«ΔΥΟ “ΕΥΡΩΠΕΣ”»

πάρχουν πλέον δύο «Ερπες»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ

.        Λάβρος ἦταν ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Ντέιβιντ Κάμερον κατὰ τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς ΕΕ ποὺ χρησιμοποιοῦν ὡς κοινό τους νόμισμα τὸ εὐρώ, μιλώντας προχθὲς στὴν τηλεόραση τοῦ BBC. “Ἡ Εὐρωζώνη εἶναι ἀπειλὴ ὄχι ἁπλῶς γιὰ τὸν ἑαυτό της. Συνιστᾶ ἀπειλὴ γιὰ τὴ βρετανικὴ οἰκονομία καὶ ἀπειλὴ γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία”, δήλωσε χωρὶς περιστροφές. Ἡ δήλωση τοῦ Βρετανοῦ πρωθυπουργοῦ δὲν εἶναι τυχαία.
.        Ἐντάσσεται στὸ γενικότερο πλαίσιο δυσφορίας ποὺ αἰσθάνεται ὄχι μόνο τὸ Λονδίνο, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ὑπόλοιπες πρωτεύουσες χωρῶν-μελῶν τῆς ΕΕ ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν Εὐρωζώνη καὶ οἱ ὁποῖες σταδιακὰ συνειδητοποιοῦν ὅτι περιθωριοποιοῦνται ἀπὸ τὶς διαδικασίες διαμόρφωσης τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης. Ἰδίως ἀπὸ τότε ποὺ ξέσπασε ἡ κρίση, κορυφαίας σημασίας ἀποφάσεις σοβαροτάτων ἀλλαγῶν στὴν πορεία ἑνοποιήσεως τῆς ΕΕ λαμβάνονται στὸ πλαίσιο ἀποκλειστικὰ τῶν κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὴν πραγματικότητα μὲ διμερεῖς συμφωνίες μεταξὺ τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Γάλλων.
.        “ Οἱ ἐκτὸς νομίσματος φοβοῦνται ὅτι θὰ ἀφεθοῦν στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ” ἀνέφεραν χαρακτηριστικὰ σὲ πεντάστηλο τίτλο σχετικῆς ἀναλύσεώς τους στὴν δεύτερη σελίδα τους οἱ “ Φαϊνάνσιαλ Τάιμς” τοῦ Λονδίνου. “ Ἡ πορεία πρὸς βαθύτερη ὁλοκλήρωση στὴν Εὐρωζώνη προκαλεῖ ἀντιδράσεις ἀπὸ τὰ κράτη-μέλη τῆς ΕΕ ποὺ βρίσκονται ἐκτός του κλὰμπ τοῦ ἑνιαίου νομίσματος”, τόνιζε ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα καὶ συνέχιζε: “ Στὸ Λονδίνο ὑπάρχει ἕνας αὐξανόμενος πανικὸς ὅτι ἕνα πιὸ σφικτὰ διασυνδεδεμένο κλὰμπ τῆς Εὐρωζώνης, κυριαρχούμενο ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Γερμανία, θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει τὸ βάρος του γιὰ νὰ ἐπηρεάσει ρυθμίσεις γιὰ τὶς τράπεζες καὶ ἄλλη νομοθεσία ποὺ θὰ ἴσχυε καὶ στὰ 27 κράτη-μέλη”.
.        Ἡ δυσαρέσκεια γιὰ τὴν κατάσταση αὐτὴ δὲν περιορίζεται στὴ Βρετανία. Ὁ ἴδιος ἐκνευρισμὸς γιὰ τὶς ἐξελίξεις ἐπικρατεῖ καὶ στὴν Πολωνία. Μάλιστα ὁ Γιάτσεκ Ροστόφσκι, ὁ Πολωνὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ἀποπειράθηκε φέτος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πολωνικῆς προεδρίας στὴν ΕΕ νὰ συμμετάσχει ὡς παρατηρητὴς στὶς συνεδριάσεις τῆς εὐρωομάδας. Τὸ αἴτημά του ὅμως ἀποκρούστηκε ἀπὸ τὴν Γαλλία, πράγμα ποὺ ἐκλήφθηκε ὡς “ ἐθνικὴ ταπείνωση” στὴν Πολωνία.
.        “ Οἱ Πολωνοὶ πολιτικοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν Εὐρώπη θέλουν ἐπειγόντως νὰ ἀποτρέψουν τὴν λήψη σοβαρῶν ἀποφάσεων μόνο στὸ κλὰμπ τῶν κρατῶν τοῦ εὐρὼ”, ἔγραφε πρὸ δύο ἑβδομάδων ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα “ Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε”. Ὁ ἴδιος ὁ Πολωνὸς πρωθυπουργὸς Ντόναλντ Τούσκ μάλιστα ἐξέφρασε δημοσίως τὴν ἄποψη ὅτι “νέες συνθῆκες γιὰ τὴν διάσωση τοῦ εὐρὼ θὰ εἶχαν νόημα, ὅταν ἀφοροῦν ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη καὶ ὄχι ὅταν χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν προσπάθεια νὰ ἀπομονώσουν ἕνα ὁποιοδήποτε ἀποκλειστικὸ κλάμπ, τὸ ὁποῖο θὰ χωρίσει καὶ πάλι τὴν Εὐρώπη πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά”.
.        Ἕνα πολὺ πιὸ συγκροτημένο, βαρύγδουπο ἄρθρο δημοσίευσαν στὴν “ Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε” ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας Κὰρλ Μπὶλντ καὶ ὁ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν ὁμόλογός του Ἀντερς Μπόργκ, πάνω στὸ ἴδιο θέμα.
.         “ Ἀνησυχοῦμε, γιατί στὴν Εὐρώπη ἀνοίγει καινούργιο χάσμα – ἕνα χάσμα ποὺ μακροπρόθεσμα θὰ ὑποσκάψει τὴν ἰσχὺ τῆς ΕΕ καὶ θὰ ἀδυνατίσει τὴν Εὐρώπη” τονίζουν εὐθέως καὶ ἀναλύουν γιατί: “Οἱ δράσεις προκαλοῦν ἀντιδράσεις. Ὅταν ἡ Εὐρωζώνη ἀρχίζει νὰ ἀποκόπτεται, θὰ ἦταν ἀνίκανη νὰ ὑπερκεράσει ἀποτελεσματικὰ τὰ προβλήματά της. Ἡ Εὐρωζώνη θὰ ἀπέκλειε τότε τὴ μισὴ ΕΕ. Αὐτὸ θὰ εἶχε βαρύνουσες ἐπιπτώσεις στὴν εὐρύτερη εὐρωπαϊκὴ συνεργασία”, προειδοποιοῦν ἀπειλητικά.
..        “Εὐθὺς ὡς χωριστὲς δομὲς ὑπονομεύσουν τὴν συνοχὴ τῆς πολιτικῆς τῆς ἑνιαίας ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς, ἐμεῖς οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ ὑποφέρουμε”, ὑπογραμμίζουν οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν καὶ Οἰκονομικῶν τῆς Σουηδίας. “Προκαλεῖ γι’ αὐτὸ ἀνησυχίες τὸ γεγονὸς ὅτι ὁλοένα καὶ περισσότερο ὑποθέσεις ποὺ ἀφοροῦν καὶ τὰ 27 κράτη-μέλη τῆς ΕΕ συζητοῦνται καὶ ἀποφασίζονται στὴν εὐρωομάδα ἢ διμερῶς ἀπὸ τὰ μεγάλα κράτη-μέλη… Ἂν αὐτὸ συνεχιστεῖ καὶ γίνει κανόνας, θὰ ζήσουμε τὴν διάσπαση τῆς ΕΕ… Τὰ ἡγετικὰ κράτη τῆς Εὐρωζώνης φέρουν μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴν Εὐρωζώνη καὶ γιὰ τὸ μέλλον τοῦ μεγαλύτερου εὐρωπαϊκοῦ σχεδίου” καταλήγουν, ἐμφανῶς ὀργισμένοι μὲ τὴν στάση τῆς Γερμανίας.

 ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Τὰ ρήγματα στὴν ΕΕ πολλαπλασιάζονται

.         Καθόλου καλὰ δὲν πάει τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ εὐρωπαϊκὴ ὁλοκλήρωση τῆς ΕΕ. Ὁ χειρισμὸς τῆς κρίσης ἀπὸ τὸ Βερολίνο ἔχει προκαλέσει πρωτοφανὲς κύμα ἀντιγερμανισμοῦ σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης – πρωτοφανὲς ἐννοεῖται στὰ 65 καὶ πλέον χρόνια, ποὺ ἔχουν περάσει μετὰ τὴν ἥττα τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα στὴν Εὐρωζώνη οἱ “ νότιοι” σκοτώνονται μὲ τοὺς “ βόρειους” ποὺ θέλουν νὰ κλείσουν τοὺς μεσογειακοὺς λαοὺς σὲ δημοσιονομικό… “ Νταχάου”! Ἀλλὰ καὶ οἱ βόρειες καὶ ἀνατολικὲς “ ἐπαρχίες τοῦ Ράιχ”, ποὺ βρίσκονται ἐκτὸς εὐρὼ, ἔχουν ξεσηκωθεῖ ἐναντίον τοῦ Βερολίνου, γιατί αἰσθάνονται ὅτι τὶς ἔχει περιθωριοποιήσει στὴν διαμόρφωση τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: