Η “ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ” ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

«Εἶναι ἐγωιστικὸ νὰ κάνεις περισσότερα ἀπὸ 2 παιδιά»,
λέει οἰκολογικὸ think tank στὴν Μ. Βρετανία

ΕΙΣ. ΣΧΟΛΙA «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
.    Α. Αὐτοὶ οἱ οἰκολόγοι “θινκιτάνκηδες ἆραγε ποῦ ἔμαθαν περὶ ἐγωισμοῦ; Γιατί ἆραγε εἶναι μειωτικὸς καὶ ἀπαξιωτικὸς ὁ χαρακτηρισμὸς «ἐγωιστικό»; Ἀπὸ ποῦ ἆραγε ἀντλεῖται τὸ (κακὸ) περιεχόμενο τοῦ “ἐγωισμοῦ”, ὥστε νὰ οἰκοδομεῖται τὸ ἠθικολογικὸ κατασκεύασμα τῆς ἀνωτέρω ἀποφάνσεως;
.    Β. Διαβάζοντας τὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἀντιλαμβάνεται ὁ καλόπιστος ἀναγνώστης ὅτι οἱ Πύλες τῆς Κολάσεως ἔχουν ἀνοίξει. Καὶ ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ τοὺς ἀνθρώπους. Διαβάστε καὶ θὰ καταλάβετε τὴν δαιμονικὴ νεοεποχήτικη ἠθικολογία.

.       Τὸ νὰ ἔχεις περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι ἐγωιστικό; Τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου σπάνια παίζει κάποιο ρόλο στὸν σχεδιασμὸ μιᾶς οἰκογένειας, ἀλλὰ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξει, λένε ἐκπρόσωποι ὁμάδος περιβαλλοντικῆς ἐκστρατείας. Οἱ γονεῖς ποὺ ἔχουν περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι «ἀνεύθυνοι», γιατί ἐπιβάλλουν ἕνα δυσβάσταχτο φορτίο στοὺς πόρους καὶ αὐξάνουν τὴν ζημία στὰ οἰκοσυστήματα, λέει ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς πράσινης ἐκστρατείας.
.       συγκράτηση τς αὐξήσεως το πληθυσμο μέσῳ τς ντισυλλήψεως πρέπει νὰ διαδραματίσει ρόλο στὴν καταπολέμηση τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου, ὑποστηρίζει ὁ Jonathon Porritt. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἰδοὺ πῶς ἡ “κοσμικὴ λογικὴ” εἶναι φορέας θανάτου, μᾶλλον προθάλαμος τῆς Κολάσεως]
.       Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ἡ ὀργάνωση ‘Optimum Population Trust’ (OPT), τῆς ὁποίας ὁ Porrit εἶναι ἐπικεφαλῆς, ξεκίνησε τὴν online καμπάνια τοῦ “Stop at Two”, γιὰ νὰ ἐνθαρρύνει τὰ ζευγάρια νὰ περιορίσουν τὸ μέγεθος τῆς οἰκογένειάς τους. (Σχόλιο ΚOK. ΟYΡ.: Τὸ OPT ποὺ ὀνομάζεται καὶ ‘Population Matters’, εἶναι ἕνα βρετανικὸ think tank ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1991 ἀπὸ τὸν David Willey καὶ ἀσχολεῖται μὲ θέματα περιβάλλοντος, αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ, κλιματικῶν ἀλλαγῶν, βιοποικιλότητας κλπ. Στὴν λίστα μὲ τοὺς ‘ὑποστηρικτὲς’ εἶναι καὶ ὁ Dr James Lovelock, ἐπιστήμονας καὶ περιβαλλοντολόγος, γνωστὸς γιὰ τὴν θεωρία του περὶ «Γαίας», ὅτι ἡ Γῆ δηλαδή, εἶναι ἕνας ζωντανὸς ὀργανισμός. Ἔχει γράψει καὶ τὸ βιβλίο ‘The Revenge of Gaia’, δηλ. ‘Η Ἐκδίκηση τῆς Γαίας’).
.       Ὁ Porritt εἶπε νωρίτερα αὐτὸ τὸ μήνα: «Νομίζω ὅτι θὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο μας πάνω στὴν θέση μας ποὺ λέει ὅτι ὅσοι ἔχουν περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι ἀνεύθυνοι». Δὲν εἶναι ὑπὲρ ἑνὸς ὑποχρεωτικοῦ ὁρίου, ἀλλὰ δήλωσε στὸ BBC ὅτι τὰ ζευγάρια θὰ πρέπει νὰ «συνδέσουν τὶς ἀνησυχίες τοὺς σχετικὰ μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον μὲ τὶς ἀποφάσεις τους ὡς μελλοντικοὶ γονεῖς». «Κάθε πιπλέον νθρωπος αξάνει τ βάρος σ ατν τν πλανήτη πο γίνεται λο κα πιὸ νυπόφορος», λέει ὁ Porritt, ὁ ὁποῖος διευθύνει τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως τῆς κυβερνήσεως.
.       Κάθε ἐπιπλέον ἄτομο στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἐκπέμπει περίπου 11 τόνους διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ἐτησίως, ὑποστηρίζει, ἀλλὰ προειδοποιεῖ ὅτι τὸ θέμα τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀκόμη καὶ ὁρισμένοι περιβαλλοντολόγοι πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ ἀμφιλεγόμενο γιὰ νὰ τὸ συζητήσουν.
.       Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ γονιμότητας στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἔφτασε στὸ 1,90 παιδιὰ ἀνὰ γυναίκα τὸ 2007. Ἡ γονιμότητα στὸ Ἡνωμένο βασίλειο δὲν εἶχε φτάσει σὲ αὐτὸ τὸ ὕψος ἀπὸ τὸ 1980, σύμφωνα μὲ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Σχόλιο ΚOK. ΟYΡ.: Δὲν λέει ἐδῶ τὸ ἄρθρο τοῦ BBC, ὅτι ἡ αὔξηση αὐτὴ ὀφείλεται στὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ γεννήσεων μεταξὺ τῶν μεταναστῶν στὴν Βρετανία καὶ κυρίως ἐκείνων ποὺ προέρχονται ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες.)
.       Ὁ πληθυσμὸς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ μόνο ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ 61 ἑκατομμύρια στὰ 77 ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2051, ἀλλὰ ἡ OPT πιστεύει ὅτι μακροπρόθεσμα τὸ βιώσιμο ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πρέπει νὰ εἶναι κατώτερο τῶν 30 ἑκατομμυρίων.
.       «Ὅσα περισσότερα ζευγάρια ἀποφασίσουν νὰ ἔχουν μόνο ἕνα ἢ δύο παιδιά, ἢ ἀκόμα καὶ νὰ παραμείνουν ἄτεκνα, τόσο περισσότερο μπορεῖ νὰ ἀνακουφίσουν τὴν πίεση στὴν ραγδαία ἐπιδείνωση τῶν οἰκοσυστημάτων καὶ τὴν μείωση τῆς ζήτησης γιὰ ἐνέργεια καὶ τρόφιμα», λέει ὁ ὑπεύθυνος πολιτικῆς Rosamund McDougall.
.       Ἂν οἱ γυναῖκες στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, σταματοῦσαν στὰ δύο παιδιά, αὐτὸ θὰ μείωνε τὶς προβλέψεις τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου κατὰ περίπου ἑπτὰ ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2050, προτείνει ἡ OPT.
.       Ἀλλὰ γιὰ τὴν μητέρα τῶν πέντε παιδιῶν, Rosie Whitehouse, τὰ οἰκολογικὰ θέματα, δὲν παίζουν ρόλο στὴν ἀπόφασή της ὅπως καὶ τοῦ συζύγου της νὰ ἔχει μία μεγάλη οἰκογένεια.
.       «Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι τόσο ἁπλή», λέει ἡ Whitehouse, πρώην δημοσιογράφος. «Γιὰ τὶς περισσότερες γυναῖκες τὸ περιβάλλον δὲν παίζει κάποιο ρόλο. Ἔκανα προγράμματα γιὰ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν πρῶτο γιό μου, ὁ ὁποῖος εἶναι τώρα 20 ἐτῶν, καὶ δὲν μπῆκαν τέτοιες σκέψεις στὸ μυαλό μου», λέει, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ καταλάβει γιατί ὁ Porritt θεωρεῖ δικαιολογημένο νὰ θέτει αὐτὸ τὸ ζήτημα. «Δὲν σκεφτόμουν τὰ χρήματα καὶ οὔτε τί ἐπρόκειτο νὰ κοστίσει. Εἶχα ἀκριβῶς αὐτὴ τὴ ρομαντικὴ ἰδέα», λέει.
.       Ἡ Whitehouse, 47 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἐργάζεται σὲ πλήρη ἀπασχόληση καὶ ζεῖ στὸ Λονδίνο, ἀναρωτιέται κατὰ πόσο οἱ μεγαλύτερες οἰκογένειες ὁπωσδήποτε κάνουν μεγαλύτερη ἐπιβάρυνση στὸ περιβάλλον. «Τὰ χρήματα εἶναι σημαντικά, γιὰ αὐτὸ μὴν ἀγοράζετε ἕτοιμα γεύματα. Μαγείρευα καζάνια σούπας».
.       Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔχεις πέντε παιδιὰ «αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχεις πέντε φορὲς τὸ ποσοστὸ τῶν πλαστικῶν παιχνιδιῶν», λέει. «Ἁπλὰ πρέπει νὰ ποῦμε “ὄχι ἄλλα”». Ἔχει τέσσερα παιδιά, ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ στὸ σπίτι μὲ τὰ ἡλικίας 18, 15 ἐτῶν παιδιὰ καὶ τὰ δίδυμα ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ λέει ὅτι εἶναι περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένα. Ἀλλὰ δὲν πιστεύει ὅτι τὰ οἰκολογικὰ θέματα θὰ εἶναι τὸ πρωταρχικὸ μέλημα τῆς κόρης της, ὅταν θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ σκεφτεῖ νὰ δημιουργήσει οἰκογένεια. «Ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι κάτι προσωπικό, ἐσωτερικό. Εἶναι μία δική σου στιγμή, εἰδικὰ ὅταν τὸ πρωτομαθαίνεις», λέει.
.       Εἶναι μία συναισθηματικὴ ἠχὼ σύμφωνα μὲ τὴ μητέρα τριῶν παιδιῶν Siobhan Freegard, ποὺ λέει ὅτι τὰ περιβαλλοντικὰ ζητήματα δὲν ἀπασχολοῦν τὰ ζευγάρια, ὅταν σκέφτονται πόσα παιδιὰ θέλουν.
.       «Ἐὰν κάνατε μία δημοσκόπηση στὶς μαμάδες καὶ τοὺς ζήτούσατε νὰ ποῦν 10 λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν θὰ ἤθελαν περισσότερα παιδιά, ἡ λίστα θὰ περιελάμβανε χρήματα, ἄγρυπνες νύχτες καὶ ἐντάσεις στὶς σχέσεις», λέει ἡ Freegard, στὸν ἱστοχῶρο Netmums γιὰ γονεῖς.
.       Ὁ μέσος ὅρος τοῦ συνολικοῦ κόστους τῆς ἀνατροφῆς ἑνὸς παιδιοῦ ἀπὸ τὴν γέννηση μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 21 εἶναι περίπου £ 193.000, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια Liverpool Victoria.
.       Ἡ κα Freegard λέει ὅτι εἶναι «τρέλα» νὰ σκεφτεῖ κάποιος τὶς ἐπιπτώσεις στὸ περιβάλλον σὰν ἕνα ἀκόμα στοιχεῖο στὴν διαδικασία τοῦ οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ. Ἔχει δύο γιούς, ἡλικίας 12 ἐτῶν καὶ 6 ἐτῶν, καὶ μία κόρη 9 ἐτῶν. Μὲ τὴν γέννησή της, ἔνιωσε ὅτι ἦταν μία ὁλοκληρωμένη οἰκογένεια, ἂν καὶ ἡ ἀνατροφὴ τῶν τριῶν παιδιῶν δὲν ἦταν εὔκολη: «Ἦταν κάπως ἀναστάτωση καὶ ἔχασα τὸν ἔλεγχο, ἀλλὰ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια”. Καὶ καθὼς προέρχεται ἀπὸ πενταμελῆ οἰκογένεια, ἐκθειάζει τὶς ἀρετὲς μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας, ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὰ ἀδέλφια νὰ μοιράζονται τὴν φροντίδα τῶν γονιῶν. «Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἔχεις κάποια ὑποστήριξη καὶ νὰ μοιράζεσαι τὸ φορτίο. Ἤθελα νὰ τὸ μεταφέρω αὐτὸ καὶ στὰ δικά μου παιδιά».

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: