H XΑΡΑ Η ΑΛΗΘΙΝΗ

Ἡ χαρὰ ἡ ἀληθινὴ
Γράφει ὁ Μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

.        Ποιός δὲν θέλει νά ’ναι χαρούμενος; Ἡ χαρὰ ἀποτελεῖ προαιώνιο πανανθρώπινο πόθο. χαρ χει μεγάλη σημασία στὴν ζωή μας. Τὸ νόημά της εἶναι γνωστὸ καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ἀναλύσουμε. Σήμερα ὅμως φαίνεται πὼς ἔχει χάσει τὸ ἀληθινὸ νόημά της. Ὁ πόνος κυριαρχεῖ καὶ ἡ χαρὰ ἀπουσιάζει. Ἢ ἡ χαρὰ παρουσιάζεται ὄχι στὴν πραγματική, οὐσιαστικὴ καὶ ὁλοκληρωμένη τῆς μορφή, ἀλλὰ σὲ φτηνὰ ὑποκατάστατα, ποὺ μεγαλώνουν τὸν πόνο τῆς ψυχῆς.
.       Ὁ ἄνθρωπος στὴν Ἐδὲμ ἦταν ἀθῶος, εὐδαίμων, μακάριος καὶ τέλεια χαρούμενος. Πηγὴ τῆς χαρᾶς του ἦταν ἡ ἄνετη καὶ συνεχὴς συνομιλία του μὲ τὸν Θεό. Θέλοντας νὰ ἀνεξαρτητοποιηθεῖ καὶ νὰ αὐτοθεωθεῖ, ἀποξενώθηκε αὐτόματα ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς μεγάλης χαρᾶς του. Ἡ χαρὰ γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅ,τι τὸ ψωμὶ καὶ τὸ νερὸ γιὰ τὸ σῶμα του. Ἡ χαρὰ ἀποτελεῖ θεία ἔμπνευση, ζωογόνο θαλπωρή, μητέρα τῆς ὑγείας καὶ ἀδελφὴ μίας ὑπέροχης παρηγοριᾶς. Μερικοὶ νομίζουν πὼς τὴ χαρὰ θὰ τὴν βροῦν στὴν ἀχαλίνωτη διασκέδαση, στὸ ξετσίπωτο ξεφάντωμα, στὸ ὁλονύκτιο κυνηγητὸ τῆς ἡδονῆς, στὸ γλέντι τῆς μέθης, στὴ μέθη τῆς πολυτέλειας, τῆς σπατάλης καὶ τοῦ κορεσμοῦ. Ἂν μποροῦσε κανεὶς νὰ φωτογραφίσει τὰ βάθη τῶν καρδιῶν τῶν θαμώνων τῶν λεγόμενων κέντρων διασκεδάσεως, θὰ παρατηροῦσε ἄβυσσο ἄλγους, ἐρημιᾶς, παγωνιᾶς καὶ σκληρῆς μοναξιᾶς. χαρ δν πουλιέται σ κανένα μαγαζ κα δν ξαγοράζεται μ λίγα πολλ χρήματα.
.         Σήμερα ὁ ἄνθρωπος διασκεδάζει -ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ρῆμα διασκεδάνυμι, ποὺ σημαίνει διασκορπίζεται- καὶ δὲν ψυχαγωγεῖται χαροποιά. Συνήθως ἡ διασκέδασή του εἶναι ψυχοφθόρα καὶ ψυχοβόρα. Ὅπως ἔλεγε ὁ σοφὸς Σόλων, νὰ φεύγεις τὴν ἡδονὴ ποὺ γεννᾶ λύπη! Ἐπιστρέφει κανεὶς ἀπὸ μία κοσμικὴ διασκέδαση κατάκοπος, κατηφής, στεναχωρημένος, πιὸ μόνος. Μερικοὶ νομίζουν πὼς ὅλοι οἱ πλούσιοι εἶναι ἀρκετὰ χαρούμενοι. Πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο ψέμα, ποὺ τὸ ἐπιβεβαιώνουν συχνὰ οἱ ἴδιοι. Ἕνας γελωτοποιὸς πήγαινε στὸν ψυχίατρο νὰ παρηγορηθεῖ, ποὺ ἔκανε τοὺς ἄλλους νὰ γελοῦν δυνατὰ καὶ τὸν ἑαυτό του νὰ μὴν μπορεῖ νὰ τὸν χαροποιήσει. Ἕνας ἠθοποιὸς πλούσιος, γοητευτικὸς καὶ διάσημος ἐθεωρεῖτο ὁ πιὸ εὐτυχισμένος, καὶ ὁ ἴδιος θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του τὸν πιὸ ἄθλιο.
.         Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει πὼς ἕνας ἀσεβὴς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁλοκληρωμένος καὶ ἀληθινὰ χαρούμενος. Ὁ Σοφοκλῆς στὴν Ἀντιγόνη θὰ πεῖ: Ὁ ἄνθρωπος ἐκτὸς Θεοῦ εἶναι ποντοπόρος ἄπορος. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει πὼς τὴν καλὴ διάθεση καὶ τὴν πραγματικὴ χαρὰ δὲν τὶς προσφέρουν οὔτε τὸ μέγεθος τῆς ἐξουσίας, οὔτε τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων, οὔτε τῆς κυριαρχίας ὁ ὄγκος, οὔτε τοῦ σώματος ἡ δύναμη, οὔτε τὰ πολυτελῆ τραπέζια, οὔτε τῶν ἐνδυμάτων ὁ στολισμός, παρὰ μόνο τὰ πνευματικὰ κατορθώματα καὶ ἡ ἀγαθὴ συνείδηση.
.         Ὁ χριστιανισμός, ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πρόχειρα λέγονται, ἔδωσε μία νέα, ὁλοκληρωμένη καὶ σαγηνευτικὴ χαρά. Ἡ ἀληθινὴ χαρὰ δίνει μία ἐσωτερικὴ πληροφόρηση καὶ βεβαιότητα, ποὺ τὴν κάνει μόνιμη καὶ ἀναφαίρετη ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, παρὰ τὶς ἐξωτερικὲς ἀντιξοότητες. Ὁ Πασκὰλ τὸ λέει ξεκάθαρα: Κανένας δὲν εἶναι πιὸ χαρούμενος ἀπὸ τὸν πραγματικὸ χριστιανό. Μεγάλη χαρὰ ἔχει ὁ γνήσια ταπεινός. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει σβήσει τὸ ἐγώ του κι ἔχει συγχωνευθεῖ μὲ τὴν εὐτυχία τοῦ συνόλου. Ὅσοι κάνουν τὸ καλό, εἶναι καταδικασμένοι νὰ ’ναι πάντα χαρούμενοι. Ὁ Φώτης Κόντογλου ἔλεγε πὼς ἡ χαρὰ ἡ ἀληθινὴ ἀναβλύζει μονάχα ἀπὸ τὴ φλέβα τῆς καλοσύνης.
.         Ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο πηγάζει ἡ θεολογία τῆς χαρᾶς, τὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀκένωτης χαρᾶς. Τὸ ὀρθόδοξο βίωμα κατὰ βάση εἶναι χαρούμενο καὶ χαροποιό. Ἕνας παλαιός, μεγάλος ἀσκητής, ὁ ὅσιος Νεῖλος, ἀναφέρει στὴν πατρολογία πολὺ ὡραία: Ἡ χαρὰ καταστρέφει τὴν λύπη, στὶς συμφορὲς δίνει ὑπομονή, στὶς προσευχὲς χάρη, στοὺς κόπους καὶ μόχθους εὐφροσύνη, στὴν εὐποιία εὐθυμία, στὴν φιλοξενία στέγη, στὴν ἐλπίδα καταφυγή, στοὺς πενθοῦντες παρηγοριά, στὶς θλίψεις βοήθεια καὶ συνδρομή, στὴν ἀγάπη στολισμὸ καὶ στὴν μακροθυμία ἐπιβράβευση…
.           Χαρ δν εναι τ ξεκαρδίσματα, τ ξεφωνητά, τ χαχανητά, λαφρότητα, χαριεντολογία, νεκδοτολογία, σκωπτικότητα κα συνεχς στειότητα, λλ διαρκς γαλήνη κα ελικρινς φαιδρότητα, πο προέρχεται π καρδι εφραινόμενη κα συνείδηση καθαρή. χαρ εναι τ φς το νάρετου. ναβλύζει π τ βάθη τς πάρξεως. Δν εναι κάτι ποτ τ προσποιητό, ξωτερικό, φαινομενικό, λλ κάτι τ ρκετ βαθύτερο κα σίγουρα σπουδαιότερο. Ἕνας σοβαρός, σεμνὸς καὶ ἠσύχιος δὲν σημαίνει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι χαρούμενος. Τὸ πρῶτο γνωστὸ θαῦμα τοῦ Χριστοῦ στὸν γάμο τῆς Κανὰ ἦταν γιὰ νὰ μὴ μείνει μισὴ ἡ χαρὰ τῶν καλεσμένων ἀπὸ ἔλλειψη κρασιοῦ. Τὸ τελευταῖο θαῦμα του, ἡ ἀνάσταση τοῦ φίλου του Λαζάρου, γιὰ νὰ διώξει τὴν λύπη καὶ νὰ δώσει χαρά.
.             νεξάντλητος τροφοδότης τς χαρς εναι ρετή. Ὁ ἐγωιστής, ὁ ἀτομιστής, ὁ τσιγκούνης, ὁ μισάδελφος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι χαρούμενος. Χαρὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ὅποιος ζηλεύει, ὅποιος ἐχθρεύεται καὶ ὅποιος μισεῖ. Τὴ χαρὰ κανεὶς τὴν κερδίζει μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ὑπομονή, τὴν ἀλήθεια, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀγάπη. Ἡ ἀληθινὴ χαρὰ συνοδεύει στοργικὰ τὸν κάθε εἰλικρινῆ, τίμιο, ἥρωα καὶ ἅγιο. Ἡ ἐποχὴ μας πάσχει ἀπὸ ἔλλειψη ἀληθινῆς χαρᾶς καὶ πλεονάζει ἀπὸ τὴν θλίψη τῆς κακίας καὶ ἀτιμίας. Ἡ ἐπιλογὴ εἶναι ἐλεύθερη γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ὄντως ἀληθινῆς χαρᾶς.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 06.03.2011

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: