«ΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ»

 ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

.     Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ποὺ ἐπισκέπτεται [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: γράφε «ΑΛΩΝΙΖΕΙ»!] διάφορες χῶρες ὡς ‘‘ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν’’ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλαρίων ἔκαμε προσφάτως μερικὲς δηλώσεις ποὺ µᾶς παραξένεψαν. Εἶπε δηλαδὴ ὅτι ἐµεῖς στὴν Ρωσία «ἀναγνωρίζοµε στὴν πράξη τὰ Μυστήρια τῶν παπικῶν, καὶ ἂν ἕνας παπικὸς κληρικὸς προσέλθει στὴν Ὀρθοδοξία, τὸν δεχόµαστε ὡς κληρικό».
.   Ἐὰν οἱ δηλώσεις του αὐτὲς ἔχουν ἀποδοθεῖ σωστά, ἐρωτοῦµε τὸν ὡς ἄνω Μητροπολίτη: Ἀγνοεῖ ὅτι οἱ παπικοὶ εἶναι αἱρετικοί; Ἀγνοεῖ ἐπίσης τί ὁρίζουν οἱ ἱεροὶ Κανόνες; Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ Γρηγόριος Παλαµᾶς, ὁ Μάρκος Εὐγενικός, ὁ Κοσµᾶς Αἰτωλός, ὁ Νικόδηµος Ἁγιορείτης, ὁ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔχουν χαρακτηρίσει τοὺς παπικοὺς ὡς αἱρετικούς. Ἀλλὰ καὶ οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς (Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολυµων, Ἀντιοχείας) µὲ τὶς περὶ αὐτοὺς Συνόδους ἐπανειληµµένως µέσα στοὺς αἰῶνες ἐξέδωσαν ἐγκυκλίους, στὶς ὁποῖες καταγράφουν πρώτους µεταξὺ τῶν συγχρόνων τους αἱρετικῶν τοὺς παπικούς. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Καὶ ποιός νοιάζεται τί ἔχουν πεῖ οἱ Σύνοδοι καὶ οἱ Ἅγιοι. Ἡ δουλειά μας νὰ γίνει!]
.   Αἰώνιο φρόνηµα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι οἱ παπικοὶ εἶναι αἱρετικοί, διότι ἔχουν προσθέσει δόγµατα ποὺ δὲν βασίζονται στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὴν Ἱερὰ Παράδοση. Γιὰ ὅλους δὲ τοὺς αἱρετικούς, ὅπως ἔχουν καθορίσει ἡ Β´ καὶ ἡ Πενθέκτη Οἰκουµενικὲς Σύνοδοι (Ζ´ καὶ ΜΕ´ κανόνες ἀντίστοιχα), ἰσχύει ἡ ἴδια τακτική. Δὲν γίνονται δεκτοὶ ὡς κληρικοὶ ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς προσέρχονται στὴν Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ ὁρίζουν οἱ ἱεροὶ Κανόνες.
.    Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κοµµουνισµοῦ βαρύνεται µὲ πολλὰ ἀνοίγµατα ὡς πρὸς τὰ «Μυστήρια» τῶν παπικῶν καὶ δὲν ὀρθοτοµεῖ ὡς πρὸς αὐτό.
.   Νὰ προσθέσουµε ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ὑπέφερε ἐπὶ ἐβδοµήντα χρόνια λόγῳ τῆς µεγάλης κοσµικότητας ποὺ εἶχε προηγηθεῖ τοῦ Κοµµουνισµοῦ, κινδυνεύει τώρα ἀπὸ ἄλλη κοσµικότητα: ἀπὸ τὴν χλιδὴ καὶ ἀπὸ τὴν τάση ἐπιδείξεως καὶ ἐπιβολῆς σ᾽ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία καὶ προπάντων ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2026, 01.07.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: