ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ (ΕΠΙΕΙΚΩΣ)

  • Ἕνας φίλος τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» ἀπέστειλε τὰ ἀκόλουθα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ:

.         Στὸ πρῶτο ἐπεισόδιο τῆς ἐκπομπῆς 1821 τοῦ ΣΚΑΙ ὁ Θ. Βερέμης καὶ οἱ συνεργάτες του μᾶς εἶπαν ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπέφεραν κάτω ἀπὸ τὴν τριπλῆ κατοχή, Τούρκων, Ἐκκλησίας καὶ προεστῶν…. . Στὸ δεύτερο ἐπεισόδιο (1η Φεβρουαρίου 2011) μᾶς εἶπαν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κυκλικὴ ἀντίληψη τοῦ χρόνου καὶ εἶναι ἐναντίον τῆς προόδου καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν ἤθελε τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸ ζυγό…. . Εἶναι προφανεῖς οἱ στρατευμένες ἀνοησίες [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἐπιεικῶς ἀνοησίες, ἂν δὲν πρόκειται γιὰ αἰχμηρὲς συντεταγμένες καὶ ἱστορικὲς ὕβρεις μιᾶς καλοστημένης ἐργολαβίας ἰδεολογικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ καὶ ἀλλοτριώσεως τοῦ λαοῦ] τῶν δημιουργῶν τῆς ἐκπομπῆς.  Ἂς μελετήσουν τουλάχιστον τὸν Σβορῶνο ποὺ ὑπῆρξε ὁ δάσκαλος πολλῶν ἀπὸ αὐτούς…

Χ. Κ.

1. «Οἱ ἀξιόλογες προσπάθειες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐκπαίδευση, ἡ ὁποία στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας βρίσκεται ἀποκλειστικὰ στὰ χέρια της, οἱ ἀγῶνες της γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς Χριστιανικῆς πίστης καὶ τὴν καθαρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὰ μέτρα γιὰ τὸ σταμάτημα τῶν ἐξισλαμισμῶν, ἀποτελοῦν θεμελιακὴ συμβολὴ γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Νεομάρτυρες, συχνὸ φαινόμενο τῆς ἐποχῆς, ποὺ δέχονται τὸν μαρτυρικὸ θάνατο γιὰ τὴν Χριστιανικὴ πίστη, εἶναι συγχρόνως καὶ οἱ πρῶτοι ἐθνικοὶ ἥρωες τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βρίσκεται ἐπικεφαλῆς ἔτσι, τῶν δυνάμεων ποὺ ὀργανώνουν τὴν ἄμυνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἐξασφαλίζουν τὴν διατήρησή του μέσα στὶς δύσκολες συνθῆκες τῆς κατάκτησης καὶ συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὸ ἔθνος.» (Νίκος Σβορῶνος, Μαρξιστὴς Ἱστορικός , «Τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος – Γένεση καὶ διαμόρφωση τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ» , Ἐκδόσεις «Πόλις», Ἀθήνα 2004, σελ. 84-85 )

2. «…Ἡ Ἐκκλησία, ὅταν πέρασε τὸ πρῶτο χτύπημα τῆς κατάκτησης, θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τῆς ἀνασυγκρότησης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων. Παρὰ τὶς διαμάχες ἀνάμεσα στὸ Πατριαρχεῖο καὶ στὴν κάστα τῶν ἀρχόντων τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ Ἐκκλησία παραμένει σὲ ὅλη τὴν περίοδο ἀπ’ τὸν ιε´ὡς ιζ´ αἰ., ἡ κατευθυντήρια δύναμη τοῦ Ἔθνους. Ἐπικεφαλῆς τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης σὲ ὅλες τὶς μορφές της, ἐργαζόμενη γιὰ τὸ σταμάτημα τῶν ἐξισλαμισμῶν, συμμετέχοντας σ’ ὅλες τὶς ἐξεγέρσεις ἀκόμα καὶ διευθύνοντάς τες (ἔχει νὰ δείξει μεγάλο ἀριθμὸ νεομαρτύρων, ποὺ εἶναι σύγχρονα καὶ ἥρωες τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης), ρυθμίζει ἐπίσης τὴν πνευματικὴ ζωή. Ἤδη ὁ πρῶτος Πατριάρχης Γεννάδιος ἱδρύει Πατριαρχικὴ Σχολὴ ποὺ ἀναδιοργανώθηκε ἀργότερα. Κι ἄλλοι πατριάρχες ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμά του. Τὸ οὐσιαστικὸ πρόβλημα ποὺ ἀπασχολεῖ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ σκέψη αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι ἡ ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ συγχέεται περισσότερο ἀπὸ ποτὲ μὲ τὴν ἐθνικὴ ἰδέα καὶ ποὺ τὴν ἀπειλοῦν ἀπὸ τὴ μία τὸ Ἰσλὰμ κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ καθολικὴ προπαγάνδα…» (Νίκος Σβορῶνος, Μαρξιστὴς Ἱστορικός, «Ἐπισκόπηση τῆς νεοελληνικῆς Ἱστορίας», Ἐκδόσεις «Θεμέλιο», σελ. 48-49)

, , , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: