«ΤΗΣ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» [E´]


 «ΤΗΣ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» [E´]


τοῦ Ἀθανασίου Κοτταδάκη
(Ἀπὸ τὸ «Συναξάρι τοῦ 20οῦ αἰώνα»,
ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι 1989)

Μέρος Α:  https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/08/21/«τῆς-νερατζιώτισσας-π-ἀθ-χαμ-α´/

Μέρος Β:  https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/08/22/«τῆς-νερατζιώτισσας-π-ἀθ-χαμ-β´/

 Μέρος Γ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/08/25/«τῆς-νερατζιώτισσας-π-ἀθ-χαμ-γ´/

 Μέρος Δ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/09/01/«τῆς-νερατζιώτισσας-π-ἀθ-χαμ-δ´/

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.        Ἀληθῶς, λοιπόν, «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον» ἡ ὀσιακὴ μορφὴ τοῦ πολύπειρου Γέροντα, τοῦ θεοφώτιστου ποιμένα, τοῦ ἀληθινοῦ πατέρα, τοῦ ταπεινοῦ στὴν καρδιὰ καὶ πράου ἐκείνου ἀνθρώπου μὲ τὸ εὐγενικὸ πρόσωπο, τοῦ λευίτη, ποὺ ἤξερε νὰ μιλάει ὄμορφα μὲ τὸν Θεό, ποὺ ἔφτανε λειτουργώντας νὰ σὲ μεταρσιώνει, καὶ νὰ μὴ ξεχάσω τὸ πιὸ σπουδαῖο τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἀγάπησε μὲ τὴν ἴδια δύναμη καὶ τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ τὸν φτωχό, τοῦ ἀπὸ τὰ «ἀφανῆ καὶ ἀγενῆ καὶ μὴ ὄντα», ποὺ διαλέγει ὁ Θεός, «ἵνα τὰ ὄντα καταργήςῃ, ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ» (A´ Κορ. α´29) τοῦ ταπεινοῦ παπα-Θανάση τῆς Νερατζιώτισσας καὶ τῆς Ἀγάπης.
.        Ἀποχαιρετώντας κανεὶς τὸν πάτερ Ἀθανάσιο κι ὅλους τοὺς ἄλλους, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ θυμηθεῖ πόσο μοιάζουν μὲ μερικὲς προηγούμενες ὁσιακὲς μορφές, σὰν τοῦ παπα-Μπασιά, τοῦ παπα-Πλανᾶ κ.λπ. Πόσο μοιάζουν οἱ δρόμοι τους καὶ τὰ χαρακτηριστικά τους. Ἀλλὰ καὶ πόσες φορὲς εἴδαμε πίσω ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς νὰ κρύβονται διακριτικὲς κάποιες ἄλλες ὁδηγητικὲς μορφές, κάποιοι ἄλλοι πρωτοπόροι καὶ ἐμπνευστές, σὰν τὸν ἅγιο Νεκτάριο ἢ τὸν πάτερ Εὐσέβιο Ματθόπουλο. Τί θαυμαστὲς ὅλες αὐτὲς οἱ διασυνδέσεις! Πόσο ὡραῖα κάτι τέτοια «κυκλώματα», ποὺ θἄλεγε κι ὁ Διονύσης Σαββόπουλος, κυκλώματα, ποὺ τὰ ὑφαίνει μυστικὰ ἡ θεϊκὴ χάρη!
.        Καὶ μέσα σ’ αὐτὰ τὰ ἱερὰ κυκλώματα διακρίνει κανεὶς μερικὰ κεντρικὰ σημεῖα, ζωτικοὺς ἄξονες τῆς ὅλης πορείας καὶ προσφορᾶς τους: τὴν ζωντανὴ προσευχὴ καὶ τὴν ἐνσυνείδητη λατρεία, τὴν τακτικὴ ἐξομολόγηση, τὴν βαθιὰ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀκατάπαυστη ἐξαγγελία του. Αὐτὸ τὸ ὑπέροχο τετράπτυχο, ποὺ εὕρισκε ὡς ὁλοκλήρωμά του τὴν ἀνοιχτὴ καὶ ἔμπρακτη ἀγάπη ἦταν ἡ ὁπλοθήκη τους, ἡ στρατηγική τους, ἡ ποιμαντικὴ μεθοδολογία τους. Κι ὅλα αὐτὰ ὄχι σὰν ἁπλὰ ἀνθρώπινα παιδαγωγικὰ μέσα, ἀλλὰ σὰν «ὅπλα φωτός», ποὺ ὁδηγοῦν στὴν «ἐν Χριστῷ» ζωή, στὴν καινὴ κτίση, στὸ γνήσιο χριστιανικὸ βίωμα. Κι ἐδῶ πρέπει νὰ τονίσουμε ἀκόμη μία φορὰ τὴ γνησιότητα καὶ τὸ οὐσιαστικόν του ἔργου τους. Ὄχι «τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον», οὔτε νεφελώδεις θεωρίες, οὔτε «θεολογικὴ» θολοκουλτούρα, ἀλλὰ οὐσία, ζωντανὸ ψωμί, «ἄρτος ὁ ζῶν». Ὄχι σχολαστικισμοὶ καὶ γενεαλογίες καὶ μάχες νομικές, ἀλλὰ εὐρύτητα πνεύματος, ἐλευθερία «ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν».
.        Αὐτὸ πάλι δὲν ἐσήμαινε ὅτι ἦσαν τίποτα ἐπαναστάτες ἢ νεωτεριστές. Εἴπαμε οὔτε στενοκέφαλοι καλόγεροι, οὔτε καὶ «διαφωτιστὲς» τύπου Θεόφιλου Καΐρη. Ἄχ! πόσα ἔχει νὰ μᾶς πεῖ ἐκείνη ἡ λέξη «βασιλικὴ ὁδός», ποὺ τὴν διαβάζουμε στὴν Πεντάτευχο, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Πόσο βαθύτατο νόημα ἔχει αὐτὴ ἡ λέξη γιὰ τὴν ζωντανὴ Ὀρθόδοξη Παράδοση! Καὶ πόσα ἔχει νὰ μᾶς ἐκφράσει κάθε τόσο, ἔστω καὶ μὲ τὸ ἁπλοϊκὸ στόμα ἑνὸς παπα-Δημήτρη Γκαγκαστάθη ἢ ἑνὸς παπα-Θανάση Χαμακιώτη.
.        Πάντως ὅλες αὐτὲς οἱ πλούσιες ἐμπειρίες κι ὅλα αὐτὰ τὰ γνήσια βιώματα δὲν μπορεῖ, δὲν στέκει νὰ μείνουν ἄγνωστα κι ἀνεκμετάλλευτα ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε ἡγεσία μας, πνευματικὴ ἢ ἐκκλησιαστικὴ – δὲν τολμᾶμε ἀκόμη νὰ ποῦμε καὶ πολιτική, πάει πολύ. Ἂς ἀποφασίσουμε κάποτε νὰ ξεθάψουμε αὐτοὺς τοὺς θησαυρούς. Μᾶς δίνουν ἐλπίδες ἡ ἀνακάλυψη τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Παπουλάκου… Ἄμποτε νὰ ὁλοκληρωθοῦν αὐτὲς οἱ ἀνακαλύψεις!

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: