ΝΕΟΦΩΤΑΔΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

θνικ σχιζοφρένεια
Γράφει ὁ  Δημήτρης Μαυρίδης (26.01.2011)

.       Ὁμολογῶ ὅτι δὲν παρακολουθῶ τὴν τηλεόραση καὶ δὲν ἔχω καλὴ γνώμη γι᾽ αὐτήν. Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ πολυγνωμία τῆς τηλεόρασης καὶ ἡ ταχύτητά της ἐπιβάλλουν ἀντιλήψεις καὶ στάσεις χωρὶς κρίση. Γι’ αὐτό μοῦ εἶναι ξένοι οἱ τρόποι μὲ τοὺς ὁποίους ἡ τηλεόραση χειρίζεται ζητήματα σοβαρά.
.        Ὁπωσδήποτε, ἡ ἐκτενὴς διαφήμιση γιὰ τὴν τηλεοπτικὴ σειρὰ γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 μὲ ὁδήγησε στὸ νὰ παρακολουθήσω τὴν χθεσινοβραδινὴ πρώτη ἐκπομπὴ τῆς σειρᾶς. Μάλιστα ἡ δήλωση τοῦ παρουσιαστῆ τῆς σειρᾶς ὅτι «ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ κοινοῦ δὲν γνωρίζει τὴν ἱστορία μας, παρὰ μόνο μέσα ἀπὸ στερεότυπά» μου φάνηκε ὅτι ὑπόσχεται πολλά. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπεξηγηματικὴ φράση περὶ «γέννησης ἑνὸς ἔθνους» μὲ τὶς οὐσιαστικὰ διαφορετικὲς παραλλαγὲς τῆς «γέννησης ἑνὸς ἔθνους-κράτους» καὶ τῆς «γέννησης ἑνὸς κράτους» κίνησαν τὸ ἐνδιαφέρον μου. Ἔτσι, ξενύχτησα, ἀφοῦ ἡ σχετικὴ συζήτηση μεταξὺ τῶν συντελεστῶν τῆς σειρᾶς, ποὺ ἀκολούθησε, κράτησε μέχρι μετὰ τὶς μία τὸ πρωί, ὅταν ἐγκατέλειψα ἀπελπισμένος τὴν τηλεόραση. Καὶ ὄχι μόνο ξενυχτισμένος, ἀλλὰ καὶ ζαλισμένος ἀπὸ τὸν λυσσώδη πόλεμο τῶν ἀπορρυπαντικῶν καὶ τὶς θορυβώδεις ἐπιδείξεις τῶν ὑπερ-αὐτοκινήτων ποὺ ἐξαπέλυσαν οἱ ἐπίμονες διαφημίσεις ποὺ κάθε τόσο διέκοπταν τὴν μετάδοση τῆς ἐκπομπῆς.
.        Ὅπως καὶ νὰ ἔχει τὸ πράγμα, ἔμεινα μὲ πολλὲς ἀπορίες. Στὴν ἀρχὴ ἐκεῖνο ποὺ κατάλαβα, ἦταν ὅτι ἡ σειρὰ ἔχει μία θετικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Δν ταν, λοιπόν, θωμανικ Ατοκρατορία παρασιτική, οτε κύρια μέριμνά της ταν πομύζηση τν πηκόων της, οτε ο ραγιάδες Ρωμηο λίγο λειψε ν φανιστον. Δὲν ἔγινε κανένας λόγος γιὰ τοὺς δύο πρώτους τρομεροὺς αἰῶνες μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση. Οὔτε ἔγινε κανένας λόγος γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀναγέννηση, τὴ γέννηση τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ καὶ τὸν ἑλληνικὸ Διαφωτισμό. Ἐπαναλήφθηκε μόνο τρεῖς φορές, ἂν θυμᾶμαι καλά, ἡ αἰτίαση γιὰ σύνδεση τοῦ 1821 μὲ τὴ «γέννηση ἑνὸς ἔθνους». Οἱ τρισδιάστατες ἀναπαραστάσεις γεγονότων καὶ τόπων, γιὰ τὶς ὁποῖες διαφημίστηκε ἡ «ὑπερπαραγωγή», δὲν μοῦ ἔκαναν ἐντύπωση, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐνδυμασίες καὶ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ. Ἀπορίες μόνο μοῦ γεννήθηκαν κατὰ τὶς περιπλανήσεις τοῦ παρουσιαστῆ σὲ διάφορες τοποθεσίες. Ἐκεῖ ὁ παρουσιαστὴς τῆς σειρᾶς, συγγραφέας κ. Πέτρος Τατσόπουλος μὲ μεγάλη αὐτοπεποίθηση καὶ κάποια αὐταρέσκεια προσπαθοῦσε νὰ ἀποδείξει κάτι ἔξω ἀπὸ τὰ στερεότυπα. Ὁμολογῶ πὼς δὲν κατάλαβα περὶ τίνος ἐπρόκειτο. Δν κατάλαβα πίσης εἰς τί γκειται τρόπος τς παρουσιάσεως ατς, πο χαρακτηρίστηκε π τν διο τν κ. Τατσόπουλο ς «ντισυμπλεγματικός», πράγμα ποὺ μοῦ δημιουργε τν πορία γι τ ποιός εναι «συμπλεγματικς» τρόπος παρουσίασης τς στορίας. Ἐνδιαμέσως, ὁ κ. Θάνος Βερέμης, ἀφοῦ παρουσίασε τὰ θετικὰ τῆς τουρκικῆς διοίκησης, ἀπεφάνθη μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς μετοίκησης τῶν ρωμαίικων πληθυσμῶν σὲ ὀρεινὲς περιοχὲς ἦταν καὶ ὁ ὑγιεινὸς ὀρεινὸς ἀέρας. Μπορομε τσι ν βγάλουμε τ συμπέρασμα τι ο Τορκοι κατακτητς ξεκίνησαν π τν Κεντρικ σία γι ν γκατασταθον στς γρς κοιλάδες κα τς στενς πεδιάδες τς Νότιας λλάδας κα ν καταταλαιπωρονται π τν λονοσία. Ἐντύπωση ἐπίσης μοῦ προκάλεσε ἡ ποσιώπηση τς νατολικς λλάδας ς χώρου, ὅπου ἐπεβλήθη ἡ τουρκικὴ διοίκηση μὲ συνέπεια τὴν ἐξαφάνιση τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν.
.       Μετά, ἀκολούθησε συζήτηση μεταξὺ τῶν συντελεστῶν τῆς ἐκπομπῆς ποὺ εἶναι ἔγκριτα πρόσωπα τῆς ἀκαδημαϊκῆς ζωῆς. Ἐδῶ, ἔμεινα μὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔγινε μία σχιζοφρενικὴ ὁλοκληρωτικὴ μεταστροφὴ τῶν ἀπόψεων ποὺ εἶχαν διατυπωθεῖ κατὰ τὸ πρῶτο μέρος ποὺ εἶναι καὶ τὸ πρῶτο ἐπεισόδιο τῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς. Τώρα γίνεται πλέον λόγος γιὰ τὴ «γέννηση ἑνὸς ἔθνους-κράτους» καὶ τὴ «γέννηση ἑνὸς κράτους», τσιμουδιὰ γιὰ τὴ «γέννηση ἑνὸς ἔθνους». Ἀπ᾽ ὅ,τι θυμᾶμαι, ἔγινε λόγος γιὰ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἐπαναστάτησαν, ὥστε νὰ συμπεράνει κανεὶς ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπῆρχαν πρὶν τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Μάλιστα, ὁ κ. Θάνος Βερέμης ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὸν Κωνσταντῖνο Παπαρρηγόπουλο καὶ τὸ ἔργο του. Τὸ μόνο ποὺ θυμᾶμαι καθαρὰ εἶναι ἡ ἀναφορὰ τοῦ κ.Θάνου Βερέμη στὶς ὀνομασίες τῶν Ἑλλήνων. Βέβαια, ἀπέρριψε τὴν ὀνομασία «Ρωμηὸς» καὶ μάλιστα δὲν ἀναφέρθηκε στοὺς «Ρωμαίους», ὅπως ἀποκαλοῦνταν οἱ ἴδιοι οἱ Βυζαντινοὶ πρόγονοί μας καὶ ἔφθασε νὰ ἀποδώσει τὴν ὀνομασία «Ρωμηὸς» στοὺς Τούρκους. ποκόπτεται τσι σύνδεσή μας μ τν νατολικ διάσταση τς λλάδας κα ποσιωπται τ βυζαντινό μας παρελθόν.
.         Ἐν κατακλεῖδι θέλω νὰ πῶ τι τ μόνιμα διῃρημένο λληνικ θνος βρίσκει, το βρίσκουν, φορμς γι νέες διαιρέσεις. Μέχρι τώρα συζητούσαμε ν εμαστε νατολ Δύση. Τώρα πλέον συζητμε κα γι τ πότε δημιουργήσαμε τ θνος μας κα ποιά εναι στορία μας. Τ σίγουρο εναι τι κρίση ταυτότητας βοηθ τν παγκοσμιοποίηση.

ΠΗΓΗ: http://www.antibaro.gr/

 

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: