ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ …«ΣΠΕΣΙΑΛ» ΚΑΤΟΧΗΣ!

Τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τῆς ἐνάρξεως τῆς κατοχῆς,
ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου καὶ ἡ …ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση

 Ζὰν Κλὸντ Γιοῦνκερ (Πρόεδρος τοῦ Eurogroup): «Ἡ  ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων  θὰ περιοριστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινοτικῆς βοηθείας».

.    Μ  τόσο πλ  κα  λακωνικ τρόπο κ. Γιονκερ,  π τς οσίας γνωστοποίησε  τ πρτο  νακοινωθν τς “κομαντατούρας”  λίγες ρες  μετ τὴν συνθήκη  παραδόσεως τς χώρας  μας, τν ποία  ο  μαυραγορίτες  τς πολιτικῆς  περιέγραφαν  ς  “δυνηρ πλν ναγκαστικ  πράξη σωτηρίας” (Μεσοπρόθεσμο – ἐφαρμοστικὸς νόμος).
.    Ὅποιος  ἐξ ἡμῶν νοιώθει σήμερα “μουδιασμένος”  ἀπὸ αὐτὸ τὸ  φρικτὸ  ἀνακοινωθὲν τῆς  ἐπίσημης ἐνάρξεως τῆς κατοχῆς,  μᾶλλον  τὸν Φεβρουάριο τοῦ  2005 κοιμόταν  τὸν  “ὕπνο τοῦ δικαίου”. Μιλᾶμε γιὰ τότε ποὺ ἡ τέως  πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ψαρούδα – Μπενάκη προσφωνώντας τὸν νεοεκλεγέντα  πρόεδρο  τῆς  “Δημοκρατίας”  κ. Παπούλια  ἔλεγε,  χωρὶς νὰ ἔχει ὑπάρξει κάποια αἰτία : «Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιὰ μία πενταετία, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση θὰ προωθηθεῖ μὲ τὴν ψήφιση ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴν διευρυμένη Εὐρώπη, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.    Αὐτὴ ἦταν  ἡ πρώτη ἐπίσημη “κρυάδα” ποὺ ἔπαιρναν  οἱ Ἕλληνες,  ἀνυποψίαστοι βέβαια τότε γιὰ τὸ τί ἐννοῦσε ἡ “Κασσάνδρα” τῆς ΝΔ.
.    Ἐμεῖς καὶ ἄλλα ἱστολόγια πολὺ πιὸ πρὶν εἴχαμε ἀρχίσει νὰ καταγγέλλουμε  τὰ σχέδια  τῆς “Νέας Τάξης Πραγμάτων” γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας κυβέρνησης μέσω  της  φθορᾶς καὶ κατόπιν τῆς κατάργησης τῶν Ἐθνικῶν κρατῶν.
.    Ἡ φθορὰ βέβαια εἶχε ξεκινήσει  ἐδῶ καὶ χρόνια μέσῳ τῆς… συστηματικῆς  ἀλλοιώσεως τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλήνων καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν  μεθοδικὴ ἀπαξίωση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ  κρατοῦσαν ζωντανὲς τὶς βασικὲς ἴνες τοῦ κοινωνικοὺ ἱστοῦ.
.    Ὅταν λοιπὸν ξεκίνησε ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς χώρας μας  μὲ πρόσχημα τὴν προκατασκευασμένη  οἰκονομικὴ κρίση, ὁ λαός, παιδαγωγημένος συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα στὰ δόγματα τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δὲν εἶχε οὔτε τὴν γνώση ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ ἀντιδράσει  ἄμεσα καὶ ἀποτελεσματικά.
.    ντιθέτως γι δεύτερη φορ μισοπίστεψε τοὺς θλίους ψεῦτες, πο  λίγους μνες πρίν  το χάιδευαν τ ατι  κα λπιζε  τι  ξ  σπερίας “π μηχανῆς  θες”  θ  τν γλυτώσει πο  τ χειρότερα.
.    Τὸ ὅτι ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς λαίλαπας  ἡ παροῦσα κυβέρνηση  κατασκεύαζε στὴν Ἑλλάδα μὲ γοργοὺς  μάλιστα  ρυθμοὺς  τὰ ἠλεκτρονικὰ συρματοπλέγματα  μιᾶς παγκόσμιας φυλακῆς (βλ. Κάρτα τοῦ Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση), θεωρήθηκε ἀπὸ πολλούς ὡς ἕνα ἥσσονος σημασίας θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε νὰ μιλήσουμε μετὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
.    Τί κι ἂν ἑκατοντάδες χιλιάδες  πολίτες  εἴτε μέσῳ τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν , εἴτε  μὲ τὶς  μεγάλες συγκεντρώσεις  ἐκδήλωναν  πρωίμως καὶ ὥριμα  τὴν ἀγανάκτηση καὶ τὴν  ἀντίρρησή  τους. Γιὰ τοὺς  “νανουρισμένους” τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς  Ἐκκλησίας καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τοὺς κυβερνητικούς ἐντολοδόχους τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, εἴμαστε  κάποιοι γραφικοὶ  θρησκόληπτοι ποὺ φοβοῦνται τὸν  ἀντίχριστο καὶ τὸ 666.
.    Μὲ τέτοιου εἴδους πονηρές  ὑπεραπλουστεύσεις  τῶν  ἐπιχειρημάτων μας, καταφεραν  νὰ  κρατήσουν μακρυὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέτωπο τὴν πλειοψηφία  τῶν τρομοκρατημένων συμπολιτῶν μας.
.    Φυσικὰ τὸ ἔδαφος στὴν Ἑλλάδα  εἶχε προλειανθεῖ  ἀπὸ τοὺς  αἱρετοὺς “ἐθνοσωτῆρες” μας, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν (βλ. Σένγκεν) ἔθεσαν τὰ θεμέλια, ἐνῶ δὲν ξεχνᾶμε  πὼς ἡ ἀνοικοδόμηση  αὐτῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς  φυλακῆς  (βλ. “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”) ἄρχισε, ὅταν ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ ἀριθμοποίησε  μὲ ἕναν ΑΜΚΑ ὑποχρεωτικὰ  καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ μάλιστα τοῦ ἀπολύτου κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ  (ἀκόμα καὶ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν γεννηθεῖ).
.    Καὶ φτάσαμε στὸ σήμερα  ὄπου  ἀκοῦμε τὸν  πρόεδρο τοῦ Eurogroup νὰ μᾶς λέει  πὼς τὰ ψέματα τελείωσαν καὶ ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ  καταλάβουμε πὼς  ἔπαψε ἡ Ἑλλάδα  νὰ εἶναι ἀνεξάρτητο καὶ ἐλεύθερο κράτος, μιᾶς  καὶ «ἡ  ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων  θὰ περιοριστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινοτικῆς βοήθειας». Ἐπανέλαβε δηλαδὴ  ὡς ἀνακοινωθὲν ὅσα εἶχε πεῖ  ἡ κ. Ψαρούδα-Μπενάκη  πολὺ πρὶν  ἐκδηλωθεῖ  ἡ σημερινὴ ἐπίθεση.
.    Ὁ κ. Γιοῦνκερ  δὲν ἐπανέλαβε βέβαια  τὴν ὑπόλοιπη  “προφητεία” τῆς κ. Μπενάκη  ποὺ ἔλεγε  ὅτι : «…τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.    Tὸ πιθανώτερο εἶναι πὼς θεώρησε περιττὸ νὰ ἀνακοινώσει ξανὰ κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχει μιλήσει τόσες φορές τὸ ἐπιτελεῖο τῆς κατοχικῆς  κυβέρνησης  καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργεύων.
.    Θὰ λέγαμε  πὼς ὁ κ. Γιοῦνκερ θεωρεῖ αὐτονόητο τὸ ὅτι μετὰ τὴν  ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ χάσει καὶ τὴν προσωπική του ἐλευθερία  ἔχοντας παραχωρήσει  τὴν διαχείριση  τῶν ἀτομικῶν του δικαιωμάτων στὰ “ἄξια” χέρια τῶν τεχνικῶν  τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.    Τί θὰ ποῦμε αὔριο στὸν ἑαυτό μας καὶ στὰ παιδιά μας;  Ὅτι  γιὰ χάρη μιᾶς  παπανδρεϊκῆς  “εὐνομίας” καὶ γιὰ νὰ μὴν στενοχωρήσουμε  τοὺς εὐρωαντλαντικούς “ἑταίρους”  μας (μτφ= δημίους), παραδώσαμε ἀμαχητὶ  μία χώρα,  γιὰ τὴν ἐλευθερία  καὶ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς ὁποίας ἑκατοντάδες χιλιάδες  προγόνων μας  σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν, διώχθηκαν,ταλαιπωρήθηκαν, ἔχασαν  τὸ βιός τους ;
.    Τί λλο περιμένουμε ν δομε, γι ν  καταλάβουμε πς δν βιώνουμε πλς μιὰ π τς μεγαλύτερες πολιτικς κρίσεις στν νεώτερη στορία,  στω τὴν  χειρότερη οκονομικ κρίση π τότε πο λευτερωθήκαμε  πο  τν τουρκικ ζυγό, λλ  μία περχόμενη βαρι κα πάνθρωπη νεοταξικ κατοχή;
.    Δν χουμε πλέον χρόνο  γι σκέψεις κα κινήματα  γενικς κα όριστης “γανάκτησης”. Αὐτὸ ποὺ χάσκει μπροστὰ μας δὲν εἶναι  ἡ πύλη τοῦ παραδείσου  ἀλλά ἡ σιδερένια  πόρτα  μιᾶς  φυλακῆς ποὺ θὰ κλείσει  ἅπαξ καὶ διὰ παντός, ἂν δεχτοῦμε νὰ τὴν διαβοῦμε.
.    Θὰ  γίνουμε ὅλοι μας σὰν  ἐκείνους ποὺ πρόδωσαν  τὴν χώρα τους  καὶ τὴν παρέδωσαν  δεμένη καὶ ταπεινωμένη στοὺς ἐχθρούς της;
.    Θὰ προδώσουμε  δηλαδὴ τὴν πίστη καὶ τὶς ἀξίες  μας  καὶ θὰ παραδώσουμε  τὴν ἐλευθερία μας  στὴν διαχείριση  τοῦ κάθε  ξένου ἢ ντόπιου “σωφρονιστικοῦ  ὑπαλλήλου” τῆς ἠλεκτρονικῆς  αὐτῆς φυλακῆς;

ΠΗΓΗ: «ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»

Διαφήμιση

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: