ΙΜΙΑ – ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙA

ΙΜΙΑΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙA
τοῦ Νίκου Χειλαδάκη,
Δημοσιογράφου – Συγγραφέα – Τουρκολόγου

.         Τὸ βράδυ τῆς 29 πρὸς τὴν 30 Ἰανουαρίου τοῦ 1996 παίχτηκε ἕνα μεγάλο δράμα τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἕνας ἐθνικὸς θρίαμβος ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν σύγχυση καὶ ἀδυναμία τῶν Τούρκων, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, θάφτηκε κάτω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ προδοσία. Καὶ ἡ προδοσία αὐτὴ γίνεται ἀκόμα μεγαλύτερη ἂν γνωρίσει κανεὶς τὸ τί διαδραματιζόταν ἐκεῖνο τὸ βράδυ στὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ πῶς μία μεγάλη ἀγωνία εἶχε κυριεύσει τοὺς Τούρκους ποὺ ἔβλεπαν τὴν ἐπερχομένη καταστροφή τους. Πολλὰ ἔχουν γραφτεῖ, πολλὰ ἔχουν εἰπωθεῖ γιὰ ἐκείνη τὴν ἀτέλειωτη νύχτα καὶ τὸ τραγικὸ ξημέρωμα. Ὅμως μέχρι σήμερα ὑπάρχει ἕνα κενὸ στὴν ὅλη ὑπόθεση. Τὸ κενὸ αὐτὸ εἶναι τὸ τί ἀκριβῶς ἔγινε ἐκεῖνο τὸ κρίσιμο βράδυ στὸ ἔκτακτο Ἐθνικὸ Συμβούλιο τῆς Τουρκίας ποὺ εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ νωρὶς τὸ ἀπόγευμα καὶ συνεχίστηκε μέχρι τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες τῆς ἑπόμενης κρίνοντας καθοριστικὰ τὴν ἔκβαση τῆς ὅλης κρίσης. Αὐτὴ τὴν συνεδρίαση τὴν διέκρινε ἕνα φορτισμένο ἄγχος καὶ μία μεγάλη ἡττοπάθεια τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας, (στοιχεῖο ἄγνωστο γιὰ πολλοὺς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα). Αὐτὸ ὀφείλονταν στὸν ἁπλὸ λόγο ὅτι οἱ Ἕλληνες κομάντος ἦταν ἤδη πάνω στὴν βραχονησίδα Ἴμια ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι μόλις εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὸ ἐπίμαχο σημεῖο τῆς κρίσης.
.       Χαρακτηριστικό τῆς μεγάλης ἔντασης ποὺ ὑπῆρχε ἐκεῖνο τὸ βράδυ στὴν Ἄγκυρα εἶναι πὼς τὴν ἑπομένη ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Χουριὲτ ἔγραφε ὅτι ἡ τότε πρωθυπουργὸς Ταντσοὺ Τσιλὲρ εἶχε χάσει πέντε κιλὰ ἀπὸ τὸν ἱδρώτα, ἐξ αἰτίας τοῦ φόβου της γιὰ ἀναμενόμενη μεγάλη ἧττα τῆς Τουρκίας. Τί ἔγινε ὅμως ὅλες αὐτὲς τὶς ὧρες σὲ μία συνεδρίαση κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ποὺ ἔκριναν καὶ τὴν τελικὴ ἔκβαση τῆς κρίσεως, ἡ ὁποία θεωρήθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων ἀπὸ τοὺς Τούρκους σὰν ἠ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τους στὴν διαμάχη στὸ Αἰγαῖο καὶ σὰν καθοριστικὴ στὴν ἀλλαγὴ ὅλων τῶν μέχρι τότε δεδομένων γιὰ τὸ στάτους κβὸ τῆς περιοχῆς;
.          Τί ἔγινε λοιπὸν ἐκείνη τὴν ἀτέλειωτη νύχτα, ἀλλὰ καὶ τί προηγήθηκε θὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸ ἐρευνήσουμε ἐπικαλούμενοι τὶς ἀποκλειστικὲς μαρτυρίες τοῦ τότε ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καὶ μετέχοντα στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο τῆς Τουρκίας, (αὐτόπτη μάρτυρα ὅλων ὅσων διαδραματίστηκαν ἐκείνη τὴν βραδιά), Ἰνὰν Μπατού, ὅπως τὶς ἀποκάλυψε σὲ μία ἀποκαλυπτικὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ στὶς 1 Φεβρουάριου τοῦ 2005, στὸ τουρκικὸ κανάλι CNNTurk.
.           Στὶς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1995, ἕνα τουρκικὸ ψαράδικο μὲ πλοίαρχο τὸν Τοῦρκο, Φιγκὲν Ἀγκά, προσάραξε στὴν νῆσο τῆς Ἴμια καὶ στὴ συνέχεια ἀρνήθηκε ἐπίμονα τὴν βοήθεια, ποὺ τελικὰ τὴν δέχτηκε, τῶν ἑλληνικῶν πλοίων τῆς ἀκτοφυλακῆς. Τὸ ἐπεισόδιο ἀνησύχησε τὴν Ἀθήνα, καθὼς οἱ ἑλληνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες εἶχαν ὁρισμένες πληροφορίες γιὰ ἐπικείμενη μεγάλη ἔνταση στὴν περιοχή.
.              Ἂς παρακολουθήσουμε ὅμως τὶς μαρτυρίες τοῦ τότε ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, Ἰνὰν Μπατού. Σύμφωνα μὲ τὸν Μπατού, οἱ δύο χῶρες μετὰ τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ ἀντάλλαξαν νότες διαμαρτυρίας, στὶς ὁποῖες ἡ κάθε μία στήριζε τὴν ἄποψή της ὅτι ἡ βραχονησίδα τῆς ἀνήκει. Τὸ θέμα παρέμεινε στὶς νότες καὶ οἱ Τοῦρκοι πίστεψαν πὼς θὰ ἐκτονωνόταν ἐκεῖ. Ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Μπατού, θὰ ἔμενε σὰν ἄλλο ἕνα ἄλυτο πρόβλημα μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν στὸ Αἰγαῖο. Εἶναι γνωστό, εἶπε ὁ Μπατού, πὼς ὑπάρχουν πάρα πολλὰ ἄλυτα προβλήματα μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν στὸ Αἰγαῖο, ἄλλο ἕνα δὲν θὰ πείραζε τὴν ὅλη κατάσταση. Μάλιστα ἡ Τουρκία, ἰσχυρίστηκε ὁ Μπατού, εἶχε δυνατὰ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ στηρίξει τὴν ἄποψη ὅτι οἱ βραχονησίδες, ἂν δὲν τῆς ἀνήκουν, τουλάχιστον δὲν εἶναι ἑλληνικές. Καὶ αὐτὸ τὸ στήριξε στὸ ὅτι, ὅπως ἀνέφερε ὁ Μπατού, τὸ 1948 εἶχε καὶ τότε δημιουργηθεῖ θέμα κυριαρχίας τῶν βραχονησίδων μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς Ἰταλίας ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶχε καλέσει τότε τὴν Τουρκία νὰ διαπραγματευτοῦν γιὰ τὴν κυριαρχία τῆς περιοχῆς, κάτι ποὺ βέβαια δὲν ἔγινε ποτέ. Ἀφοῦ λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὸν Μπατού, ἡ Ἑλλάδα εἶχε ζητήσει τότε νὰ γίνει συζήτηση καὶ διαπραγμάτευση γιὰ τὸ καθεστὼς τῶν βραχονησίδων πῶς τώρα ἐρχόταν καὶ ὑποστήριζε πὼς οἱ βραχονησίδες τῆς ἀνήκουν, (παραλείπει βέβαια νὰ μᾶς πεῖ ὅτι ἡ Τουρκία τότε εἶχε ἤδη παραιτηθεῖ κάθε δικαιοδοσίας γιὰ τὶς βραχονησίδες).
.             Ἐνῶ λοιπὸν τὸ θέμα ἔπεφτε σὲ ἔνταση καὶ κόντευε νὰ ξεχαστεῖ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐπικαιρότητα, στὶς 26 Ἰανουαρίου, δηλαδὴ ἕνα μήνα σχεδὸν μετά, ὁ δήμαρχος τῆς Καλύμνου πηρὲ τὸν παπὰ τοῦ νησιοῦ, μερικοὺς μαθητὲς τοῦ σχολείου καὶ ἀποβιβάστηκαν στὴν Ἴμια ὑψώνοντας τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Ἡ ἐνέργεια αὐτή, σύμφωνα μὲ τὸν Μπατού, ἦταν τελείως ἀψυχολόγητη, προβοκατόρικη καὶ ἦταν ἡ θρυαλλίδα ποὺ ἄναψε τὸ φυτίλι τῆς μεγάλης κρίσης ποὺ ἔφερε στὴ συνέχεια τὶς δύο χῶρες στὰ πρόθυρα τοῦ πολέμου. Γιὰ τὴν κίνηση αὐτὴ τοῦ δημάρχου τῆς Καλύμνου πολλὰ ἔχουν εἰπωθεῖ καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Τουρκία. Ἀξίζει νὰ δοῦμε τί δήλωσε ἕνας διακεκριμένος Τοῦρκος διπλωμάτης, ποὺ δείχνει καὶ τὴν τουρκικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν κίνηση νὰ ὑψωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία στὴν περιοχή. Ὁ τότε πρεσβευτὴς τῆς Τουρκίας στὴν Ἀθήνα, διακεκριμένος διπλωμάτης καὶ στὴ συνέχεια διευθυντὴς τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Οὐμὶτ Παμίρ, σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Χουριέτ», (28/11/1998), ἀναφερόμενος στὴν κρίση τῶν Ἰμίων εἶπε τὰ ἑξῆς : «Τὰ Ἴμια ἦταν μία ἐπικίνδυνη ἑλληνικὴ προβοκάτσια ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὸν τότε Ἕλληνα ὑπουργὸ Ἄμυνας, Γεράσιμο Ἀρσένη». Τὴν περίοδο ἐκείνη στὴν Τουρκία ἦταν ἡ ἐποχὴ τῆς ἔκρηξης τῆς ἰδιωτικῆς τηλεόρασης καὶ τὰ μεγάλα τουρκικὰ κανάλια ἔψαχναν γιὰ θέματα-θεάματα ποὺ θὰ τάραζαν τὰ νερὰ καὶ θὰ ἀνέβαζαν στὰ ὕψη τὴν θεαματικότητα. Ἔτσι τὸ θέμα πῆρε μεγάλη ἔκταση καθὼς τρεῖς Τοῦρκοι δημοσιογράφοι ἔκαναν σκηνοθετημένη ἀπόβαση μὲ τὸ ἑλικόπτερο τῆς ἐφημερίδας «Χουριὲτ» καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸ γνωστὸ τουρκικὸ κανάλι D, τοῦ γνωστοῦ Τούρκου μεγιστάνα καὶ ὕποπτου γιὰ μαφιόζικες διασυνδέσεις, Ἀχμὲτ Ντογάν, ( ἐφημερίδες Χουριέτ, Ραντικάλ), κατέβασαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ ἔκαναν θεαματικὴ ἔπαρση τῆς τουρκικῆς σημαίας».
.             Ἀλλὰ ἂς δοῦμε μὲ τὴν σειρὰ τὰ γεγονότα. Τὸ ἐπεισόδιο τῆς ἔπαρσης τῆς ἑλληνικῆς σημαίας τοῦ δημάρχου τῆς Καλύμνου μεταδόθηκε μὲ διθυράμβους ἀπὸ ἑλληνικὸ κανάλι προκαλώντας τὶς πρῶτες ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπὸ τουρκικῆς πλευρᾶς. Ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Χουριέτ, κυκλοφόρησε στὶς 27/1/96 μὲ τὸν τίτλο: «Ege isiniyor», δηλαδὴ τὸ «Αἰγαῖο φλέγεται». Τὴν ἑπoμένη, στὶς 28 τοῦ μηνὸς καὶ τελείως ἀπροσδόκητα ἀποβιβάζεται στὰ Ἴμια ἕνα τουρκικὸ ἑλικόπτερο μεταφέροντας τὸ δημοσιογραφικὸ συνεργεῖο τοῦ γραφείου τῆς Χουριὲτ Σμύρνης, ποὺ κατέβασε, δίνοντας παράσταση σόου, τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ ἀνέβασε τὴν τουρκική. Οἱ σκηνὲς κινηματογραφήθηκαν καὶ προβλήθηκαν στὰ τουρκικὰ κανάλια μὲ διθυραμβικὸ τρόπο. Τώρα ὁ «πόλεμος τῶν ΜΜΕ» θὰ μετατρέπονταν σὲ σοβαρὴ κρίση. Ἀμέσως σχεδὸν μετὰ ἀποβιβάζονταν στὴν Ἴμια Ἕλληνες κομάντος, καὶ ἀφοῦ κατεβάζουν μὲ τὴν σειρά τους τὴν τουρκικὴ σημαία παραμένουν ἐκεῖ γιὰ νὰ φυλάξουν τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία στὸ νησί. Ἡ κρίση εἶχε ἤδη ἀρχίσει καὶ οἱ φλόγες ἀπειλοῦσαν μὲ ὁλοκληρωτικὴ ἀνάφλεξη τὶς δύο πλευρὲς τοῦ Αἰγαίου.
.           Ἡ Ἄγκυρα κάλεσε ἀμέσως τὸν Ἕλληνα πρέσβη, κ. Νεζερίτη καὶ τοῦ ἐπέδωσε νότα ζητώντας νὰ ἀποχωρήσουν ἀμέσως οἱ Ἕλληνες κομάντος. Ὁ Ἕλληνας πρέσβης μὲ χαρακτηριστικὸ χαμόγελο ἀπέρριψε τὴν νότα καὶ ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν χωρὶς νὰ ἱκανοποιήσει κανένα τουρκικὸ αἴτημα. Στὶς 29 Ἰανουαρίου τὸ πρωὶ ὅλες οἱ τουρκικὲς ἐφημερίδες κυκλοφοροῦσαν μὲ ἐκρηκτικὰ πρωτοσέλιδα ἀναφέροντας γιὰ αἰσχρὴ ἑλληνικὴ πρόκληση. Ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν Ἄγκυρα εἶχε ἀνάψει γιὰ τὰ καλά. Οἱ ἄνεμοι τοῦ πολέμου φυσοῦσαν πλέον ἔντονα πάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο. Ἡ τότε ὑπηρεσιακὴ Τουρκάλα πρωθυπουργός, Ταντσοὺ Τσιλέρ, ἀγνοοῦσε τελείως τὸ ζήτημα, ὅπως ὁμολόγησε χαρακτηριστικὰ ὁ Μπατού. Εἶδε στὴν κρίση, (μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ ὀπορτουνισμὸ ποὺ τὴν διέκρινε), μία χρυσῆ εὐκαιρία γιὰ νὰ καταξιωθεῖ πολιτικὰ καὶ νὰ γίνει ἥρωας στὰ μάτια τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ. Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο σημεῖο τῆς ὅλης ὑπόθεσης. Οἱ στρατιωτικοὶ ἀντιμετώπιζαν μὲ καχυποψία τὴν πρωθυπουργό, καθὼς δὲν ἐμπιστεύονταν τὴν Τσιλὲρ στὶς φιλοπόλεμες κραυγές της, γιατί εἶχαν διαβλέψει τὶς προσωπικές της φιλοδοξίες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν εἶχαν ἐμπιστοσύνη στὸν τουρκικὸ στόλο ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ ἐπιτυχία τὸν ἑλληνικό. Αὐτὸ δείχνει τὸ πνεῦμα ἡττοπαθείας τῶν Τούρκων καὶ ὅτι ὑπῆρχε ἐξ ἀρχῆς μία διάσταση ἀπόψεων στὸ τουρκικὸ στρατόπεδο.
.           Καὶ φτάνουμε στὸ ἀπόγευμα τῆς 29 Ἰανουαρίου 1996. Στὴν Ἄγκυρα καὶ ἐν μέσῳ τῆς μεγάλης ἀναστάτωσης ποὺ εἶχαν προκαλέσει τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, συγκαλεῖται ἔκτακτο  Ἐθνικὸ Συμβούλιο σὲ συνεχῆ συνεδρίαση, γιὰ νὰ ἐξεταστεῖ ἡ κατάσταση ἐνῶ δημιουργεῖται Γραφεῖο Κρίσης. Γιὰ τοὺς Τούρκους ὑπῆρχε ἤδη τὸ σοβαρὸ ἀρνητικὸ δεδομένο ὅτι στὴν βραχονησίδα ὑπῆρχαν οἱ Ἕλληνες κομάντος. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε ἀγχώσει τοὺς Τούρκους, καθὼς ξεκινοῦσαν μὲ ἕνα σημαντικὸ μειονέκτημα. ν δηλαδ ο λληνες εχαν κάνει μία κίνηση, θ πρεπε τώρα ατο ν παντήσουν κα δ πρχε τ μεγάλο διέξοδο στν τουρκικ πλευρά, (δυστυχῶς τὴν ἴδια ὥρα στὴν Ἀθήνα ἐπικρατοῦσε πολιτικὸ χάος καὶ κανεὶς δὲν εἶχε ἀντιληφθεῖ τὴν ἀγχωμένη κατάσταση τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας). Καὶ μόνο γι’ αὐτὸν τὸν λόγο τὸ μέγεθος τῆς ἑλληνικῆς προδοσίας γίνεται ἀκόμα μεγαλύτερο.
.             Στὴν ἱστορικὴ αὐτὴ συνεδρίαση τῆς Ἄγκυρας ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τσιλὲρ πῆραν μέρος ὁ τότε ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ντενὶζ Μπαϊκάλ, ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν, προσκείμενος στὸν Μπαϊκάλ, Ἰνὰν Μπατού, (τὶς μαρτυρίες τοῦ ὁποίου ἐπικαλούμαστε) ὁ πρέσβης, Ὀνοὺρ Ὀϊμέν, προσκείμενος στὴν Τσιλὲρ καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἑλληνικῶν ὑποθέσεων τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ἀπὸ στρατιωτικῆς πλευρᾶς, ὁ ὑπαρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, Τσεβὶκ Μπίρ, ποὺ εἶχε ὑποσκελίσει γιὰ λίγο τὸν Ἰσμαὴλ Καρανταγί, τότε ἀρχηγὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ, Γκουβὲν Ἔρκαγια, (ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὀργισμένος μὲ τὴν Τσιλέρ), ὁ ἀρχηγὸς Στρατοῦ, στρατηγὸς Χικμὲτ Κιοκσάλ, ὁ ἀρχηγὸς Ἀεροπορίας, Ἀχμὲτ Τσορεκτσὶ καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΜΙΤ, στρατηγὸς Τεομάν Κομάν. Τὴν ἴδια ὥρα στὴν Ἀθήνα ὑπῆρχε εἰκόνα γενικῆς διάλυσης. Ὁ τότε ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ Πάγκαλος προτίμησε νὰ πάει στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι MEGA καὶ νὰ δώσει συνέντευξη λὲς καὶ ἡ κρίση ἦταν κάτι τὸ συνηθισμένο.
.               Ἡ ἔνταση ἦταν πολὺ μεγάλη καθὼς ὁ φόβος μίας ἀποτυχίας εἶχε ἀγχώσει τὴν στρατιωτικὴ ἡγεσία ποὺ ἦταν ἀνεπανόρθωτα ἐκτεθειμένη ἐξ αἰτίας τῆς Τσιλέρ. Ἦταν κάτι τὸ προφανὲς γιὰ τοὺς Τούρκους στρατηγούς, γιατί μία ἧττα θὰ χρεωνόταν ἐπάνω τους μὲ ὅλες τὶς συνέπειες μίας τέτοιας ἐξέλιξης. Τότε ἔγινε ἕνα διαλειμμα γιὰ νὰ συζητήσουν κατὰ μέρος τὴν κατάσταση. Ὁ Μπαϊκὰλ ἀποσύρθηκε μὲ τοὺς συμβούλους του σὲ μία γωνιὰ καὶ τοὺς εἶπε : «ἤμαστε μπροστὰ σὲ μεγάλη ἀπόφαση καὶ θὰ ἔπρεπε ὅλοι νὰ ποῦνε τὴν γνώμη τους», καὶ συνέχισε, «Εἴμαστε σὲ πόλεμο ἂν οἱ στρατιωτικοὶ ἐκτελέσουν τὶς ἐντολὲς τῆς Τσιλέρ. Πρέπει νὰ συνεχίσουμε τὴν διπλωματικὴ προσπάθεια ἀλλὰ ἔτσι ὅπως ἐξελίχθηκαν τὰ πράγματα δὲν ὑπάρχει περιθώριο». Τότε ἀναφέρει ὁ Μπατού μοῦ ἦρθε ἡ ἰδέα (;;;), ὅτι δίπλα στὴν βραχονησίδα ὑπάρχει καὶ μία δεύτερη βραχονησίδα. Ἀποφάσισα νὰ προτείνω νὰ κάνουμε ἀπόβαση στὴν ἄλλη βραχονησίδα, ἀφοῦ ἦταν ἀφύλακτη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἔτσι ἡ κατάσταση θὰ ἰσοφαρίζονταν μὲ τοὺς Ἕλληνες, (ἐδῶ πράγματι ὑπάρχουν πολλὰ ἐρωτηματικὰ γιὰ αὐτὴ τὴν «τουρκικὴ ἰδέα» μετέπειτα διεκδίκησε ἀπὸ τὸν Μπατοὺ ὁ ναύαρχος Γκουβὲν Ἔρκαγια, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε πὼς ἦταν δική του ἡ ἰδέα νὰ ἀποβιβαστοῦν στὴν δεύτερη βραχονησίδα). Στὴ συνέχεια ὑποστήριξε ὁ Μπατού, «μετὰ θὰ περιμένουμε τὴν ἐπέμβαση τῆς ΕΕ καὶ τῶν ΗΠΑ γιὰ νὰ ἐκτονωθεῖ ἡ κατάσταση», δηλαδὴ εἶχε προεξοφλήσει τὶς ἐξελίξεις. Οἱ στρατιωτικοὶ ἀφοῦ ἄκουσαν αὐτὴ τὴν ἄποψη εἶπαν νὰ τὸ συζητήσουμε καὶ τελικὰ ἀποφασίστηκε νὰ γίνει ἡ ἀπόβαση στὴν δεύτερη βραχονησίδα μέσα στὴ νύχτα καὶ μὲ κάποιο καμουφλὰζ ἀπὸ τουρκικὴ φρεγάτα.
.           «Ἀποσυρθήκαμε ὅλοι στὶς θέσεις μας», συνεχίζει ὁ Μπατοὺ καὶ ἐνῶ συνεχίστηκε ἡ ροὴ τῶν πληροφοριῶν περιμέναμε μὲ ἀγωνία τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐπιχείρησης. Ἐδῶ ὑπῆρχε γιὰ τὴν τουρκικὴ πλευρὰ ἕνα μεγάλο πρόβλημα. Ὅπως τονίζει ὁ Μπατού, «Τρέμαμε μήπως φανεῖ πὼς εἴμαστε ἐμεῖς οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ προκαλούσαμε σύρραξη, γιατί τότε ἡ Τουρκία θὰ ἔπαιρνε ὅλο τὸ κόστος τῆς σύγκρουσης. Δὲν θέλαμε μὲ κανένα τρόπο νὰ φανεῖ πὼς ἐμεῖς ἀρχίζαμε πρῶτοι τὶς ἐχθροπραξίες». Τότε, γύρω στὶς 2:30 τὴν νύχτα ἦρθε ἡ εὐχάριστη εἴδηση. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν πετύχει τὸν στόχο τους. Στὴ μία νησίδα ἦταν Ἕλληνες στὴν ἄλλη Τοῦρκοι κομάντος. Τώρα, λέει ὁ Μπατού, «περιμέναμε τώρα τὴν διεθνῆ ἐπέμβαση. Η Ε.Ε. οὔτε ἀκούστηκε, οὔτε φάνηκε πουθενὰ σὰν νὰ μὴν ὑπῆρχε, μόνο οἱ ΗΠΑ ἀμέσως ἐπενέβησαν καὶ ἄρχισε νέος γύρος τηλεφωνημάτων», (καὶ ἐδῶ εἶναι σκοτεινὸ τὸ σημεῖο τὸ τί ἀκριβῶς εἰπώθηκε μὲ τοὺς Ἀμερικανούς). Ὁ Μπατοὺ ἐδῶ κάνει εὔφημο μνεία γιὰ τὶς ΗΠΑ ποὺ ἔβγαλαν τὶς δύο χῶρες ἀπὸ μία δύσκολη κατάσταση καὶ ὑπενθύμισε πὼς οἱ ΗΠΑ εἶχαν τὴν πρωτοβουλία καὶ στὴν Βοσνία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ ἀλλοῦ, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἦταν πάντα ἀπόντες. Στὴ συνέχεια, καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον, ὁ Μπατοὺ κάνει καὶ μία σημαντικὴ ἀποκάλυψη λέγοντας πὼς οἱ ΗΠΑ, «Zanediyorum o gece bize guvence verdi», δηλαδή, «οἱ ΗΠΑ ἐκείνη τὴν βραδιά μᾶς ἔδωσαν ἐγγύηση» προφανῶς ἀφοῦ εἶχαν ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν Ἀθήνα ὅτι θὰ ἐκτονωνόταν ἡ κατάσταση καὶ θὰ ἀποχωροῦσαν καὶ οἱ δύο χῶρες ἀπὸ τὶς βραχονησίδες, γιὰ νὰ ἐπανέλθουν στὸ πρότερο καθεστὼς τῆς ἠρεμίας καὶ τῆς γκρίζας γιὰ τοὺς Τούρκους κυριαρχίας. Στὴν Ἑλλάδα, μιλάει πάντα ὁ Μπατού, «ἔγινε σεισμός, παραιτήθηκαν στρατηγοὶ καὶ εἶχαν καὶ πτώση ἑλικοπτέρου», (δὲν κάνει ὅμως ἀναφορὰ γιὰ τὸν τραγικὸ θάνατο τῶν τριῶν Ἑλλήνων πιλότων)
.             Νωρὶς τὸ πρωὶ ἡ Τσιλὲρ θριαμβευτικὰ ἀνήγγειλε στὰ τουρκικὰ κανάλια ὅτι ὁ σκοπὸς ἐπιτεύχθηκε καὶ ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶχαν φύγει ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ σημαία εἶχε κατέβει, «Bu asker gitti bu bairak indi». Τὶς ἑπόμενες μέρες, συνεχίζει ὁ Μπατού, εἴχαμε κάποια ἔνταση καθὼς κάποια ἑλληνικὰ ψαροκάικα προσπάθησαν νὰ δώσουν νερὸ καὶ τρόφιμα στὶς κατσίκες ποὺ ὑπῆρχαν στὴν Ἴμια. Ἡ Τουρκία διαμαρτυρήθηκε στοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τὸ ἐπεισόδιο ἔληξε καὶ αὐτὸ χωρὶς συνέχεια. Ἡ Τουρκία, κατέληξε ὁ Μπατού, «μὲ ἐπιμονή, εἰρηνικὴ διάθεση εἶχε πετύχει τὸν σκοπό της». Στὴν Ἀθήνα οἱ προδότες τῶν Ἰμίων ποὺ ἔσωσαν τοὺς Τούρκους ἀπὸ μία πολὺ δύσκολη κατάσταση εὐχαριστοῦσαν ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς ἑλληνικῆς βουλῆς τοὺς Ἀμερικανοὺς γιατί… τοὺς γλύτωσαν ἀπὸ τὴν καταστροφή.

ΠΗΓΗ: «αἰὲν ἀριστεύειν»

 

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: