὲν θὰ τὴν ἔχουν αὐτὴ τὴν χαρά. Ἀκόμα καὶ τοὺς μισθούς μας νὰ χάσουμε, δὲν θὰ χάσουμε τὴν ἀγάπη τοῦ κόσμου. Τουλάχιστον, τὰ γιαούρτια δὲν πέφτουν πάνω μας !!! Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι, πὼς ὅσα θεωρούσαμε ὡς δεδομένα, δὲν εἶναι πλέον δεδομένα. Ἐπιμένουν νὰ καλλιεργοῦν ἕνα ἐπιθετικὸ κλίμα κατὰ τοῦ Κλήρου. Περιέργως βέβαια, ὅλοι λένε, ἐγὼ δὲν ἔχω τίποτε μὲ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ μὲ τοὺς Κληρικούς….
.       Πῶς μπορεῖ νὰ σταθεῖ στὴν λογικὴ αὐτό; Ὅταν ὁ κληρικός, ὡς πρόσωπο, περνᾶ καὶ φεύγει ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία παραμένει;
.       Λυσσομανοῦν συνέχεια μὲ αὐτὴ τὴν καραμέλα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀποκαλύψουν σὲ κανέναν τὰ οἰκονομικὰ μεγέθη, τῶν πολιτικῶν κομμάτων ποὺ ὑπηρετοῦν. Ἐδῶ δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν δημόσια περιουσία καὶ ζητοῦν ἀπὸ πάνω νὰ πάρουν καὶ τὴν Ἐκκλησιαστική! Ἂς μᾶς ἀφήσουν ἥσυχους ἐπιτέλους. Θέλουν νὰ πάψουν νὰ μᾶς πληρώνουν; Ἂς τὸ κάνουν, κανείς μας δὲν θὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πείνα, νὰ εἶναι σίγουροι γιὰ αὐτό. Καὶ νὰ ξέρουν, πὼς ταν ρθει ρα πο θ φεύγουν νύχτα π ατ τ τόπο, γιατί κε πάει τ θέμα, οἱ παπάδες ποὺ τόσο τοὺς ἐνοχλοῦν, θὰ συνεχίσουν νὰ παραμένουν ἐδῶ, στὸν τόπο αὐτό, ὑπηρετώντας Θεὸ καὶ ἀνθρώπους!  Οἱ κληρικοί, ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε κοντὰ στὸ λαό, αὐτοὶ τί θὰ κάνουν;;;
.       Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους, ἀκόμα καὶ σὲ ὅσους δὲν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὸ ράσο, πὼς ὅταν χρειάσθηκε, ἡ Ἐκκλησία καὶ καντήλια καὶ σκεύη καὶ καμπάνες καὶ ἐπενδύματα εἰκόνων ἔλιωσε καὶ ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα, θὰ τὸ ξανακάνει. Πότε θὰ ἔρθει ἡ ὥρα θὰ ρωτήσεις, ἔ; Νὰ μοῦ πεῖς ἂν εἶναι ὑπεύθυνη ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸ κατάντημα αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τότε καὶ ἐγὼ θὰ σοῦ πῶ πότε θὰ ἔρθει ἡ ὥρα ἡ Ἐκκλησία νὰ πληρώσει τὰ λάθη τῶν ἄλλων !
.       Τελειώνω μὲ αὐτὸ ποὺ ξεκίνησα. Μιλήσαμε γιὰ Βυζάντιο. Κάθε ἐποχή, ἔχει κοινὰ στοιχεῖα μὲ κάποια ἄλλη. Ὁ Ἀλέξιος ὁ Κομνηνός, “δήμευσε” μὲ τὸν τρόπο ποὺ περιγράφει ἡ ἴδια ἡ κόρη του, τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἐρωτῶ: Μπορεῖ σήμερα νὰ ὑπάρχει ἕνας ἀντίστοιχος Ἀλέξιος Κομνηνός, ἕνας Νικηφόρος Φωκᾶς, ἕνας Ἰωάννης Βατάτζης ἢ ἕνας Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος; Ναί!  Θὰ δώσουμε τὰ πάντα! Ἕνα μόνο θὰ κρατήσουμε καὶ αὐτὸ δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ μᾶς τὸ πάρει κανείς! ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ!!!

 ΠΗΓΗ: amen.gr

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: