ΑΓΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

γριο παρασκήνιο γι τ φυσικ έριο τς Κύπρου
Γράφει ὁ Γιῶργος Δελαστὶκ

.       Ἕνα πολὺ σκληρὸ πόκερ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν γεωτρήσεων γιὰ τὴν ἀνεύρεση φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ Noble Energy σὲ περιοχὴ τῆς κυπριακῆς AOZ. Ἡ Τουρκία ἀντιδρᾶ σφοδρότατα, ἡ Οὐάσιγκτον καλύπτει πρὸς τὸ παρὸν τὶς ἔρευνες, ἐνῶ οἱ Βρετανοί, γιὰ τὴν ὥρα, κρατοῦν στάση ἀναμονῆς, χωρὶς ὅμως νὰ ἀπεμπολοῦν τὰ δικαιώματά τους λόγῳ τῶν βάσεων.
.       Ἄγρια πολιτικὴ καὶ διπλωματικὴ διαπάλη μαίνεται στὸ παρασκήνιο ἐν ὄψει τῆς ἀνακοινωθείσης γιὰ τὴν 1η Ὀκτωβρίου (ἐπέτειο τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Κύπρου) ἐνάρξεως γεωτρήσεων γιὰ τὴν ἀνεύρεση φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Noble Energy σὲ περιοχὴ τῆς κυπριακῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (AOZ). Ἡ Τουρκία ἀντιδρᾶ σφοδρότατα στὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ καὶ παρ᾽ ὅλο ποὺ μέχρι στιγμῆς οἱ HΠA ἐμφανίζονται δημοσίως νὰ ὑποστηρίζουν τὸ δικαίωμα τῆς κυπριακῆς κυβέρνησης νὰ προχωρήσει σὲ αὐτὲς τὶς ἔρευνες, καθόλου βέβαιο δὲν εἶναι ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση δὲν μεθοδεύει ἐν κρυπτῷ τὴν ἀναβολὴ γιὰ ἀργότερα τῶν ἐρευνῶν, ὥστε νὰ κατευναστεῖ προσωρινὰ ἡ Ἄγκυρα.
.       Ἀνησυχητικὴ ἔνδειξη πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ συνιστοῦν πληροφορίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν OHE, βάσει τῶν ὁποίων ὁ γ.γ. Μπὰν Κί Μοῦν ποὺ ποτὲ δὲν κάνει τὸ παραμικρὸ χωρὶς νὰ ρωτήσει τὴν Οὐάσιγκτον, πιέζει τὴ Λευκωσία νὰ ἀναβάλει τὴν ἔναρξη τῶν γεωτρήσεων γιὰ μετὰ τὸ τέλος Ὀκτωβρίου προκειμένου νὰ μὴν ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὶς διεξαγόμενες ἄκαρπες διαπραγματεύσεις ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ.

 Ἀποκαλύψεις Wikileaks

.       Ἑπτὰ ἔγγραφα (ἐκ τῶν ὁποίων τὰ ἔξι ἀπόρρητα) τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας στὴν Κύπρο πρὸς τὸ Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ποὺ δημοσιοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα Wikileaks νὰ ἀναφέρονται στὸ διάστημα ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2008 μέχρι καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2009, προσφέρουν μία βαθύτερη προσέγγιση τῆς στάσεως τῶν HΠA στὸ θέμα. «Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Noble Energy μᾶς εἶπε ὅτι ἀποφάσισαν νὰ κάνουν προσφορὰ (σ.σ. στὸν πλειοδοτικὸ διαγωνισμὸ ἐκμεταλλεύσεως τῆς κυπριακῆς AOZ) μόνο τὴν τελευταία στιγμή, κατὰ κύριο λόγο μὲ παρότρυνση ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλινοὺς ἑταίρους τους», ἀποκαλύπτει ὁ Ἀμερικανὸς πρέσβης σὲ ἀπόρρητο τηλεγράφημά του πρὸς τὴν Οὐάσιγκτον, ἐξηγώντας ὅτι οἱ Ἰσραηλινοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ἀγοράσει τὰ σεισμικὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία.
.       Προσέθεσε ἀκόμη ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς ὅτι Ἰσραηλινοὶ γεωλόγοι ἐκτιμοῦσαν ὅτι σὲ κάποιες περιοχὲς τῆς κυπριακῆς AOZ ὁρισμένα κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου θὰ μποροῦσαν ἴσως νὰ ἀποδειχθοῦν οἰκονομικὰ ἐκμεταλλεύσιμα, ἂν συνδέονταν μὲ τὰ κοιτάσματα τῆς Noble Energy καὶ τῶν ἰσραηλινῶν ἑταιρειῶν. Ὁ πρεσβευτὴς τῶν HΠA ἦταν πάντως πολὺ ἐπιφυλακτικός. «Ἡ κυβέρνηση τῆς Κύπρου ἔχει καλυφθεῖ καλὰ νομικὰ καὶ ἡ Τουρκία δὲν ἔχει νομικὸ ἔδαφος γιὰ νὰ σταθεῖ. Μὲ πολιτικὲς ἀντιδράσεις ὅμως ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ σαμποτάρει τὶς προσφορὲς καὶ νὰ τρομοκρατήσει τοὺς ἐνδιαφερομένους», σημείωνε καὶ ἔθετε τὸ ρητορικὸ ἐρώτημα: «Οἱ περισσότερες μεγάλες διεθνεῖς ἑταιρεῖες ἐνεργείας δραστηριοποιοῦνται ἤδη στὴν Τουρκία. Γιατί νὰ θέσουν σὲ κίνδυνο αὐτὰ ποὺ ἔχουν στὴν Τουρκία γιὰ ἀναπόδεικτα κοιτάσματα στὴν Κύπρο;» Ὄντως, καμία μεγάλη πετρελαϊκὴ ἑταιρεία δὲν ἐνεπλάκη μέχρι στιγμῆς στὶς κυπριακὲς ἔρευνες.

 Προσεκτικοὶ οἱ Βρετανοί

.       Τὰ ἀμερικανικὰ τηλεγραφήματα βοηθοῦν στὴν συνειδητοποίηση τῶν ἐπιπλοκῶν ποὺ παρουσιάζουν γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς κυπριακῆς κυριαρχίας οἱ ἀποικιακοῦ τύπου βρετανικὲς βάσεις στὸ νησί, οἱ ὁποῖες ὡς «κυρίαρχες» διεκδικοῦν καὶ ἔχουν σιωπηρὰ κατοχυρώσει βρετανικά… χωρικὰ ὕδατα καὶ ὑφαλοκρηπίδα στὴν Κύπρο!
.        «Ἐκπρόσωποι τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου μᾶς εἶπαν ὅτι κανένα ἀπὸ τὰ «οἰκόπεδα» (σ.σ. ἐννοεῖ τὶς περιοχὲς τῆς κυπριακῆς AOZ ποὺ θὰ γίνουν γεωτρήσεις) δὲν καταπατᾶ τὰ χωρικὰ ὕδατα τῆς περιοχῆς τῶν κυρίαρχων βρετανικῶν βάσεων ἢ τὴν ἠπειρωτικὴ ὑφαλοκρηπίδα», γράφει ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτής. Τί γγλοι θ ταν μως ν δν δημιουργοσαν προϋποθέσεις μελλοντικν διεκδικήσεων! Εἶναι «ἀπίθανο» νὰ θέσει ἡ Βρετανία ἐμπόδια στὶς κυπριακὲς γεωτρήσεις, εἶπε ἡ βρετανικὴ στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία τῆς Λευκωσίας «παρ᾽ ὅλο ποὺ τεχνικὰ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ «οἰκόπεδα» μπορεῖ νὰ παραβιάζουν τὴν ἠπειρωτικὴ ὑφαλοκρηπίδα τῶν κυρίαρχων βρετανικῶν βάσεων»!
.       Ἡ Κύπρος νὰ παραβιάζει τή… βρετανικὴ ὑφαλοκρηπίδα στὴν Κύπρο! Δὲν παρέλειψαν βεβαίως οἱ Ἀγγλοι νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὴν κυπριακὴ κυβέρνηση οἱ περιοχὲς τῶν «οἰκοπέδων» νὰ ἀπέχουν τουλάχιστον ἔξι ναυτικὰ μίλια ἀπὸ τὴν ἀκτογραμμὴ τῶν βάσεων, πράγμα ποὺ φυσικὰ τήρησε ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση. Πάλι καλ πο ο Βρετανο δν ζήτησαν καί… πέκταση τν χωρικν τους δάτων στ 12 μίλια! Σίγουρα θ τ κάνουν κάποια στιγμ στ μέλλον. Οὔτε φυσικὰ παράτησαν καὶ τὸ θέμα τῆς ὑφαλοκρηπίδας. Ἁπλῶς γιὰ τὴν ὥρα, ὅπως γράφει ὁ Ἀμερικανὸς πρέσβης, «ἔκριναν ὅτι τὸ νὰ ἀνοίξουν θέμα ἠπειρωτικῆς ὑφαλοκρηπίδας θὰ ἦταν πολιτικὰ ἐπιζήμιο καὶ θὰ ὑπονόμευε ἀκόμη περισσότερο τὶς βάσεις στὴν ἑλληνοτουρκικὴ κοινὴ γνώμη».

 Τουρκικὲς ἀπειλές

.       Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ πληροφορία ποὺ ἀναφέρει σὲ ἕνα ἔγγραφό του ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς στὴ Λευκωσία, ὁ ὁποῖος γράφει ὅτι Τορκοι διπλωμάτες πο πηρετοσαν στ προξενεο τς χώρας τους στ Τέξας εχαν τ θράσος ν πισκεφθον τ κεντρικ γραφεα τς μερικανικς νεργειακς ταιρείας Noble Energy κα ν τν… πειλήσουν, γι ν τ παρατήσει κα ν φύγει π τν Κύπρο!
.       Πρὸ εἰκοσαημέρου ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ἀχμὲτ Νταβούτογλου εἶχε ἀπειλήσει εὐθέως τὴν Κύπρο καὶ τὴ Noble Energy ὅτι «ἂν τεθεῖ θέμα πιὸ προωθημένων βημάτων, θὰ ἐπιδείξουμε τὴν ἀπαιτούμενη ἀντίδραση»! O Νταβούτογλου εἶχε μάλιστα ἰσχυριστεῖ ὅτι «κανένας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ προβεῖ σὲ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια ὅσον ἀφορᾶ στὶς φυσικὲς πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς τοῦ νησιοῦ ἢ στὶς θαλάσσιες περιοχὲς πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ δημιουργία μιᾶς διοικήσεως ποὺ θὰ ἐκπροσωπεῖ ὁλόκληρο τὸ νησί».
.       Στὰ μέσα τοῦ μήνα ἡ Ἄγκυρα ἔκανε καὶ ἐπισήμως διάβημα πρὸς τὶς HΠA σὲ ἐπίπεδο ὑφυπουργῶν Ἐξωτερικῶν, κινούμενη στὸ πνεῦμα αὐτό. Ἐπὶ τοῦ παρόντος πάντως οἱ τουρκικὲς ἐνέργειες πρὸς τὶς HΠA δείχνουν δημόσια νὰ πέφτουν στὸ κενό. Ὁ Ἀμερικανὸς ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Φίλιπ Γκόρντον δήλωσε ὅτι «ἡ κυβέρνηση τῶν HΠA ἔχει γνώση τῆς θέσεως τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ στηρίζει τὰ σχέδια ὅλων τῶν χωρῶν γιὰ τὴ διασφάλιση τοῦ ἐνεργειακοῦ ἐφοδιασμοῦ μέσῳ τῆς βελτιώσεως τῆς ἐνεργειακῆς πολυμορφίας».

 ΜΙΚΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θερμὸ ἐπεισόδιο

.       Ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση δὲν ἀποκλείει τὸ ἐνδεχόμενο ἡ Ἄγκυρα νὰ παρέμβει ἀκόμη καὶ δυναμικά, μὲ στρατιωτικὴ παρουσία στὸν τόπο τῶν ἐρευνῶν καὶ ἀπαίτηση διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν γεωτρήσεων προκειμένου νὰ ἐπιβάλει τὶς θέσεις της – κάτι ποὺ ἂν γίνει κανεὶς δὲν γνωρίζει ποῦ μπορεῖ νὰ καταλήξει καὶ τί ἐπιπτώσεις μπορεῖ νὰ ἔχει στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις. Προκειμένου νὰ ἀποτρέψει ἕνα τέτοιο ἀπευκταῖο ἐνδεχόμενο, ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση ἔκανε ἐνημέρωση καὶ διαβήματα πρὸς τὰ πέντε μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ OHE. Ἄμεση ὑπῆρξε ἡ ἀνταπόκριση τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία μὲ δήλωση τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάντρ Λουκασέβιτς τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
.       Ὁ κίνδυνος θερμοῦ ἐπεισοδίου εἶναι μικρὸς κατὰ τὴ γνώμη μας. Ἡ πλήρης σύμπλευση ὅμως τῆς Κύπρου μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὶς HΠA δὲν εἶναι καθόλου ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κινδύνους γιὰ τὴ Λευκωσία – πολιτικοῦ πρωτίστως καὶ ὄχι διπλωματικοῦ χαρακτήρα. Ὁ πρῶτος κίνδυνος εἶναι νὰ ἀρχίσει τὸ κατοχικὸ καθεστὼς τοῦ Ἀττίλα νὰ κάνει αὐτὸ μὲ ξένες ἑταιρεῖες παραθαλάσσιες ἔρευνας γιὰ πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν ὄντως ὑπάρχουν ἢ ὄχι ἀνάλογα κοιτάσματα, μὲ κύριο στόχο νὰ ἀναβαθμίσει τὴν διεθνῆ ὑπόσταση τοῦ παρανόμου ψευδοκράτους.
.       Ὁ δεύτερος κίνδυνος προέρχεται ἀπὸ τὴν πλήρη ἀποξένωση τῆς Κύπρου ἀπὸ τὶς ἀραβικὲς καὶ μουσουλμανικὲς χῶρες ποὺ τὴν ὁδηγεῖ ἡ μετατροπή της σὲ ἐξάρτημα τοῦ Ἰσραήλ. Ὁποιαδήποτε στιγμὴ πλέον ἀποφασίσει ἡ Τουρκία νὰ φέρει π.χ. στὴν Ἰσλαμικὴ Διάσκεψη τὸ θέμα τῆς διεθνοῦς ἀναγνώρισης τοῦ ψευδοκράτους, εἶναι πιὰ βέβαιο ὅτι δεκάδες ἀραβικὰ καὶ μουσουλμανικὰ κράτη θὰ ἀναγνωρίσουν τὸ κατεχόμενο ἀπὸ τὸν τουρκικὸ Ἀττίλα κομμάτι τῆς Κύπρου, ὡς ἀνεξάρτητο κράτος. Οἱ πολιτικὲς ἐπιλογὲς ἔχουν πάντα κόστος, τὸ ὁποῖο κάποτε εἶναι βαρύ.

 ΠΗΓΗ: http://www.imerisia.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: