«ΚΟΥΚΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΑ» (Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ)

«Κουκιά Λογαριαστά»
(ἡ ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάμ)
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΛΑΖΑΡΟΥ PUHALO
(Ἱεράρχου τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική» (OCA),
κτήτορος καὶ  ἡγουμένου τῆς Μονῆς Νέο Ὄστρογκ στόν Καναδά.)

  • Σημ. «Χ.Β.»: ἀφιερωμένο στὸ  συνάφ[ε]ι(α) τῶν «φιλανθρώπων»…!

.        Τρία σημαντικά σημεῖα τῶν καιρῶν μας δείχνουν ξεκάθαρα ὅτι κάτι σοβαρό ἐκκολάπτεται. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, (καί μιλῶ ἰδιαίτερα γιά τήν Ἐκκλησία μου, τήν «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν Ἀμερικῇ (OCA)», θά τό λάβουμε ὑπ’ ὄψη μας καί θά ἀλλάξουμε νοοτροπία. Τά τρία αὐτά σημεῖα εἶναι τά ἑξῆς:

  1. Μέσα σέ 20 χρόνια ἡ Εὐρώπη θά ἀπαρτίζεται ἀπό ἕνα σύνολο μουσουλμανικῶν κρατῶν.

  2. Μέσα σέ 10-15 χρόνια ὁ ἀριθμός τῶν συνειδητῶν μουσουλμάνων στόν Καναδά θά ξεπερνᾶ τόν ἀριθμό τῶν συνειδητῶν χριστιανῶν.

  3. Ἤδη τό Ἰσλάμ ἐπιδίδεται σέ μιά καλά μελετημένη καί πλούσια χρηματοδοτούμενη ἱεραποστολική δράση στήν Δύση.

.      Οἱ δημογραφικοί δεῖκτες εὐνοοῦν σαφῶς τό Ἰσλάμ. Δέν χρειάζεται νά προσηλυτίσει κανένα Χριστιανό γιά νά κυριαρχήσει στήν Εὐρώπη. Ὁ ρυθμός ἀναπαραγωγῆς τῶν λαῶν μέ δυτικές κουλτοῦρες εἶναι κάτω τοῦ 1,5 παιδιά ἀνά γυναίκα˙ οἱ μουσουλμάνοι, πού ζοῦν στήν Δύση ἀναπαράγονται μέ ρυθμούς 4-6, ἀκόμα καί 8. Οἱ χριστιανοί κάνουν ἀμβλώσεις˙ οἱ μουσουλμάνοι δέν κάνουν. Οἱ χριστιανοί ἔχουν μικρές οἰκογένειες, 1 μέ 2 παιδιά˙ οἱ μουσουλμάνοι μεγάλες, κατά μέσον ὅρο 6 μέ 8 παιδιά. Οἱ μουσουλμάνοι εἶναι πιστοί στίς παραδόσεις τους˙ οἱ περισσότεροι χριστιανοί ὄχι. Ἡ προσέλευση τῶν μουσουλμάνων στά Τζαμιά καί ὁ ζῆλος τους ξεπερνοῦν τήν προσέλευση καί τόν ζῆλο, πού δείχνουν οἱ χριστιανοί γιά τόν ἐκκλησιασμό.
.     Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἐξαντλοῦνται σέ μεταξύ τους διαμάχες γιά ἀσήμαντες διαφορές˙ πολλοί ἱεράρχες, ἰδικά στήν Ἀνατολική Εὐρώπη, δέν ἔχουν σχεδόν καμία προσωπική ἐπαφή μέ τά ποίμνιά τους. Πολλοί ἱεράρχες, καί ἐν γένει κληρικοί, τηροῦν στάση ἀλαζονική καί θέλουν νά ἐπιβάλουν τίς δικές τους ἐπιλογές στούς πιστούς. Κανείς στόν κόσμο τοῦ Ἰσλάμ δέν μιλᾶ γιά κατάργηση ἤ συντόμευση τοῦ Ραμαζανιοῦ˙ πολλοί, ἀντίθετα, στό χριστιανικό κόσμο ζητοῦν ἄλλες μέν νηστεῖες νά τίς καταργήσουν, ἄλλες δέ νά τίς περιορίσουν χρονικά. Οἱ μουσουλμάνοι σέβονται τόν τύπο ἐμφανίσεως, πού ἐπιβάλλει ἡ πίστη τους, ὅταν πολλοί ὀρθόδοξοι κληρικοί νοιώθουν ἄβολα καί ντρέπονται νά ἐμφανίζονται μέ ἐνδυμασία, πού ἁρμόζει σέ Ὀρθόδοξους κληρικούς. Οἱ μουσουλμάνοι διατηροῦν τήν παράδοσή τους νά σταματοῦν τήν δουλειά καί νά προσεύχονται κάποιες φορές τήν ἡμέρα, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καταβάλλουν προσπάθειες νά συντομεύσουν τόν λιγοστό χρόνο, πού διαθέτουμε γιά τήν Θεία Λειτουργία. Θά μποροῦσε νά ἀναφερθεῖ καί σέ ἄλλες συγκρίσεις, τό θέμα ὅμως γενικά σχετίζεται μὲ τὸ πῶς νοιώθουμε τό χρέος μας, τήν πειθαρχία καί τόν αὐτοέλεγχό μας.

ΠΗΓΗ: http://el-pliroforisi.gr/

, , , , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: