ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ: «Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ. Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟ»

.      Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν Θράκη Ὁ ρόλος ἑνὸς ἱεράρχη ἐκεῖ, στὶς ἐσχατιὲς τῆς χώρας μας, εἶναι σύνθετος. Πνευματική, θρησκευτικὴ πλευρὰ καὶ ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ἀλληλένδετες.
.       Ὁ μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως καὶ Σαμοθράκης κ. Ἄνθιμος παραχώρησε στὴν ἐφημ. «Δημοκρατία» βαρυσήμαντη συνέντευξη, μιλώντας ἀνοιχτὰ γιὰ τὰ ζέοντα θέματα (πολιτικὴ τουρκικοῦ προξενείου, ἀνεργία, δημογραφικὸ κ.ἄ.)
.

Σεβασμιότατε, εἶστε ποιμενάρχης σὲ μία ἀκριτική, ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητη περιοχή. Τί σημαίνει αὐτὸ καὶ ποιός εἶναι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας;

Ὁ ρόλος τοῦ κλήρου σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀκριτικὴ περιοχὴ τῆς χώρας μας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι διευρυμένος. Προηγεῖται, φυσικά, ἡ εὐθύνη μας γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τῶν χριστιανῶν μας. Γι’ αὐτὸ οἱ κληρικοὶ προσπαθοῦμε, μὲ πλούσια λατρευτικὴ ζωὴ καὶ ἰδιαίτερα μὲ κήρυγμα καὶ ἐξομολόγηση, νὰ ἐνισχύουμε τὸ φρόνημα καὶ νὰ παρηγοροῦμε τὶς ἀδυναμίες τῶν πιστῶν μας. Ἔπειτα, ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο οἱ οἰκονομικές μας δυνατότητες τὸ ἐπιτρέπουν, προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε σὲ τακτικὰ καὶ ἔκτακτα βιοποριστικὰ προβλήματα τῶν συνανθρώπων μας. Καταλαβαίνετε ὅτι αὐτὴ ἡ δράση μας δὲν περιορίζεται στὸν χριστιανικὸ πληθυσμὸ μόνο. Ἐδῶ καλοῦνται νὰ συνυπάρξουν ὀρθόδοξοι καὶ μουσουλμάνοι.

Σὲ ποιό ἐπίπεδο βρίσκεται σήμερα αὐτὴ ἡ σχέση;

Βρίσκεται σὲ πολὺ καλύτερο ἐπίπεδο ἀπὸ ὅ,τι στὸ παρελθόν. Ὅμως χρειάζεται νὰ γίνουν κι ἄλλα βήματα κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. Ἡ μὲν κοινωνία νὰ μὴν ἀνέχεται διακρίσεις σὲ βάρος τῆς μειονότητος, ἡ δὲ μειονότητα νὰ μὴν ἀποδέχεται τὴν ἐκμετάλλευση, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν προέρχεται. Αὐτὴ ἡ σχέση, ὅπως τὴν εἴπατε, εἶναι δημοκρατικὴ κατάκτηση. Χρειάζεται ἀγώνα, ἐπαγρύπνηση τῆς Πολιτείας καὶ ἄνοδο τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τῆς μειονότητος. Λέγεται ὅτι κάποιοι κύκλοι, ὅπως τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν συμφέροντά τους ἐκμεταλλεύονται τὴν μειονότητα… Δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερη προσπάθεια γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τὸ γεγονὸς αὐτό. Τὸ προξενεῖο κάνει πολιτικὲς κινήσεις καὶ δὲν περιορίζεται στὶς προξενικὲς ἁρμοδιότητές του. Ἀσκεῖ τρομοκρατικὴ τακτικὴ στὶς μουσουλμανικὲς κοινότητες. Ἐπιπλέον, τὰ πολιτικὰ «μνημόσυνα» τοῦ Σαδὶκ (ὅταν ξέρουμε ὅτι ἡ ἰσλαμικὴ θρησκεία δὲν προβλέπει μνημόσυνα), οἱ πολυάνθρωπες καὶ πολύκροτες ἐπισκέψεις πολιτικῶν τῆς γείτονος (ἀποκαλώντας τοὺς μουσουλμάνους Τούρκους καὶ τὴν Τουρκία μητέρα Πατρίδα ) καθὼς καὶ ἡ ἀνοχὴ τοῦ δικαστικοῦ νόμου, τῆς Σαρίας (σκάνδαλο καὶ μομφὴ γιὰ τὴν δικαστικὴ ἐξουσία τῆς εὐρωπαϊκῆς χώρας μας), ἀποτελοῦν διαπιστωμένες τακτικὲς ἐκμετάλλευσης τῆς μειονότητος, κάτω ἀπὸ τὴν ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία τοῦ κράτους μας.

Τὸ ὅλο κλίμα σήμερα δικαιολογεῖ ἀνησυχία στὸ ποίμνιό σας;

Τὸ πρόβλημα τῆς πατρίδος μας εἶναι ἕνα, μόνο ἕνα. Τὸ δημογραφικό! Ἀπὸ αὐτὸ ἀπορρέει καὶ ἡ ξενοφοβία καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ ἀνεργία. Ἡ Θράκη εἶναι ἡ κλεψύδρα, τὸ θερμόμετρο, ἡ πυξίδα τῆς ἑλληνικῆς πορείας. Ἡ Ἀθήνα δὲν μπορεῖ ἀκόμα νὰ δεῖ αὐτὴ τὴν καταστροφικὴ πορεία. Στὴν Θράκη, ὅμως, φαίνεται ξεκάθαρα. Τὸ βλέπουμε, τὸ φωνάζουμε. Ἂν δὲν ληφθοῦν δραστικὰ μέτρα (τὰ ὁποῖα ἔχουμε προτείνει), ἡ ἀνησυχία τοῦ θρακικοῦ χριστιανικοῦ κόσμου θὰ φέρει ἀγανάκτηση, ρευστότητα, μετεωρισμὸ στὴν περιοχὴ καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν σὲ ὅλη τὴν χώρα.

Ἔχετε προσωπικὰ ἐκφράσει τὴν ἀγωνία τους γιὰ ἕνα νέο μεταναστευτικὸ ρεῦμα ὀρθοδόξων. Πῶς μπορεῖ αὐτὸ νὰ ἀποτραπεῖ;

Ἡ ἀπὸ ἐτῶν βιούμενη ἀνεργία στὸν τόπο μας μαστίζει τὸν πληθυσμό, τόσο τὸν μουσουλμανικὸ ὅσο καὶ τὸν χριστιανικό. Ὅμως οἱ μουσουλμάνοι ἀντλοῦν ἀπὸ τὸν πρωτογενῆ πλοῦτο τῆς χώρας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἀστικοποιημένους χριστιανούς, τοὺς ὁποίους ἡ ἀνεργία ὠθεῖ νὰ μεταναστεύσουν σὲ Ἀθήνα – Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται στὴν πρωτεύουσα ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ συχνὰ ἀγνοοῦν τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς περιφερείας σας. Τί θὰ συνιστούσατε στὴν κεντρικὴ διοίκηση;

Ὅταν μᾶς ἐπισκέπτονται πολιτικοὶ καὶ ὑπηρεσιακοὶ παράγοντες τῆς πρωτευούσης, τοὺς ἐνημερώνουμε γιὰ τὰ δεδομένα, τοὺς προτείνουμε τὶς ἀπόψεις μας καὶ ζητᾶμε τὶς θεσμικὲς παρεμβάσεις τους. Ὅταν μᾶς ἀπαντοῦν ὅτι παρόμοια προβλήματα ἀντιμετωπίζει, γιὰ παράδειγμα, καὶ ἡ Εὐρυτανία, τότε καταλαβαίνουμε πόσο ἄσχετοι καὶ ἀνίδεοι εἶναι τῆς ἰδιαιτερότητος τῆς περιοχῆς μας. Κύριε Κυριακόπουλε, σᾶς ἐπαναλαμβάνω πιὸ ξεκάθαρα. Ἡ Θράκη πρέπει νὰ παραμείνει μοντέλο εὐρωπαϊκῆς πολιτιστικῆς συνύπαρξης. Ἂν γείρει ἀνισομερῶς πολιτιστικὰ ἢ ἐθνικὰ ἢ ἀναπτυξιακά, τότε ὄχι μόνο ἡ χώρα μας, ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ Εὐρώπη θὰ μπεῖ σὲ πρωτόγνωρες σκληρὲς περιπέτειες. Ὁ παραμικρός, ἔστω καὶ ἀνεπαίσθητος, σεισμὸς στὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρο τῆς Θράκης θὰ δημιουργήσει τσουνάμι σὲ ὁλόκληρη τὴν πολιτιστικὰ σεισμογενῆ Εὐρώπη.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «Δημοκρατία», 01.07.2011
Διαδίκτυο : romfea.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: