ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο Χριστιανο στν Ερώπη δηγονται
πρ
ς να «ναίμακτο διωγμό».

.        ΛΟΝΔΙΝΟ. Ἀκριβῶς μία ἑβδομάδα ἀφ᾽ ὅτου οἱ χριστιανοὶ ἰδιοκτῆτες ἑνὸς ξενώνα στὴν Κορνουάλη ὑποχρεώθηκαν νὰ καταβάλουν ἀποζημίωση σὲ δύο ὁμοφυλόφιλους ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι προσεβλήθησαν, ὅταν τοὺς γνωστοποίησαν ὅτι ὁ ξενώνας φιλοξενεῖ μόνο παντρεμένα (ἑτεροφυλόφιλα) ζευγάρια, δύο ἄλλοι ὁμοφυλόφιλοι μηνύουν τοὺς ἰδιοκτῆτες μίας πανσιὸν στὸν Τάμεση. (Σημείωση Ἱστολογίου «Κόκ. Οὐρανός».: Στὸν ξενώνα δὲν γινόταν δεκτό, γιὰ λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης, καἕνα ἑτεροφυλόφιλο ζευγάρι, ἕνας ἄντρας καὶ μία γυναίκα ποὺ δὲν ἦταν ὅμως παντρεμένοι. Ποτ κανένας μως δν διαμαρτυρήθηκε.).
.   Παίρνοντας θάρρος ἀπὸ τὴν πρόσφατη νίκη τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ λόμπι, ὁ 63χρονος Michael Black καὶ ὁ 58χρονος John Morgan, ἰσχυρίζονται ὅτι ἀντιμετώπισαν ‘σεξουαλικὴ διάκριση’ ἀπὸ τὴν ἰδιοκτήτρια Susanne Wilkinson, ἡ ὁποία τοὺς ἔδιωξε ἀπὸ τὴν πανσιὸν ‘Swiss B&B’ (Bed & Breakfast), τὸν περασμένο Μάρτιο. «Ἡ νομικὴ κατάσταση εἶναι ὅτι ἡ ἄρση τῶν διακρίσεων σεξουαλικὴ πράξη δὲν εἶναι ποινικὸ ἀδίκημα, ὥστε δὲν θὰ ὑπῆρχε συνέπειες γιὰ τὸν ἰδιοκτήτη τοῦ B & B, ἂν δὲν λαμβάναμε νομικὰ μέτρα», ἀνέφερε ὁ Black στὰ ΜΜΕ. «Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς ἐνισχύουν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ διακρίσεις ὁποιουδήποτε εἴδους εἶναι λάθος, τόσο νομικὰ ὅσο καὶ ἠθικά» [Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὥστε ὑπάρχει Ἠθική;! Πολὺ ἀξιοπρόσεκτο αὐτό!]
.        Ἡ ‘Daily Mail’ ἀναφέρει ὅτι οἱ δύο ἄνδρες, κράτησαν online τὸ δωμάτιό τους, ἀλλὰ ὅταν ἔφτασαν στὴν πανσιόν, ἡ κα Wilkinson τοὺς εἶπε ὅτι «εἶναι ἐνάντια στὶς πεποιθήσεις μου δύο ἄνδρες νὰ μοιράζονται ἕνα κρεβάτι», προσθέτοντας: «ἐδῶ εἶναι καὶ ἡ προσωπική μου οἰκία». Ἡ Wilkinson ἐπέστρεψε τὴν προκαταβολὴ καὶ τοὺς ζήτησε, εὐγενικά, νὰ φύγουν. «Εἶπε ὅτι λυπήθηκε καὶ ἦταν εὐγενικὴ μὲ ἕνα κρύο τρόπο καὶ δὲν μᾶς προσέβαλε, γιὰ αὐτὸ ζητήσαμε τὰ χρήματά μας πίσω καὶ μᾶς τὰ ἔδωσε», εἶπε ὁ Black στὴν Mail. Ὁ Black ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ “λύση” εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν τὶς παραδοσιακὲς βρετανικὲς χριστιανικὲς ἠθικὲς ἀξίες νὰ μένουν ἔξω ἀπὸ κάθε ἐπιχειρηματικὴ ἐνασχόληση ποὺ θὰ τοὺς φέρνει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ κοινό. «Ἂν κάποιος νομίζει ὅτι ἡ παροχὴ ὑπηρεσίας στὸ κοινὸ μπορεῖ νὰ ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις του, θὰ πρέπει νὰ ἀναρωτηθεῖ μήπως αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ κατάλληλη δουλειὰ γιὰ αὐτόν». Τὰ πρῶτα ἱδρύματα ποὺ πρόκειται νὰ ἐξαφανιστοῦν κάτω ἀπὸ τὸν πρόσφατα ψηφισμένο Νόμο περὶ “Γενετήσιου Προσανατολισμοῦ καὶ Ἰσότητας” (‘Sexual Orientation Regulations of the Equality Act’), ποὺ εἰσήχθη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Ἐργατικῶν τοῦ Τόνυ Μπλέρ, εἶναι τὰ καθολικὰ ἱδρύματα ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν υἱοθεσία. Ὅλα τους εἶναι ἀναγκασμένα ἢ νὰ κλείσουν ἢ νὰ διακόψουν τοὺς δεσμούς τους μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία μὲ τὴν προτροπὴ ὅτι θ πρέπει ν ξετάζουν κα μοφυλόφιλα ζευγάρια ς ποψηφἰους γι υοθεσία παιδιν.
.      Σὲ συζητήσεις στὴν Βουλή, ὁρισμένοι Βρετανοὶ βουλευτὲς εἶχαν προειδοποιήσει ὅτι οἱ νόμοι περὶ “Ἰσότητας” θὰ μποροῦσαν νὰ δημιουργήσουν νομικὲς διαφορὲς μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων καὶ συνειδητοποιημένων χριστιανῶν ξενοδόχων, ὅπως ὁ Peter καὶ ἡ Hazelmary Bull, οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ξενώνα στὴν Κορνουάλη, ποὺ διατάχθηκαν πρόσφατα, ἀπὸ δικαστὴ νὰ πληρώσουν £ 3.600 στὸ ζευγάρι ὁμοφυλοφίλων μὲ σύμφωνο συμβιώσεως, Martyn Hall καὶ Steven Preddy.
.       Οἱ Bulls φαίνεται νὰ λειτούργησαν ὡς “δοκιμὴ” γιὰ τὸ τί θὰ ἀκολουθήσει, ἀπὸ τὴν ὁμοφυλόφιλη ἀκτιβιστικὴ ὁμάδα ‘Stonewall’. Οἱ δύο ἄνδρες, σύμφωνα μὲ τὴν κατάθεσή τους στὸ δικαστήριο, προσπάθησαν νὰ κλείσουν ἕνα δωμάτιο στὸν ξενώνα Penzance κάνοντας ἐγγραφὴ ὡς “ὁ κ. καὶ ἡ κα Preddy” ἕνα μήνα ἀφ᾽ ὅτου οἱ Μποὺλς ἔλαβαν ἀπειλητικὴ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν ὀργάνωση ‘Stonewall’.
.       Οἱ Bulls, οἱ ὁποῖοι ἄσκησαν ἔφεση κατὰ τῆς ἀποφάσεως, λένε ὅτι ὁδηγοῦνται νὰ διακόψουν τὴν δουλειά τους ἀπὸ μία “ἐκστρατεία μίσους”, καὶ ἔχουν λάβει ὑβριστικὰ τηλεφωνήματα, ἐνῶ ἀρνητικὰ σχόλια γιὰ τὸ ξενοδοχεῖο τους ἔχουν ἀναρτηθεῖ σὲ ταξιδιωτικὴ ἱστοσελίδα. Ἀρκετοὶ ὁμοφυλόφιλοι ἄνδρες τοὺς ἔχουν καλέσει καὶ ἔχουν ἀπαιτήσει νὰ κλείσουν δωμάτια, ἀπειλώντας ὅτι θὰ κινηθοῦν νομικὰ σὲ περίπτωση ἄρνησης. Ἡ κ. Bull εἶπε στὴν Daily Telegraph, «Ἕνας μοῦ εἶπε ὅτι εἶμαι ἕνα βδέλυγμα καὶ θὰ πάω κατ᾽ εὐθείαν στὴν κόλαση. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν γνωρίζουν τίποτα γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς μου, καὶ ἔχω μείνει ἔκπληκτη ἀπὸ τὴ σκληρότητά τους».
.      Μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου γιὰ τοὺς Bulls, ὁ πρόεδρος τοῦ ‘Stonewall’, Ben Summerskill, ἔγραψε ἕνα ἄρθρο στὴν ἀριστερῆς ἀποχρώσεως ἐφημερίδα Guardian γελοιοποιώντας τὴν ἰδέα ὅτι οἱ Χριστιανοὶ στοχοποιοῦνται ἀπὸ τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ λόμπι ἢ ὑποφέρουν ἀπὸ κάθε εἴδους διώξεις γιὰ τὶς πεποιθήσεις τους.
.       Ἀλλὰ ἡ περίπτωση τῶν Bulls ἔχει προσελκύσει τὴν διεθνῆ προσοχή. Τὸ περιστατικὸ ἀναφέρθηκε συγκεκριμένα σὲ μία ἔκθεση ἀπὸ μία ὁμάδα Παρατήρησης τῆς ΕΕ σχετικὰ μὲ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ὡς ἕνα παράδειγμα τῆς αὐξανομένης “ὁλοκληρωτικοῦ τύπου” ἐκκοσμικεύσεως, ποὺ ἔχει στόχο τοὺς χριστιανοὺς πιστοὺς ποὺ τολμοῦν νὰ προσπαθήσουν νὰ ζήσουν σύμφωνα μὲ τὴν πίστη τους στὴν δημόσια σφαίρα.

.       Ἡ Gudrun Kugler, διευθύντρια τοῦ Παρατηρητηρίου γιὰ τὴν Μισαλλοδοξία καὶ τὶς Διακρίσεις κατὰ τῶν Χριστιανῶν στὴν Εὐρώπη (‘Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe’), εἶπε ὅτι «ο Χριστιανο στν Ερώπη δηγονται πρς να “ναίμακτο διωγμό”. Οἱ Χριστιανοὶ ὁλοένα καὶ πιὸ πολὺ περιθωριοποιοῦνται καὶ ἐμφανίζονται πιὸ συχνὰ στὰ δικαστήρια γιὰ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν πίστη τους».
.      Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ἡ πρώην συντηρητικὴ βουλευτὴς Ann Widdecombe ὑπερασπίστηκε τοὺς χριστιανοὺς ξενοδόχους, γράφοντας στὴν ἐφημερίδα Daily Express, «Ὑπάρχει μία διαφορὰ μεταξὺ τοῦ νὰ διακρίνεις κάποιον, γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ τοῦ νὰ ἀρνεῖσαι νὰ προωθήσεις ἢ νὰ διευκολύνεις αὐτὸ ποὺ κάνει. Ἐὰν οἱ Μποὺλς εἶχαν ἕνα παντοπωλεῖο καὶ ἀρνοῦνταν νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς ὁμοφυλοφίλους τότε αὐτὸ θὰ ἦταν διάκριση, ἀλλὰ τὸ νὰ ἀρνεῖσαι νὰ διευκολύνεις τὴν δραστηριότητά τους ἢ τὴν δραστηριότητα ἑνὸς ζευγαριοῦ μὴ παντρεμένων ἐνηλίκων ἑτεροφυλοφίλων, παρέχοντάς τους ἕνα διπλὸ κρεβάτι, δὲν εἶναι. Εἶναι ἡ μία νόμιμη ἄσκηση τῆς συνειδήσεως εἰς βάρος συγκεκριμένων πράξεων».
.     Ὁ Robert Leitch, ὁμοφυλόφιλος ἀκτιβιστὴς στὸ συντηρητικὸ κόμμα τῶν Τόρις, συμφώνησε, γράφοντας στὸ blog ConservativeHome, «Ἡ ἀντίδραση σὲ αὐτὴ τὴν κάπως “παραδοσιακὴ” ἀλλὰ ἀβλαβῆ πολιτικὴ ὑπῆρξε ἀξιοσημείωτη. Στὸν κ. καὶ τὴν κ. Bull κολλήθηκε ἡ ἐτικέτα τοῦ “ὁμοφοβικοῦ” καὶ στὸ δικαστήριο ἀναγκάστηκαν νὰ δικαιολογήσουν τὴν κατὰ γράμμα ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ δικαστὴς ποὺ δίκαζε νὰ τοὺς πεῖ ὅτι οἱ ἀπόψεις τους εἶναι “ξεπερασμένες” καί, τέλος, νὰ τοὺς ἐπιβάλει μία τιμωρία, ἡ ὁποία θὰ προξενήσει σημαντικὴ ζημία στὰ οἰκονομικὰ τῆς ἐπιχειρήσεώς τους. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, ἡ ποινὴ ποὺ ἐπιβάλλεται, ἐπειδὴ ἔχει κάποιος μία διαφορετικὴ ἄποψη, εἶναι ἀκραία».
.     Ὁ Michael Portillo, πρώην ὑπουργός, σχολίασε στὸ BBC Radio 4, ὅτι ἡ ὑπόθεση εἶναι ἕνα παράδειγμα το κινδύνου πο ντιμετωπίζει Βρετανία ν μετατραπε σ μία «κοσμικ θεοκρατία». Εἶπε: «Δὲν εἶμαι θρῆσκος. Ὅμως, μπορῶ εὔκολα νὰ φανταστῶ πὼς θὰ ἤμουν σὲ ἕνα κόσμο μίας μελλοντικῆς νομοθεσίας».
.     Στὴν ἴδια ἐκπομπή, ἡ Claire Fox, διευθύντρια τοῦ Ἰνστιτούτου Ἰδεῶν (‘Institute of Ideas’), ἐξέφρασε νησυχίες γι τὴν διάβρωση τν παραδοσιακν λευθεριν. Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς σημαίνουν ὅτι ο Χριστιανο «πιτρέπεται ν χουν ατς τς πόψεις, λλ δν τος πιτρέπεται ν κάνουν τίποτα μ ατές. Θέλω νὰ πῶ ὅτι στὴν οὐσία σὲ τέτοιες ὑποθέσεις, δημιουργεῖται μία παρωδία τῆς θρησκείας. Εἶναι τὸ εἶδος μίας ‘θρησκείας- λάιτ’. Μπορεῖς νὰ σκέφτεσαι στὴν μυστικότητα τῆς κρεβατοκάμαράς σου, ὅπως ἔχουμε συνηθίσει νὰ λέμε, ἀλλὰ σίγουρα δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις τίποτα γιὰ αὐτό».

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»
καὶ http://www.lifesitenews.com/news/two-more-gay-men-sue-owner-of-another-uk-christian-bed-breakfast/)

 

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: