Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΩΝ [Β´]

1821 –  στορία τν νιστόρητων [Β´]

Καθηγητὴς Βασίλης Φίλιας,
πρώην Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Μέρος πρῶτο: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/05/17/ἡ-ἱστορία-τῶν-ἀνιστόρητων-α´/

.    Ἀλλὰ ἂς προχωρήσουμε:

.      Τὸ 1805-6 γίνονται τεράστιας κλίμακας ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις ἀπὸ συνδυασμένες τουρκικὲς δυνάμεις καὶ τοὺς Ἕλληνες κοτσαμπάσηδες ἐναντίον τῆς κλεφτουριᾶς τῆς Πελοποννήσου ὅπου χάνονται ἑκατοντάδες ὁπλαρχηγοί. Γιατί ατ τ καθοριστικς σημασίας γεγονς ποκρύπτεται π τ «σήριαλ» κα μ τν τρόπο ατ δν ρχονται στν πιφάνεια τ βαθύτερα κοινωνικ ατια τν συγκρούσεων μεταξ τν λληνικν γεσιν;
.   Γιατί οὔτε λέξη γιὰ τὸ κίνημα τῶν «καρμανιόλων» στὴ Σάμο καὶ τοῦ Οἰκονόμου στὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ;
.  Γιατί καμμι νάλυση σ πίπεδο δημοτικν τραγουδιν τν διαχρονικν πόθων κα προσδοκιν το λληνικο λαο γι λευθερία κα δικαιοσύνη;
.    Μ τ ν μφανίζεται μετ π κάθε συγκεχυμένη κα οριστολογικ παρουσίαση τν γεγονότων κ. Βερέμης κα ν «συμπεραίνει» σ στλ « θεία λγα ξέρει» δν καλύπτονται τ κενά, ο παρερμηνεες, ο διαστρεβλώσεις, ο παραλείψεις κα ο νακολουθίες.

 .    Ἀνάλογα ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ παρουσιάζονται τὰ «προφὶλ» τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ ἀγώνα. Ἐπὶ παραδείγματι:

 Ὁ Κολοκοτρώνης ἕνας φιλόδοξος καὶ ἠθικὰ ἀδίστακτος «κατσαπλιάς», ποὺ κατέφυγε στὴ Ζάκυνθο καὶ ἀνασύρθηκε ἀπὸ τὴν ἀφάνεια τὶς παραμονὲς τῆς ἐπανάστασης. ποσιωπται ντελς τ γεγονς τι το εχε πονεμηθε π τν γγλο διοικητ τν πτανήσων βαθμς το ταγματάρχη κα πηρέτησε π μία δεκαετία τουλάχιστον στν γγλικ στρατό.

 Ὁ Καραϊσκάκης μία σκοτεινὴ φυσιογνωμία τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ποὺ ἄλλαζε συνεχῶς στρατόπεδα καὶ συμμαχίες….. νευ ξίας νναφερθε τ γεγονς τι μάχη τς ράχωβας διδάσκεται κόμα κα σήμερα ς κλασικ μεγάλης ξίας στρατιωτικ γχείρημα τόσο στ Γουέστ Πόϊντ τν ΗΠΑ, σο κα στν ρωσικ στρατιωτικ καδημία Σουβορόφσκι.

 Ὁ Παπαφλέσσας, τοῦ ὁποίου ὁ ρόλος ἦταν καθοριστικὸς στὶς ζυμώσεις γιὰ τὸν ξεσηκωμὸ στὴν Πελοπόννησο οὐσιαστικὰ ἀγνοεῖται στὸ σήριαλ.

 Ὁ Καποδίστριας ὁ μέγας αὐτὸς μεταρρυθμιστὴς ἡγέτης ἐμφανίζεται ὡς μία μορφή, ποὺ δὲν εἶχε ἐπαρκῆ ἀντίληψη τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας καὶ δν παρέχονται στν τηλεθεατ παρ λάχιστα στοιχεα γι ν κτιμηθε τ τεράστιο ργο του, παρὰ τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς ἀντιξοότητες.

 .     Ἐπίσης, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τοῦ Φιλελληνισμοῦ, τὸ σήριαλ καλλιεργεῖ τὴν ἀπολύτως λαθεμένη ἐντύπωση ὅτι οἱ Φιλέλληνες ἦταν φαντασιοκόποι ἰδιεαλιστὲς καὶ ἀρχαιολάτρες, ποὺ ὅταν ἔβλεπαν ἀπὸ κοντὰ τὶς μικρότητες καὶ τὰ χάλια τῶν ἐπαναστατῶν, ἐτρέποντο εἰς φυγήν.
.     Οἱ ἐπιστημονικοὶ συμβουλάτορες τοῦ σήριαλ, ἂν θὰ εἶχαν κάνει πρωτογενῆ ἔρευνα στὸν εὐρωπαϊκὸ τύπο τῆς ἐποχῆς, θὰ ἤξεραν ὅτι δὲν εἶχαν ἔτσι τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν δευτερογενῆ βιβλιογραφία δὲν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ἀντίθετα λληνικ πανάσταση, παρ τς ποιες ρνητικς κα σκοτεινές της πλευρς λειτούργησε ς σύμβολο κα σημεο ναφορς, χι μόνο στν τύπο, λλ κα πηγ μπνευσης στ Λογοτεχνία τς Ερώπης γι δεκαετίες.
.     Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἐκεῖνο τοῦ Νικολάϊ Γκόγκολ στὶς «Νεκρὲς Ψυχὲς» ὅπου ἐμφανίζει ἕναν ἀπὸ τοὺς γαιοκτήμονες νὰ ἔχει στολισμένο τὸ σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ του μὲ πορτραῖτα τῶν ἡρώων της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καὶ νὰ τὰ δείχνει στοὺς ἐπισκέπτες, σὲ μία ὑπόθεση ποὺ διαδραματίζεται μετὰ τὸ 1850.

 .     προκρούστειος κα μηδενιστικς τρόπος προσέγγισης το σήριαλ συνεχίζεται καὶ ὡς πρὸς τὰ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Καποδίστρια γεγονότα: • Ἡ διαπλοκὴ τῆς ντόπιας ὀλιγαρχίας μὲ τὰ πλοκάμια τῆς ξενοκρατίας δὲν διευκρινίζονται. • Ὁ ρόλος τῶν Ἀγγλων στὴν ἔξωση τοῦ Ὄθωνα δὲν ἀναφέρεται. • Τὰ αἴτια καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τῆς διαμόρφωσης τῆς Οἰκονομίας μετεπαναστατικά, μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ τὸν μονοκαλλιεργητικὸ χαρακτήρα της, δὲν ἀναλύονται. • Στὰ γεγονότα τοῦ Κιλελὲρ δὲν ἀποδίδεται ἡ δέουσα σημασία. • Ἀγνοεῖται συστηματικὰ ἡ οἰκονομικὴ κοινωνικὴ πλευρὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ τοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κρίσιμο αὐτὸ θέμα, νὰ ἐμφανίζεται ὡς ἀπόρροια ἑνὸς ὑπερφίαλου ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ. • Δὲν συνδέεται ἡ ἐνδημικὴ οἰκονομικὴ ὑπανάπτυξη ποὺ κορυφώνεται μὲ τὴν κρίση τοῦ 1892 μὲ τὴν ὑπερχρέωση πρὸς τοὺς ξένους δανειοδότες. • Δὲν ἑρμηνεύεται κοινωνιολογικὰ ὁ παρασιτισμός, ἡ ἀντιπαραγωγικότητα καὶ ὁ «κομπραντορισμὸς» τῆς νεοπαγοῦς ἀστικῆς τάξης στὴ μετεπαναστατικὴ Ἑλλάδα. • Δὲν ἐπιχειρεῖται σύγκριση μὲ τὶς ἐξελίξεις στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Βαλκανικῆς, ποὺ θὰ ἀποκάλυπταν παραλληλότητες, ποὺ δὲν ἑρμηνεύονται μὲ ἀναγωγὲς στὶς ὑποτιθέμενες ἀρνητικὲς ἰδιαιτερότητες τοῦ λεγόμενου «χαρακτήρα τοῦ Ἕλληνα». • Ἀγνοεῖται προκλητικὰ ἡ ἄνθιση στὰ Γράμματα καὶ τὶς Τέχνες στὴν Ἑλλάδα τοῦ 19ου αἰώνα. • Ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ἀρχαιότητα τοποθετεῖται ὡς δευτερογενὲς καὶ «ἀνακλαστικὸ» φαινόμενο σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαιολατρικὸ πρόσωπο τοῦ Βαυαροῦ Βασιλιᾶ Λουδοβίκου. • Δν ξετάζονται ο συνέπειες κα ο λόγοι μία παθολογικς «δυτικοφρένειας» τμημάτων τς λληνικς ντελιγκέντσιας, πο δήγησε σ μακρόχρονη περιφρονητικ παξίωση το ατόχθονος λαϊκο πολιτισμο.

.     Ατ κα μόνο ρκον γι ν καταδειχθε λλειματικς κα διαστρεβλωτικς χαρακτήρας το συγκεκριμένου σήριαλ, πο μφανίστηκε μ ξιώσεις ντικειμενικότητας κα πρωτοτυπίας.
.     «φιλοσοφία» του σ τελευταία νάλυση ποτελε τν λληνικ συγκλίνουσα το βιβλίου το θρυλικο γι τν μάθειά του Τούρκου πουργο τν ξωτερικν Νταβούτογλου. Τοτο, διότι ν γίνουν δεκτ τ σα ψευδεπίγραφα κα λαθεμένα παρουσιάζονται στ σήριαλ, νεοοθωμανικ «λύση» ποτελε σ τελευταία νάλυση τν ναγκαστικ διέξοδο.
.     Ατ εναι τ ποκρυπτόμενο δεολόγημα το σήριαλ, παρ τς ποιες διαμαρτυρίες τν μπνευστν κα ταγν του.


.      Δ
ν εναι πρώτη φορ λλωστε, πο προωθεται ργανωμένα φελκυστικ λογικ π τ δια κυκλώματα. κ. Θάνος Βερέμης, «ψυχ» το σήριαλ κα πρωτεργάτης το λεγόμενου ΕΛΗΑΜΕΠ, εχε ταχθε κα πάλεψε λυσσωδς γι τν ποδοχ το σχεδίου νν στν Κύπρο μαζ μ λους τους μοϊδεάτες του. ς γεφυροποις τς λληνο-τουρκικς προσέγγισης κολουθε μία ντίληψη ποδόμησης κα ποκαθήλωσης λων τν στοιχείων τς λληνικς «τερότητας», τ ποῖα, ποτίθεται, δν εναι τίποτα περισσότερο π κατασκευασμένες μυθοπλασίες.
 .    Ἐλευθερόφρων καὶ «προοδευτικός», ὁ κ. Βερέμης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπιχειρεῖ νὰ μᾶς συνετίσει, διδάσκων τὸν λόγο τῆς ὀρθῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας διὰ τῆς τηλεοράσεως. Ἕνα ἐγχείρημα ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνο τῆς κ. Ρεπούση μὲ τὸ βιβλίο τῆς 6ης Δημοτικοῦ.

.    Εἶναι τυχαῖο ὅτι αὐτὸ γίνεται σὲ μία φάση ὅπου στὸ ὄνομα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἀκολουθεῖται μία γραμμὴ «ἐφεκτικότητας» στὰ ἐθνικὰ ζητήματα ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση; Ὄχι βέβαια. πάρχει κατ τν γνώμη μας μία σχέση συγκοινωνούντων δοχείων νάμεσα σ λες ατς τς τάσεις καλπονοθευτικς «παναγραφς» τς σύγχρονης λληνικς στορίας.

ΠΗΓΗ: «Ἀντίβαρο»

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: