ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ, Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ»

.     Σήμερα Τετάρτη 15 ουνίου κα ρα  19.00  στν αθουσα κδηλώσεων το Δήμου μαρουσίου  π. Σαράντης Σαράντος ς δρυτικ μέλος θ ναγγείλει τν δρυση  τς   “στίας Πατερικν Μελετν”  κα θ παρουσιάσει  τος  σκοπος κα τος στόχους της.

.     Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς  «ἱδρυτικῆς» ἐκδηλώσεως θὰ παρουσιασθεῖ ἀπὸ τὸν π. Σαράντη τὸ  βιβλίο «Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος, ὁ ἀδικημένος Ἅγιος» τοῦ π. Ἰωάννου Φωτοπούλου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης  ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν  μελῶν τῆς Ε.Π.Μ.

.     Στὴν παρουσίαση αὐτὴ θὰ μιλήσουν ἐπίσης οἱ: Ὁσιολ. μοναχὸς Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης  (Δρ. Θεολογίας), Φώτης Σχοινᾶς  (Δρ. Φιλοσοφίας), πρωτ. Ἀθανάσιος Λαγουρός  (πτυχ. Νομικῆς – ἐκδόσεις “ΤΗΝΟΣ”)

 Συνοπτικὰ οἱ σκοποὶ  της  “Ε.Π.Μ” (Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν) εἶναι οἱ ἑξῆς:

1) Ἡ μελέτη  Ὀρθοδόξου  Πατερικῆς καὶ  Ἐκκλησιαστικῆς Γραμματείας
2) Ἡ ἔκθεση  Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καὶ  προασπίσεως  τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι πάσης κακοδοξίας
3) Διαλεκτικὴ ἀντιπαράθεση μὲ  προθέσεις, ἰδέες καὶ πρακτικές, ποὺ ἐναντιώνονται στὴν Ὀρθοδοξη  παράδοση
4) Σπουδὴ καὶ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, στὴν διαχρονικὴ αὐτῆς  ἔκφραση (ἀρχαίας, λογίας καὶ νέας)
5) Διατύπωσις  γνώμης καὶ προτάσεων  πρὸς ἐπισήμους κρατικοὺς φορεῖς διὰ τὴν διατήρηση  τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος  τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ὑποχρεωτικοῦ, μὲ σκοπὸν τὴν πραγμάτωσιν τῶν ἐπιδιώξεων  τοῦ  ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος, μέριμνα διὰ τὴν προβολὴν καὶ ἀξιοποίησιν τοῦ συνόλου τῆς ἐθνικῆς ἱστορίας μας εἰς ὅλους τοὺς βαθμοὺς τῆς ἐκπαιδεύσεως.
6) Ἡ μὲ ποικίλους τρόπους ἀρωγὴ πρὸς τοὺς ἀναξιοπαθοῦντας συνανθρώπους μας ( φιλανθρωπικὸς σκοπὸς)
7) Προάσπισις  δι᾽ ὅλων τῶν νομίμων μέσων  ὅλων τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ δικαιωμάτων τῶν  Ἑλλήνων  πολιτῶν.
8) Ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ συμπαράστασις πρὸς τοὺς ἕνεκεν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως παντοειδῶς  διωκομένους .
9) Συνεχὴς ἐπαγρύπνησις διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ πάσης φύσεως  ἠλεκτρονικὴν συλλογὴν πληροφοριῶν  καὶ διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ὅπως  ταῦτα  ὁρίζονται καὶ προβλέπονται  σήμερα στὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα  καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ σύμβαση τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.
10) Ἐπιδίωξις  ἀσκήσεως κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου ἁρμοδίως διὰ μέσου προτεινομένων ἐρωτήσεων, ἐπερωτήσεων, ἀναφορῶν, ἐπὶ θεμάτων πρὸς τὰ ὁποῖα σχετίζονται οἱ σκοποὶ  τῆς Ε.Π.Μ.

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: