ΡΟΖ Η …ΑΟΖ

.       Ὥστε ἔτσι, λοιπόν! Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Δημήτρης Δρούτσας δήλωσε δημοσίως ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἀνακηρύξει, ὅπως θὰ ἐδικαιοῦτο νὰ τὸ κάνει μὲ βάση τὸ Διεθνὲς Δίκαιό της Θαλάσσης, τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη της, καὶ τοῦτο γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσει τὴν Τουρκία. Δὲν ἐκπλήσσομαι, προσωπικῶς, διότι ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματά του στὸν χῶρο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ὁ σημερινὸς Πρωθυπουργὸς κ. Γιῶργος Παπανδρέου ἦταν ὀπαδὸς τῶν συνεχῶν ὑποχωρήσεων καὶ τῆς ἡττοπάθειας. Αὐτὸ τὸ κάνει λόγῳ ἰδεολογικῶν ἀγκυλώσεων, ὄχι ἀπὸ σκοπιμότητα. Ὅλα δὲ αὐτὰ καμουφλάρονται μὲ λεκτικὰ περιτυλίγματα, ὅπως ἐκσυγχρονιστικὴ πολιτική, φιλειρηνικὴ διπλωματία, καταπολέμηση τοῦ ἐθνικισμοῦ (πάντα τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ποτὲ τοῦ τουρκικοῦ) καὶ ἄλλα παρεμφερῆ.
.      Ὁ κ. Δρούτσας ἔχει ζήσει πολλὰ χρόνια στὴν Αὐστρία καὶ ὄφειλε νὰ γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα αὐτὴ γέννησε τὸν Καγκελλάριο Μέτερνιχ, φανατικὸ ἀντίπαλο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ὅμως ὁ Μέτερνιχ εἶχε ἀπέναντί του σὲ κάθε διπλωματικὴ μάχη τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια. Ὁ Κερκυραῖος διπλωμάτης καὶ ἐπὶ ἔτη σύμβουλος τοῦ Τσάρου τῆς Ρωσίας, ἐφοδιασμένος μὲ μία στέρεα ἑλληνορθόδοξη παιδεία, ἀντιμετώπισε μὲ ἐπιτυχία τὸν Μέτερνιχ. Ὁ Χένρυ Κίσσιντζερ στὴ διδακτορικὴ διατριβή του γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι στὴν Ἱστορία ὑπάρχουν δύο εἴδη πολιτικῶν καὶ διπλωματῶν: Οἱ Μέτερνιχ καὶ οἱ Καποδίστριες. Οἱ πρῶτοι ἀγωνίζονται νὰ καταπνίξουν τὰ δικαιώματα τῶν μικρότερων λαῶν καὶ ὑπερασπίζονται παλαιολιθικὲς αὐτοκρατορίες. Οἱ δεύτεροι ἀρθρώνουν λόγο πατριωτισμοῦ, ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας καὶ στηρίζουν τὰ δικαιώματα καὶ τῶν ἀριθμητικὰ μικρότερων λαῶν. Ὁ κ. Δρούτσας παραμένει ὀπαδὸς τοῦ Μέτερνιχ, ὁ ὁποῖος πίστευε στὴν διατήρηση τῆς Αὐστρουγγαρίας καὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐνῶ ὅσοι προτείνουμε τὴν ἀνακήρυξη τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ διδασκόμαστε ἀπὸ τὴν συγκρατημένη αἰσιοδοξία καὶ τὴν μαχητικότητα τοῦ Καποδίστρια. Οἱ κ.κ. Παπανδρέου καὶ Δρούτσας γοητεύονται ἀπὸ τὸ νέο-ὀθωμανικὸ πρότυπο τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀφήνουν νὰ ἁλωνίζει προκλητικὰ στὴν Θράκη. Ὅσοι πιστεύουμε στὴν γραμμὴ Καποδίστρια χαρακτηριζόμαστε ἀπὸ τὸν κ. Δρούτσα ὅτι ἁπλῶς ἀκολουθοῦμε μία μόδα. Καλύτερα νὰ εἶσαι τοῦ συρμοῦ (τῆς μόδας) παρὰ νὰ εἶσαι τοῦ διασυρμοῦ, ὅπως κατήντησε ἡ ἐξωτερικὴ πολιτική μας.
.      Ὁ κ. Γ. Α. Παπανδρέου ὡς Ὑπουργὸς ἢ Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἔχει συνδέσει τὰ βήματά του μὲ …ἐπιτεύγματα τοῦ νεοελληνικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ, ὅπως ἡ ὑποχώρηση στὰ Ἴμια, ἡ Μαδρίτη τοῦ 1997 μὲ ἀναγνώριση ζωτικῶν συμφερόντων τῆς Ἄγκυρας στὸ Αἰγαῖο, ἡ παράδοση τοῦ Ὀτσαλάν, τὰ ζεϊμπέκικα μὲ τὸν μακαρίτη Τζέμ, ἡ ὑπογραφὴ συμφωνίας μὲ τὴν Τουρκία γιὰ περικοπὴ ἀπὸ τὰ σχολικά μας βιβλία τῶν σημείων ποὺ ἐνοχλοῦν τὴν Ἄγκυρα. Ἡ γραμμὴ τοῦ κ. Παπανδρέου δὲν ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα «πῶς θὰ ἀναβαθμίσουμε τὸν γεωπολιτικό μας ρόλο», ἀλλὰ διέπεται ἀπὸ τὸ φοβικὸ σύνδρομο «μὴν ἐνοχληθεῖ ἡ Τουρκία». Ἡ λογικὴ Παπανδρέου- Δρούτσα ἐντάσσει τὴν Ἑλλάδα στὴ ζώνη ἐπιρροῆς τῆς Τουρκίας καὶ φοβοῦμαι ὅτι κάθε ὑποχώρησή μας δίνει γενικότερα μηνύματα ὑποχωρητικότητας πρὸς κάθε ξένη χώρα. Ἀκόμη καὶ πρὸς τὸ ὑπὸ διάλυσιν κράτος τῶν Σκοπίων.
.    Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2000, λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ κερδήθηκαν ὁριακὰ ἀπὸ τὸν Κώστα Σημίτη, ὁ κ. Γ. Παπανδρέου ἐγκαινίασε μία ἠλεκτρονικὴ πύλη τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μὲ τὸν τίτλο www. greece.gr. Ὑποτίθεται ὅτι αὐτὸς ὁ ἀγγλόφωνος ἱστότοπος θὰ προέβαλλε τὶς ἐθνικές μας θέσεις διεθνῶς. Ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς λειτουργίας του -εὐτυχῶς σταμάτησε μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες- ἡ ἄποψη τοῦ κ. Παπανδρέου κατέστη ἐμφανής. Δημοσιεύθηκε, λοιπόν, ὡς κύριο ἄρθρο τῆς πρώτης ἑβδομάδας ἕνα κείμενο στὰ ἀγγλικὰ μὲ ἑλληνικὴ ὑπογραφή, τὸ ὁποῖο κατηγοροῦσε τὰ … ἑλληνικὰ σχολικὰ βιβλία ὅτι καλλιεργοῦν μίσος κατὰ τῶν Τούρκων. Ἄρα ἡ βελτίωση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων Ἱστορίας τῶν δύο χωρῶν. Κατέληγε μάλιστα ὁ ἀρθρογράφος μὲ τὴν πρόταση πρὸς ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες νὰ υἱοθετήσουμε μία νέα ἐθνικὴ ταυτότητα γιὰ … νὰ μᾶς ἀγαπήσουν οἱ Τοῦρκοι. Ἔκτοτε ἔχουν γίνει πολυάριθμα ἐθνικῶς ἀπαράδεκτα ψαλιδίσματα ἡρώων, μαρτύρων, μαχῶν καὶ γενοκτονιῶν ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ἐγχειρίδια, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι καλλιεργοῦν μέσῳ τῆς παιδείας τὸν νέο-ὀθωμανισμὸ καὶ τὸν ἐπεκτατισμό. Στὴν προσπάθεια τῶν κ. Παπανδρέου καὶ Δρούτσα νὰ μᾶς πείσουν πόσο καλοὶ γείτονες εἶναι οἱ Τοῦρκοι ἦλθαν ὡς ἀρωγοὶ καὶ οἱ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί», ποὺ ἐπιχείρησαν μέσῳ τηλεοπτικῶν ντοκυμανταὶρ νὰ ὑπονομεύσουν τὸ κύρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ τῶν πρωταγωνιστῶν της.
.     Μὲ τὴ λογική του Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ὅτι δὲν ἀσκοῦμε νόμιμα δικαιώματα γιὰ νὰ μὴ χαλάσουμε τὴν καρδιὰ τῶν Τούρκων ἡ Ἑλλὰς δορυφοροποιεῖται. Μὲ πρόσχημα μάλιστα τὸ ἀνεκδιήγητο Μνημόνιο ὁδηγούμαστε σὲ πλήρη ἀπεμπόληση καὶ ἀπάρνηση καιρίων ἐθνικῶν συμφερόντων. Ἀπὸ τὶς γκρίζες ζῶνες στὸ Αἰγαῖο προχωροῦμε πρὸς τὶς ρὸζ ζῶνες τῶν ἑλληνικῶν ὑποχωρήσεων. Ἡ ἑλληνικὴ ΑΟΖ οὐσιαστικὰ παραχωρεῖται στὴν Τουρκία καὶ ἀποκτᾶ ρὸζ χρῶμα ἀπὸ τὴν ἀνάμιξη τῆς λευκῆς πετσέτας ποὺ πετάξαμε καὶ τῆς κόκκινης τουρκικῆς σημαίας. Ἀντὶ γιὰ τὸ γαλάζιο τῆς σημαίας μας καὶ τῆς θάλασσάς μας οἱ χειριζόμενοι τὰ ἐθνικά μας θέματα προτίμησαν τὸ ρόζ. Ἀντὶ τοῦ δυναμισμοῦ προτίμησαν τὴν ὑποταγή. Ἀντὶ τῆς ἀξιοπρέπειας τὴν ὑποτέλεια.
.      Στὸ Αἰγαῖο, στὴ Θράκη, στὴν Κύπρο διακυβεύεται ἡ ἀσφάλεια, ἡ ἄμυνα , ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ οἰκονομικὴ καὶ ἐνεργειακὴ ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δυστυχῶς οἱ θαυμαστές του Τζὲμ καὶ τοῦ Νταβούτογλου ὑποθηκεύουν τὸ μέλλον ὅλων μας καὶ κυρίως τῶν παιδιῶν μας.

Κωνσταντῖνος Χολέβας
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

 ΠΗΓΗ: «Ἀντίβαρο»

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: