Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΩΝ [Α´]

1821 – στορία τν νιστόρητων [Α´]

Καθηγητὴς Βασίλης Φίλιας,
πρώην Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

 .     Ἕνας ἀποτελεσματικὸς τρόπος – ἴσως ὁ ἀποτελεσματικότερος – γιὰ νὰ ἀποφύγεις νὰ κριθεῖ μία ἐπιστημονικὴ ἐργασία ἐπὶ τῆς οὐσίας, δηλαδὴ μὲ ποιοτικὰ κριτήρια, εἶναι νὰ ἐπιτύχεις νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς «προοδευτικὴ προσέγγιση» σὰν ἀντιπαράθεση καὶ κατ’ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὶς «λοιπές», ποὺ συλλήβδην στιγματίζονται ὡς «ξεπερασμένες», «πεπαλαιωμένες», ἀκόμη καὶ ἀντιδραστικές.
.     Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπέρχεται μία μετάθεση ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπιχειρημάτων στὸ ἐπίπεδο τῶν ἠχηρῶν λόγων καὶ τῶν ἐντυπώσεων.
.      Γνωστὴ μεθοδολογία ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τοῦ πεζοδρομίου καὶ τῶν ἡγετικῶν παλκοσένικων ἐφαρμόζεται πλέον κατὰ κόρο τόσο στὴν ἱστορικὴ ἔρευνα κυρίως, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου προκειμένου νὰ διαστρεβλωθοῦν τὰ γεγονότα καὶ νὰ συγκαλυφθεῖ ἡ πραγματικότητα. Ἡ πραγματικότητα, ἡ ὁποία διερμηνεύεται μέςσῳ διαφόρων ψυχολογουμένων καὶ ψυχολογιοποιήσεων, μὲ στόχο τελικὰ νὰ διαμφισβητηθεῖ ἡ δυνατότητα ἀνάλυσης τοῦ ἱστορικοκοινωνικοῦ γίγνεσθαι μὲ ἀντικειμενικοὺς ὅρους καὶ νὰ ἐπέρχεται σχετικοποίηση καὶ ὑποκειμενικοποίηση τοῦ ὑπὸ διερεύνηση πραγματικοῦ ὑλικοῦ.
.  Σχετικοποίηση ἡ ὁποία βαφτίζεται ς ρευνητικ ντικειμενικότητα κα ψυχρ ποστασιοποίηση, κάτω π τ πέπλο τς ποίας ποκρύπτεται κα ποκρύπτεται ποκειμενικότητα τς προσέγγισης, δηλαδ πολανθάνουσα αθαιρεσία το τρόπου διεξαγωγς τς ρευνας κα τς ντίστοιχης συναγωγς συμπερασμάτων.
.   Ἀφορμὴ γιὰ τὴ διατύπωση τῶν σκέψεων αὐτῶν μοῦ ἔδωσε ἡ τηλεοπτικὴ σειρὰ «1821» στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «Σκάϊ» ὅπου ἐπιχειρήθηκε, ὑποτίθεται, μία ἐπανατοποθέτηση τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 μὲ κατάρριψη ὅλων τῶν αὐτοκολακευτικῶν στερεοτύπων καὶ μύθων, ποὺ ἔχουν συστηματικὰ καλλιεργηθεῖ στὴ συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
. Ἀξιόλογη καὶ ἀξιάρεστη στοχοθέτηση, ἂν θὰ γινόταν ὅμως σὲ πλήρη καὶ σὲ βάθος γνώση τοῦ ἱστορικοῦ ὑλικοῦ καὶ «ἀπροϋπόθετα», κατὰ τὴν περίφημη διατύπωση τοῦ Μεγάλου Μὰξ Βέμπερ, δηλαδὴ χωρς ξ παρχς κα κ τν προτέρων πρόθεση κατεύθυνσης τς ρευνας πρς ρισμένα συμπεράσματα μ πιλεκτικ περτονισμ (κα) ντίστροφα θελημένη ποβάθμιση ρισμένων πλευρν κα πόψεων τν στορικν γεγονότων.
.     πιστημονικ νεπάρκεια τν πιστημονικν «συμβούλων» κα κατασκευαστν ατς τς τηλεοπτικς σειρς καταφαίνεται π τν ρμηνευτικ δυναμία τν στορικν γεγονότων, δηλαδ π τν δυναμία πάντησης στ «γιατί», ἡ ὁποία δὲν συγκαλύπτεται ἀπὸ τὴν ἀφηγηματική τους διάνθηση καὶ τὸ λογοτεχνικὸ οἶστρο τῶν ἐπιφορτισμένων μὲ τὴν παρουσίαση. Ἡ ἀφήγηση δὲν σημαίνει ἑρμηνεία, δεδομένου ὅτι ἑρμηνεία σημαίνει ἀναζήτηση τῶν πραγματικῶν αἰτίων. Ἀναζήτηση, ἡ ὁποία προϋποθέτει ἐντοπισμὸ καὶ ἀνάλυση τοῦ τρόπου σύνθεσης παραγόντων: οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν, πολιτικῶν, ἰδεολογικῶν, θρησκευτικῶν κόκ.
.     Ἱστορικὸς χωρὶς τὴ δυνατότητα αὐτῆς τῆς ἀναζήτησης, δὲν εἶναι κὰν ἱστορικός. Μπορεῖ στὴν καλλίτερη περίπτωση νὰ εἶναι ἱστοριοδίφης, τίποτα περισσότερο. Ἀκριβῶς γι᾽ αὐτὸ καὶ λη παρουσίαση το 1821 π τος νιστόρητους στορικούς τς τηλεοπτικς σειρς το «Σκάϊ» κφυλίζεται σ πίπεδο διαμαχν προσωπικο χαρακτήρα κα κινήτρων ετελος χαρακτήρα τόσον σον φορ στν γεσία σο κα σον φορ στ λαό.
.    Οἱ ὅποιες ἐπαναστατικὲς ἐξάρσεις κατὰ τοὺς παραποιητὲς αὐτῆς τῆς Ἱστορίας δὲν ἔχουν ἡρωϊκὸ ὑπόβαθρο, ἀλλὰ εἶναι ὑποστασιοποιήσεις ταπεινῶν ἐλατηρίων (π.χ. λαφυραγωγία) ἢ ἀδιεξοδικῶν συγκυριῶν (π.χ. Μεσολόγγι) – σὲ τελευταία ἀνάλυση συντίθενται σὲ κυρίαρχο βαθμὸ ἀπὸ μυθοπλαστικὲς κατασκευὲς καὶ διανοουμενίστικες ὡραιοποιήσεις.
.     Ἐννοεῖται ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν ἐκφράζονται κατὰ τρόπο ἄμεσο, ἀλλὰ μὲ μία σειρὰ ἀσαφῶν ἐμμεσοποιήσεων, ποὺ συνθέτουν ἕνα κλίμα καὶ μία ἀτμόσφαιρα γενικευμένης ὑποβάθμισης τῶν γεγονότων τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821.
.    Τὰ ὅσα μέχρι τώρα ἀναφέρθηκαν δὲν ἐξαντλοῦν ἀσφαλῶς τὸ θέμα, ἀλλὰ χρειάζονται συγκεκριμενοποιήσεις καὶ ἐξειδικεύσεις.

Ἡ τηλεοπτικὴ αὐτὴ σειρὰ ἐσκεμμένα ἀποφεύγει νὰ ἀπαντήσει στὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα:

Πρῶτον, γιατί ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ἐκδηλώνεται πρώτη καὶ μὲ διαφορὰ 30-50 ἐτῶν ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν ἄλλων χριστιανικῶν χωρῶν τῆς Βαλκανικῆς;
Δεύτερον, ποιό εἶναι τὸ ἰδιαίτερο βάρος τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης, ὅσον ἀφορᾶ στὴ διάρρηξη τοῦ ἀντιδραστικοῦ ἱστοῦ τῆς Ἱερῆς Συμμαχίας, ποὺ εἶχε δημιουργήσει ὁ Μεττερνιχ;
Τρίτον, ποιές κοινωνικὲς δυνάμεις τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ καὶ γιὰ ποιοὺς λόγους ἦταν ὑπὲρ καὶ ποιὲς κατὰ τῆς ἐπαναστατικῆς ἐξέγερσης;
Τέταρτον, ποιά ταν κριβς ννοια τς φράσης «δι το Χριστο τν πίστην τν γίων κα τς πατρίδος τν λευθερίαν» κα πς στ βάση ατ καθορίζεται σχέση το θνικο κα το θρησκευτικο;
Πέμπτον, πς μεταξιώνονται ο βασικς παραδοχς τς Γαλλικς πανάστασης μὲ ἄξονα τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομικὸ-κοινωνικὴ πραγματικότητα;
Ἕκτον, ποιὲς οἱ συνέπειες τῆς ἀντιπαλότητας τῶν κοινωνικῶν συμφερόντων στὴν ἐκδήλωση καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης;
Ἕβδομον, γιατί καὶ πῶς τὸ λεγόμενο «Πολιτικὸν» ἐκπροσωποῦσε τὴν ἄρχουσα τάξη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας (κοτσαμπάσηδες – Φαναριῶτες) καὶ τὸ «Στρατιωτικὸν» τὰ λαϊκὰ συμφέροντα (ἀγροτοποιμένες, ἁλιεῖς);
Ὄγδοον, τί ἐπεδίωξαν καὶ ποιό ρόλο ἔπαιξαν τὰ ἀγγλικὰ δάνεια, ὅσον ἀφορᾶ στὴ συνοχὴ τῶν ἐπαναστατικῶν ἡγεσιῶν καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων;
Ἔνατον, πς συσχετίζεται τ λεγόμενο «νατολικ ζήτημα» (ἡ ἀποσύνθεση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας) μ τ στάση τν ερωπαϊκν δυνάμεων πέναντι στν λληνικ πανάσταση το 1821;
Δέκατον, ποιός ρόλος τς γγλίας  [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Μὲ μιὰ λέξη: ὡς συνήθως βρώμικος] στ διαμόρφωση το ντικαποδιστριακο κλίματος, πο δήγησε στ δολοφονία το Κυβερνήτη;

 . Δὲν εἶναι μόνο αὐτὰ τὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἀλλὰ τὰ βασικότερα.
.     Ἡ παράλειψη τς πάντησής τους δν εναι τυχαία κα σφαλς δηγε στ μονομερ διαστρεβλωτικ πτική, πο χαρακτηρίζει τ ν λόγ σήριαλ. Ἀκριβῶς γι’αὐτὸ καὶ ἡ προσέγγισή του εἶναι ἐπιδερμικὴ καὶ δημοσιογραφική, ὄχι ἐπιστημονική, ὅπως π.χ. εἶναι σὲ ἱστορικὲς σειρὲς τοῦ BBC.
.     Ατ μως εναι μία πλευρ το ζητήματος. Ἡ λλη συντίθεται πὸ ννοιολογικς συγχύσεις καὶ σάφειες λων τν κατηγοριν.
.  Ἡ κορυφαία εἶναι ἐκείνη, ποὺ ἀναφέρεται στὸ θνος. Στν λληνικ περίπτωση ννοια το θνους δν εναι «στικογενς», πως στν δυτικ Ερώπη, λλ προέρχεται π μία ντίληψη ταυτότητας, πο ξεκινάει πολ παλαιότερα π κείνη τς Δύσης κα θεμελιώνεται πρωτογενς σ στοιχεα χι οκονομικά, λλ πολιτιστικά, πο νάγονται στν κλασικ ρχαιότητα, τ Βυζάντιο, στὴν διάπτωτη συνέχεια τς γλώσσας κα σ κοιν θιμα κα παραδόσεις. κριβς γιατ κα θνικ συνείδηση τν λλήνων δν κατασκευάζεται στν 19ο αώνα, πως φήνουν ν ννοηθε ο φωστρες το πίμαχου σήριαλ, λλ νυπάρχει τουλάχιστον π τν ποχ τς ατοκρατορίας τς Νικαίας (1261).
.   πόμενη συγκεχυμένη σάφεια ναφέρεται στν παρουσίαση το ρόλου τς κκλησίας. Τ κρίσιμο ρώτημα δν εναι ν πρξε χι τ «κρυφ σχολει» λλ τ ἐὰν κα κατ πόσον κκλησία συνέβαλε ποφασιστικ στν διατήρηση καίριων πολιτισμικν στοιχείων το λληνισμο, πως κατ κύριο λόγο τς γλώσσας, [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Σήμερα οἱ “γραικοσκάηδες” ἔχουν βρεῖ συμπαράσταση ἀπρόσμενη ἀπὸ τὴν γλωσσομαχικὴ ἀντίληψη των λειτουργικῶν «μεταφράσεων» ],δεδομένο πο δν μπορε ν μφισβητηθε π κανένα. Τ συγκλονιστικ κήρυγμα το Κοσμ το Ατωλο γι «Παιδεία κα γλώσσα» πς εναι δυνατ ν λησμονήθηκε π τος κυρίους ατούς; Ἄλλο βέβαια τὸ ζήτημα τῆς ἀντεπαναστατικῆς στάσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν στάση τοῦ κατώτερου κλήρου καὶ τῶν μοναχῶν, ὅπου καὶ πάλι τὰ πράγματα παραμένουν στὸ σήριαλ ἀδιευκρίνιστα καὶ ἀνεξήγητα.
.     τρίτη λλειματικότητα το σήριαλ ναφέρεται στ κοινωνικ ατια τς πανάστασης. Τὸ ἐὰν ἢ ὄχι καὶ μέχρι ποιοῦ σημείου ἡ ἄνοδος ἰσχυρῶν ἀστικῶν κατηγοριῶν ἔπαιξε ρόλο στὴν ἐπαναστατικὴ ζύμωση εἶναι ἕνα ζήτημα, ὅπου μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν ἀντιπαρατιθέμενες ἀπόψεις. Σὲ καμμία περίπτωση ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοηθεῖ, ὅπως συνέβη μὲ τὴν κρινομένη τηλεοπτικὴ σειρά. Ἀκόμα περισσότερο δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοηθεῖ ἡ σημαντικότητα τῶν φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων τῶν λαϊκῶν στρωμάτων, συνακόλουθα τῶν Ὀρλωφικῶν καὶ τῆς ἐπιδημίας τῆς χολέρας. Ἐπ’ αὐτοῦ οὔτε λέξη εἰπώθηκε. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ Θεσσαλοηπειρώτικη ἐξέγερσις τοῦ 18ου αἰώνα ξεκίνησε ἀκριβῶς μὲ αἴτημα τὴ μείωση τῶν φορολογικῶν βαρῶν.
.   π τῇ βάσει ατν τν τριν «σαφειν» βρισκόμαστε μπροστ στ πρωτοφανς φαινόμενο μίας πανάστασης χωρς ατια: Τὸ ἐθνικὸ-ἐθνοτικὸ στοιχεῖο ἀνύπαρκτο, τὸ ἰδεολογικὸ-θρησκευτικὸ σὲ κλίμα ἀνοχῆς καὶ ὕφεσης, τὸ οἰκονομικὸ-κοινωνικὸ ἀμελητέο.
.     Τότε γιατί γινε πανάσταση; Προφανῶς – ὅπερ ἔδει δεῖξαι – γιὰ νὰ ὑποκατασταθοῦν οἱ Τοῦρκοι ἐξουσιαστὲς καὶ τὰ προνόμια τους ἀπὸ ἐκεῖνα φιλόδοξων Ἑλλήνων τοπαρχῶν, ὁπλαρχηγῶν καὶ καπεταναίων, ποὺ δὲν εἶχαν ἄλλα στὸ νοῦ τους ἀπὸ τὴ λαφυραγωγία καὶ τὴν καταλήστευση τοῦ διαθέσιμου πλούτου. Γιατ κα ο γέτες τς πανάστασης παρουσιάζονται στ σήριαλ μμέσως πλν σαφς ς θλιοι κα ετελες πλιατσικολόγοι σ διαρκ διαμάχη μεταξύ τους μ κίνητρο τ τομικ φελος κα τ λεία. Δν ρκε μως ατ δι τς τεθλασμένης παξίωση το νοήματος τς πανάστασης κα το ετελισμο τν γεσιν της π τ σήριαλ. Πρέπει ν πογραμμιστε κα ν περτονιστε αμοσταγς χαρακτήρας της.
.   Ἐσφάγησαν οἱ Τοῦρκοι στὴν Τρίπολη. Ναί, κακῶς – κάκιστα, ἀλλὰ ποιά ἐπανάσταση, ἔστω καὶ μία, ἔγινε χωρὶς ἀκρότητες, καὶ βιαιότητες; Καὶ γιατί οἱ σφαγὲς- π.χ.τῆς Χίου- ἀπὸ τοὺς Τούρκους πέρασαν «στὰ μαλακὰ» ἀπὸ τὸ σήριαλ.
.     Οἱ ἑκατόμβες τοῦ αἵματος καὶ μάλιστα μεταξὺ ὁμοεθνῶν προσδίδουν μήπως τὸ χαρακτήρα σφαγείου στὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ὅπως ἰσχυριζόταν ἡ χιτλερικὴ προπαγάνδα;
.    Ο τρες χιλιάδες Τορκοι, πο ξετέλεσε Ναπολέων μετ τν κατάληψη τς κρας ο 32.000 ργάτες, πο κτελέστηκαν (1870-71 !!!) μετ τν καταστολ τς Κομμούνας στ Παρίσι εναι μήπως δείγματα νθρωπισμο σ ντιπαράθεση μ τν ξόντωση τν Τούρκων στ Τριπολιτσά, πού, στ κάτω-κάτω τς γραφς, ξέφραζε τ συμπυκνωμένο μίσος πέντε αώνων δουλείας κα καταπίεσης;
.    Πέραν τούτου, συνεχίζουν οἱ «σηριαλιστς» στορικοί μας, οἱ ἐσωτερικὲς ἔριδες καὶ οἱ ἐμφύλιες συγκρούσεις στὴν διάρκεια τῆς ἐπανάστασης ἀποδεικνύουν ὅτι τὰ προσωπικὰ ὠφελιμιστικὰ κίνητρα ἦταν τὰ κυρίαρχα καὶ ὁ στόχος τῆς ἀπελευθέρωσης γινόταν ἀντιληπτὸς στὸ πλαίσιο καὶ σὲ ἀναφορὰ μὲ τὰ κίνητρα αὐτά.
.     Τὸ ὅτι αὐτῆς τῆς κατηγορίας κίνητρα ἐμπλέκονται παντοῦ καὶ πάντοτε στὴν Ἱστορία εἶναι δεδομένο, ἀλλὰ ατ δν σημαίνει τι ατ περκαλύπτουν τν τοιμότητα θυσίας χάριν πέρτερων συλλογικν σκοπν κα ατ τ γνωρίζουμε π τν στορία λων νεξαίρετα τν λαν τς γς.
.    σον φορ, μως στν λληνικ πανάσταση οτε ξήγηση ατ εναι παρκής, δεδομένου ὅτι τὸ βαθύτερο ὑπόστρωμα τῶν ἐσωτερικῶν συγκρούσεων ἦταν ὑποκείμενες ταξικῆς φύσεως ἀντιθέσεις, ποὺ οἱ «σηριαλιστὲς» θέλουν νὰ ἀγνοοῦν, προφανῶς καὶ διότι ἡ ἔννοια «κοινωνικὴ τάξη» εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη πρὸς τὴ λογική τους.
.     Ἰσχυρίζονται περαιτέρω οἱ φωστῆρες τοῦ «Σκάϊ», ὅτι τὸ ἐπίπεδο διαβίωσης τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν βελτιώθηκε σημαντικὰ στὴν ἀρχικὴ φάση τῆς τουρκικῆς κατάκτησης, γιὰ νὰ πέσει πρὸς τὸ τέλος, ἀκολουθώντας τὶς φάσεις ἀκμῆς καὶ παρακμῆς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.
.    Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ αὐτὸ εἶναι ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ κυριαρχία, ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἦταν ἀρχικὰ λιγότερο ληστρικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν Βενετσιάνων καὶ τῶν Γενοβέζων, ὅπου αὐτοὶ ἐπικράτησαν. Ὡστόσο, ὅταν τελικὰ οἱ Τοῦρκοι ἐπικράτησαν σὲ ὁλόκληρη τὴν ἑλλαδικὴ χερσόνησο καὶ στὸ Αἰγαῖο τὸ ἐπίπεδο διαβίωσης τῶν λαϊκῶν στρωμάτων ἔπεσε κάθετα, ἐνῶ συστηματικὰ οἱ Τοῦρκοι, δημιούργησαν καὶ στήριξαν παντοῦ φιλικὲς πρὸς αὐτοὺς τοποτηρητικὲς δυνάμεις ἐξουσίας (τὰ «τζάκια», οἱ κοτζαμπάσηδες, οἱ φαναριῶτες), ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς κατακτητὲς ἀπομυζοῦσαν οἰκονομικὰ μὲ πολλοὺς τρόπους τὰ λαϊκὰ στρώματα, γεγονός, ποὺ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ ὅλους ἀνεξαίρετα τοὺς ξένους περιηγητὲς διαχρονικά.
.    μφισβητον πίσης «διποσιωπήσεως» ο «ρευνητς» το Σκάϊ, τν κταση το ξισλαμισμο κα το παιδομαζώματος. Ἡ ἀπάντηση δίνεται ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Βακαλόπουλο τὸν πρεσβύτερο, ὁ ὁποῖος ἐξηγεῖ πὼς διὰ τῆς καταφυγῆς στὰ ὀρεινὰ καὶ τὰ δύσβατα ἡμιορεινὰ ἀπέφυγαν – ὅσοι ἀπέφυγαν – τὸν βίαιο ἐξισλαμισμὸ καὶ συνακόλουθα τὸν ἀφελληνισμό τους.
.    Ἰσχυρίζονται ἐπίσης οἱ «ἀντικειμενικοὶ ἀναλυτές» μας ὅτι μὲ τὴν κατάκτηση οἱ Ἕλληνες ἀπέβαλαν σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ τὰ δυτικὰ (;) πρότυπα διαβίωσης, ὅτι π.χ. ξέχασαν τὶς καρέκλες καὶ τὰ τραπέζια καὶ ἄλλα τινὰ εὐτράπελα καὶ συνήθησαν στοὺς ὀντάδες, τὸ φαγητὸ ἀπὸ κοινὸ τσουκάλι κλπ. κλπ., ὅλα χωρὶς ἐπαρκῆ ἀνάλυση τῶν λαογραφικῶν δεδομένων καὶ τῶν συνθηκῶν τῆς καθημερινῆς ζωῆς.
.    Παράλληλα ο κύριοι ατο λαχιστοποιον δν ναφέρονται καθόλου στς γηγενες θεσμικς ρυθμίσεις, πο ναπτύχθησαν στν πόδουλο λληνισμό, σ να κοιν δίκαιο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπ’ αὐτῶν ὑπάρχουν οἱ ἐξαίρετες μελέτες τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ Πανταζόπουλου. Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι νευραλγικς σημασίας, διότι παρασύρει τος «ναλυτές» μας ταν φτάνουν στν εσαγωγ το Ερωπαϊκο δικαιακο συστήματος π τος Βαυαρος στ τόπημα ν ποστηρίζουν τι στν λλαδικ χρο πρχε θεσμικ κεν κα νυπαρξία ξιόλογων θεσμικν ρυθμίσεων.
.    Χαρακτηριστικό τοῦ τρόπου προσέγγισης τῆς ἐπανάστασης τοῦ 21 ἀπὸ τὸν «Σκάϊ» εἶναι ἡ πλήρης ἀποσιώπηση τοῦ γεγονότος ὅτι ἀπὸ τὴν Ἅλωση καὶ πέρα καταγράφονται πάνω ἀπὸ ἑξήντα ἐξεγέρσεις στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, τοπικὲς οἱ περισσότερες, ἀλλὰ ἐξεγέρσεις. Δὲν ὑπῆρχαν αἴτια γι᾽ αὐτὲς ἀναγόμενα στὴν κατάκτηση, τὴν καταπίεση καὶ τὴν ὑποδούλωση; Φαίνεται χι κα μλλον πρόκειτο γι να εδος πολεμικο σπρ τν λλήνων ! ! ! [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἰδεολογικὸ ὑπόστρωμα πρὸς τὸν διαβόητο «Συνωστισμό»]

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΗΓΗ: «Ἀντίβαρο»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: