ΝΕΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ: «ΕΠΙΤΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ»

Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Κάθε μέρα οἱ προκλήσεις πέφτουν βροχή. Νέο δημοσίευμα σχετικὸ μὲ τὴν ἱερατικὴ ἀνδυμασία, τὸ ράσο (βλ. κατωτέρω). Ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» εἶχε γράψει πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ὅτι θὰ ἐπανέλθει στὸ θέμα τοῦ «ράσου» ἐξ ἀφορμῆς σχετικῆς ἀνακοινώσεως («τὰ προζύμια») τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Εἶναι εἰς θέσιν νὰ γνωρίζει ὅτι τὸ κατωτέρω δημοσίευμα εἶναι παραπειστικό. Στοχεύει στὸ νὰ ἀσκηθοῦν πιέσεις πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς λίγο-λίγο καταργήσεως τῆς ἱερατικῆς ἐνδυμασίας, διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ τῶν μὴ μισθοδοτουμένων νέων κληρικῶν. Αὐτὸ πάντως τὸ «λίγο-λίγο» εἶναι πιὰ ὁλοφάνερο ὅτι ροκανίζει τὰ πάντα ἐν Ἑλλάδι. Καὶ ὑπάρχουν ἐνδείξεις πὼς ἄνθρωποι «τῆς Ἐκκλησίας» εἶναι πρόθυμοι νὰ συμμαχήσουν μὲ αὐτὸ τὸ ροκάνισμα.

.         Γενικότερα, τὸ θέμα τῆς ἱερατικῆς ἐνδυμασίας θὰ προσφερθεῖ τὸ ἑπόμενο διάστημα ὡς εὐκαιρία γιὰ παραγωγὴ ἐντυπώσεων καὶ πρόκληση ἐνδοεκκλησιαστικῶν ἐρίδων, ὥστε μερίδα τῶν πολιτῶν νὰ ἑστιάσει ἐκεῖ τὴν προσοχή του. Στὸ θέμα τῆς ἱερατικῆς ἀμφιέσεως συμπυκνώνεται ὁ Νεοαυταρχισμὸς τῶν Ἐργολάβων: ὅλοι πρέπει νὰ φορέσουν τὸ ἴδιο Κουστουμάκι, τὴν ἴδια Καρτούλα, τὶς ἴδιες Συνήθειες. Μέχρι νὰ φορέσουμε καὶ τὰ ἴδια Μυαλά!
.      Πρὸς τὸ παρόν  ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» δύο μόνον περιορίζεται νὰ σημειώσει χωρὶς ἴχνος πάθους (ἀλλὰ μὲ καϋμὸ) πρὸς τοὺς ἐπαΐοντες καὶ ἀκαδημαϊκούς, ποὺ μὲ ἐκπληκτικὴ ἐπιπολαιότητα -ἂν ὄχι μὲ αὐταρχικὴ μονολιθικότητα- διατυπώνουν προχειρολογήματα πρὸς εὔκολη κατανάλωση: 

  1. Ἄραγε στοὺς Μετανάστες ἡ πολυπολιτισμικὴ «ἀνοιχτότητα» θὰ ἐπιβάλει στανικὰ «μονοφόρι κουστούμι»;
  2. Καὶ δεύτερον: Μήπως τὸ τουρκικὸ καθεστώς, τὸ ὁποῖο ἀπαγορεύει διὰ νόμου τὴν ἱερατικὴ ἀμφίεση, ἀποτελεῖ ΙΔΑΝΙΚΟ γιὰ τοὺς ἀκαδημαϊκούς καὶ ἐπαΐοντες;

 

Σκέφτονται ν προσλάβουν παπάδες part-time.
Χωρ
ς ράσα κτς κκλησίας

Τῆς ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ

.         Τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά. [Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πληκτικὰ τετριμμένο εἰσαγωγικὸ μότο] Ὡστόσο πρόσφατα ξέσπασε μίνι θύελλα γιὰ τὴν λύση ποὺ προσπαθεῖ νὰ δώσει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν «περὶ ἀπαγόρευσης τῶν προσλήψεων καὶ ἱερέων κατ᾽ ἐπιταγὴν τῆς τρόϊκας».
.        Ὁ ἀρχιεπίσκοπος προτίθεται νὰ ἐπιτρέπει περιστασιακὰ τὴν χειροτονία ὡς ἱερέων προσώπων ποὺ βιοπορίζονται ἀπὸ κάποιο ἐπάγγελμα, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουν προετοιμαστεῖ κατάλληλα. Δὲν θὰ ὑποχρεοῦνται νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ἐπάγγελμά τους, οὔτε νὰ φοροῦν τὰ ράσα στὶς ὧρες ἐργασίας. Θὰ κρίνονται κατὰ περίπτωσιν καὶ κατ᾽ οἰκονομίαν, ὅπως συνέβαινε καὶ στὸ παρελθόν.

«Ζήτημα ἀνάγκης»

.     «Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἶναι πολὺ ὀρθή. Εἶναι “ζήτημα ἀνάγκης” στοὺς χαλεποὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε», ἐκτιμᾶ ὁ Χαράλαμπος Παπαστάθης, ὁμότιμος καθηγητὴς Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ ΑΠΘ, γ.γ. Θρησκευμάτων ἐπὶ ὑπουργίας Ἀντ. Τρίτση. Καὶ ἀναρωτήθηκε: «Κανεὶς ἐργοδότης δὲν θὰ δεχθεῖ στὴ δούλεψή του ἕναν ἐργαζόμενο μὲ ράσο. Σήμερα στὴν δημοσιογραφία, στὴν ἰατρική, στὴν δικηγορία, ὑπάρχουν κληρικοί, ποὺ ὅταν ἐργάζονται, φοροῦν πολιτικὰ καὶ ὅταν ἱερουργοῦν, τὸ ράσο. Στὴν Τουρκία -ποὺ ἔχει χαρακτήρα κοσμικοῦ κράτους- μόνο στὸν Πατριάρχη ἐπιτρέπεται νὰ φορᾶ ράσα. Στοὺς ὑπόλοιπους ἀρχιερεῖς καὶ στὸν κατώτερο κλῆρο, τὸ ράσο ἀπαγορεύεται. Ἔτσι αὐτοί, ἐκτὸς τῶν ναῶν κυκλοφοροῦν μὲ μαῦρο κουστούμι, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι, στὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. καὶ στὸ ἐξωτερικὸ εὐρύτερα. Γιὰ μένα, ὁ θόρυβος ποὺ ξέσπασε γιὰ τὸ ράσο ἀναδίνει μία ἐχθρότητα ἀπὸ μερίδα τῶν ἀρχιερέων πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχιεπισκόπου, γιὰ τὸν ἤπιο, σοφὸ καὶ συνετὸ τρόπο ποὺ χειρίζεται τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας-κράτους. Φαίνεται ὅτι κάποιοι ξεχνοῦν τὸν τρόπο μισθοδοσίας τῶν ἱερέων, ἀλλὰ καὶ τὶς προθέσεις κάποιων μελῶν τῆς κυβέρνησης γιὰ τὰ ἀποθεματικὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἑπομένη Βουλὴ θὰ εἶναι ἀναθεωρητικὴ καὶ ὁ νοῶν νοείτω… ὅταν μὲ τὰ νέα δεδομένα, οἱ ἑταῖροι μας θέλουν τὶς διατάξεις περὶ λιτότητας καὶ χρέους νὰ τὶς περάσουν στὸ Σύνταγμα. Εἶμαι πεπεισμένος πὼς ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν ἐριστικός, δημαγωγὸς καὶ δὲν πορευόταν μὲ σοφία καὶ πραγματικὴ εἰρήνη, ἡ πολιτεία, μὲ τὶς ἀνατροπὲς ποὺ κάνει, θὰ εἶχε ἀφαιρέσει πολλὰ προνόμια ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ κυρίως στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἄγαμων κληρικῶν».
.       Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ κ. Παπαστάθη προκύπτει ὅτι τὸ θέμα ἔχει καὶ ἄλλες διαστάσεις (πολιτικές, δημοσιονομικὲς κ.ἄ.). Κάποιοι τὸ συνδέουν μὲ «ἐπικοινωνιακὲς ἀνάγκες, ἀποπροσανατολισμοῦ» στὴ συγκυρία τῶν μέτρων, τῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν στὶς ἐργασιακὲς σχέσεις, τῶν ἀπεργιῶν καὶ τῶν ἀπαιτήσεων τῆς τρόικας.

Ἀντιπαράθεση

.       Οἱ ἴδιες πηγὲς θεωροῦν ὅτι τὸ θέμα προσφέρεται γιὰ ἀντιπαράθεση στοὺς κόλπους τῆς κυβέρνησης (…), ἀλλὰ καὶ στοὺς κόλπους τῶν ἱεραρχῶν καὶ «περίεργων ἐκκλησιαστικῶν κύκλων, ποὺ ἀσκοῦν ὑπογείως ἀντιπολίτευση στὸν Ἀρχιεπίσκοπο».
.       Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, γιὰ τὶς προσλήψεις 300 δημοσίων ὑπάλληλων γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ προβλέπεται βάσει τῆς ἀναλογίας 5/1 τῆς τρόικας, ἔγινε πρόσφατα συζήτηση καὶ στὴν Ἱεραρχία. Ἐκεῖ, οἱ μητροπολίτες Ὕδρας Ἐφραὶμ καὶ Ἰλίου Ἀθηναγόρας τόνισαν πὼς δὲν θὰ εἶχαν πρόβλημα νὰ χειροτονήσουν κληρικὸ κάποιον ποὺ θὰ ἀσκοῦσε παράλληλα ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα συμβατὴ μὲ τὸ λειτούργημα τοῦ ἱερέα. Μάλιστα, ἔδειξαν προθυμία νὰ ἐξετάσουν στὸ μέλλον τέτοιες περιπτώσεις ἐξατομικευμένα καὶ κατ᾽ οἰκονομίαν, ὅπως καὶ στὸ παρελθόν.
.      «Τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά. Ὅλα τ᾽ ἄλλα εἶναι παρανόηση, γιὰ τὴν ὁποία ἡ ἀρχιεπισκοπὴ ἔδωσε καταλυτικὴ ἀπάντηση. Ὅσοι ἐπιμένουν, ἀφῆστε τους νά… παρανοοῦν», δήλωσε στὴν «Ε» ὁ μητροπολίτης Ζακύνθου.
.        «Στὸν ἀγρότη παπὰ θὰ ἐπιβάλεις, ὅταν πάει μὲ τὸ τρακτέρ του ἢ ὅταν θερίζει, νὰ φοράει ράσο; Ἡ ἀπάντηση ἔρχεται αὐτομάτως. Γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχει πιλότος παπάς; Στὴ Ζάκυνθο ἔχω ἕναν ἱερέα ἐπιπλοποιό, τὸν π. Νικόλαο Κονίδη. Αὐτὸς πῶς θὰ ἐργαστεῖ; Μὲ τὸ ράσο; Γιὰ νὰ μὴ δημιουργηθεῖ σχίσμα, τὸ καλύτερο εἶναι ἡ ἀνοχή. Αὐτὸ τὸ ἔχω πεῖ στὴν Ἱεραρχία. Τὸ ὑπουργεῖο εἶναι πολὺ λογικό. Τὸ κράτος νὰ θέλει νὰ ξέρει πόσους ἱερεῖς θὰ χειροτονήσουμε, γιὰ νὰ προγραμματίσει τὰ ἔξοδά του».

ΠΗΓΗ: ἑφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 02.04.2011 (enet.gr)

 

 

 

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: