ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ KΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
KΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Στὴν Χάγη οἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις
Κεντρικὸ διακύβευμα εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς ἑτεροδικίας.
Ἐὰν καταργηθεῖ, ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ ἐκδίκαση δεκάδων ὑποθέσεων

 Τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

.      Μὲ ἀπ’ εὐθείας τηλεοπτικὴ-διαδικτυακὴ κάλυψη καὶ αἰσθητὴ παρουσία Ἑλλήνων, δημάρχων μαρτυρικῶν χωριῶν καὶ ἐκπροσώπων θυμάτων τῶν ναζιστικῶν ἐγκλημάτων τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ἄρχισε τὸ πρωὶ στὴν Χάγη ἡ δίκη γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις.
.         Γερμανία, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα διασταυρώνουν τὰ ξίφη τους στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο σὲ μία διαδικασία ποὺ θὰ διαρκέσει ὁλόκληρη τὴν ἑβδομάδα. Κεντρικὸ διακύβευμα τῆς σημαντικῆς αὐτῆς δίκης, ποὺ ἐνδιαφέρει ἄμεσα τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἐὰν τὰ ἐγκλήματα πολέμου ποὺ διαπράττει σὲ ξένη χώρα ὁ στρατὸς κατοχῆς ἑνὸς κράτους εἶναι ἀκαταδίωκτα ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη τοῦ κράτους στὸ ὁποῖο τελέσθηκαν (δικαίωμα ἑτεροδικίας).
.         Ἡ ἀπόφαση τῆς Χάγης θὰ εἶναι πράγματι καθοριστική. Ἐὰν οἱ δικαστὲς καταργήσουν τὸ δικαίωμα ἑτεροδικίας τῶν κρατῶν στὰ συγκεκριμένα ἐγκλήματα, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἐκδίκαση δεκάδων ἄλλων ἐγκλημάτων τῶν ναζὶ στὴν Ἑλλάδα, τὰ ὁποῖα σήμερα εἶναι παγωμένα δικαστικά.
.         Καὶ ἐνῶ τὸ ἐνδιαφέρον διεθνῶς γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς δίκης εἶναι τεράστιο, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση κρατᾶ χαμηλοὺς τόνους καὶ ἀποφεύγει τὴν ἐνεργὴ ἀνάμειξη, ἴσως γιατί δὲν θέλει νὰ φανεῖ πολὺ «ἐνοχλητικὴ» πρὸς τὴν γερμανικὴ κυβέρνηση.
.         Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ καθηγητὴς τοῦ Παντείου Στ. Περράκης, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ στὴν δίκη, τὸ διακύβευμα εἶναι πράγματι σημαντικό, καθὼς σχετίζεται μὲ τὸ ἀτομικὸ δικαίωμα διεκδίκησης καὶ ἐπανόρθωσης τῶν ἰδιωτῶν-θυμάτων σὲ τέτοιας ἐμβέλειας ἐγκλήματα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν τοὺς ὑπεύθυνους, ἀκόμη καὶ ἀρχηγοὺς κρατῶν ἐνώπιον τῆς ἐθνικῆς καὶ διεθνοῦς Δικαιοσύνης.
.        Τὸ Δικαστήριο ἐπέτρεψε στὴν Ἑλλάδα νὰ παρέμβει στὴν δίκη, καθὼς μεγάλο μέρος τῆς διαδικασίας ἀφορᾶ στὴν ἐκτέλεση ἀποφάσεων ἑλληνικῶν δικαστηρίων κατὰ τοῦ γερμανικοῦ Δημοσίου. Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς (τοῦ Πρωτοδικείου Λιβαδειᾶς καὶ τοῦ Ἀρείου Πάγου) ἀπέρριψαν τὸ δικαίωμα ἑτεροδικίας τῆς Γερμανίας καὶ καταδίκασαν τὸ γερμανικὸ Δημόσιο νὰ καταβάλει ἀποζημιώσεις στοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας στὸ Δίστομο (περίπου 60 ἑκατ. εὐρὼ σὲ 120 συγγενεῖς θυμάτων).
.         Ὡστόσο οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς στάθηκε ἀδύνατο νὰ ἐκτελεσθοῦν στὴν Ἑλλάδα, κυρίως λόγω τῆς ἄρνησης τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης νὰ δώσει τὴν ἀπαιτούμενη ἐκ τοῦ νόμου ἄδεια.
.         Μὲ πρωτοβουλία τοῦ ἀείμνηστου δικηγόρου Ι. Σταμούλη, ποὺ ξεκίνησε τὴν ὑπόθεση, τὸ θέμα τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης κατὰ τοῦ γερμανικοῦ Δημοσίου μεταφέρθηκε στὰ ἰταλικὰ δικαστήρια, τὰ ὁποῖα ἔκαναν δεκτὸ τὸ αἴτημά του.
.         Τὸ γερμανικὸ Δημόσιο προσέφυγε ἔτσι στὴν Χάγη, ὑπεραμυνόμενο τοῦ δικαιώματος ἑτεροδικίας του. Ἔδωσε μάλιστα σκληρὴ μάχη γιὰ νὰ μὴ ἐπιτραπεῖ ἡ παρέμβαση τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου στὴν δίκη, ἐπικαλούμενο ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Εἰδικοῦ Δικαστηρίου (ΑΕΔ) σὲ ἄλλη ὑπόθεση (Μαργέλος), μὲ τὴν ὁποία ἔχει ἀναγνωρισθεῖ τὸ δικαίωμα ἑτεροδικίας τοῦ γερμανικοῦ κράτους στὴν Ἑλλάδα.
.         Αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζει ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση εἶναι ὅτι τὸ θέμα τῶν ἀποζημιώσεων δὲν μπορεῖ νὰ λυθεῖ δικαστικά, ἀλλὰ μέσῳ διακρατικῶν συμφωνιῶν. Ὅμως κάτι τέτοιο δὲν ἔχει γίνει μέχρι σήμερα, καθὼς ἡ Γερμανία ἀρνεῖται νὰ συζητήσει τὸ θέμα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει θέσει ἐπισήμως μὲ ρηματικὴ διακοίνωσή της πρὸς τὴν Γερμανία ἀπὸ τὸ 1995 (λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἐνοποίηση τῶν δύο Γερμανιῶν) ζήτημα πολεμικῶν ἀποζημιώσεων καὶ ἐπανορθώσεων.
.         Ἡ ἐνοποίηση ἦταν ὅρος γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν ἀποζημιώσεων ἐκ μέρους τῆς Γερμανίας, ὡστόσο καὶ μετὰ τὴν ἐνοποίηση οἱ ἀποζημιώσεις δὲν προχώρησαν. Μὲ τὴν θέση της αὐτὴ ἡ Γερμανία φαίνεται ὅμως νὰ αὐτοπαγιδεύεται στὰ ἴδια τὰ ἐπιχειρήματά της, ἀφοῦ ἐὰν γίνει δεκτὴ ἡ ἑτεροδικία της, πρέπει νὰ προχωρήσει ἡ ἴδια σὲ πολιτικὴ λύση καὶ διακρατικὴ συμφωνία μὲ τὰ «κράτη-θύματα» τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: