ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟΝ « ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Παραλλήλως πρὸς τὴν ἐγρήγορση, χρειάζεται νὰ γίνει κατανοητὸ πὼς ὁ Οἰκουμενισμὸς ὡς ἐργαλεῖο τῆς Νέας Ἐποχῆς θὰ σαρώσει τὰ πάντα. Καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Ζωὴ θὰ παραμείνει ζωντανὴ σὲ μικρὲς ἐκκλησιαστικὲς νησίδες περιθωριοποιημένες, περιφρονημένες καὶ παραδεδομένες στὴν χλεύη “δικῶν” (ὀρθοδόξων !) καὶ ξένων (ἑτεροδόξων)!

Καταιγίδα οκουμενιστικν συμπροσευχν
τοῦ Ἰωάννη Τάτση,
Θεολόγου

.       Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους 2011 καὶ κατὰ τὸν μήνα Ἰανουάριο διοργανώθηκε «Ἑβδομάδα Προσευχῆς γιὰ τὴ Χριστιανικὴ Ἑνότητα» ἀπὸ Παπικούς, Προτεστάντες πάσης φύσεως, Μονοφυσίτες Ἀντιχαλκηδόνιους ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν. Δὲν ἦταν ἡ πρώτη χρονιὰ ποὺ διοργανώθηκαν τέτοιες προσευχὲς σὲ πολλὲς χῶρες. Ἡ «Ἑβδομάδα Προσευχῆς γιὰ τὴ Χριστιανικὴ Ἑνότητα» εἶναι καθιερωμένη ἐτήσια λατρευτικὴ ἐκδήλωση τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὅσοι μετέχουν σὲ αὐτὴν συμπροσεύχονται μὲ κάθε ἄλλο ἑτερόδοξο «χριστιανὸ» καὶ παρέχουν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο ἐκκλησιαστικὴ ἀναγνώριση. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι καὶ κληρικοὶ ποὺ μετέχουν σὲ αὐτὲς τὶς συμπροσευχὲς δὲν διστάζουν νὰ καταπατήσουν ὅλους τοὺς ἱεροὺς Κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχές, καλοῦν ἑτεροδόξους «ἐπισκόπους» καὶ «κληρικοὺς» σὲ Ὀρθόδοξους ναοὺς καὶ προσεύχονται μαζί τους καὶ οἱ ἴδιοι μετέχουν ἐνεργὰ στὴ λατρεία ποὺ τελεῖται στοὺς ναοὺς τῶν ἑτεροδόξων Παπικῶν, Προτεσταντῶν, Ἀγγλικανῶν καὶ ὅλων τῶν αἱρετικῶν «χριστιανῶν»….
.         Οἱ φωτογραφίες ποὺ δημοσιεύτηκαν στὸ διαδίκτυο καὶ κυρίως στὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ ἰστολόγιο Ἀκτίνες (aktines.blogspot.com) δείχνουν ὅτι φέτος ὑπῆρξε πραγματικὴ καταιγίδα οἰκουμενιστικῶν λατρευτικῶν συνάξεων. Οἱ φωτογραφίες ἀποκαλύπτουν ὄχι μόνο τὸ ἀπαράδεκτο γιὰ Ὀρθοδόξους κληρικοὺς γεγονὸς τῆς συμμετοχῆς σὲ συμπροσευχὲς ἀλλὰ καὶ τὰ συγκεκριμένα πρόσωπα τῶν οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων ποὺ συμμετεῖχαν σὲ αὐτές. Κάποιοι βέβαια ἐπίσκοποι εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ Βελγίου ἢ τῆς Ρουμανίας, δὲν ἀναμένουν τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ ἀλλὰ σὲ ὁλόκληρη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους σπεύδουν μὲ κάθε εὐκαιρία νὰ ἑνώσουν τὶς προσευχές τους μὲ αὐτὲς τῶν ἀδελφῶν τους Παπικῶν, Προτεσταντῶν καὶ Ἀντιχαλκηδονίων.
.         Παραδοσιακοὶ κληρικοὶ μεγαλύτερης ἡλικίας, γνωστοὶ γιὰ τὸ κατασταλαγμένο πατερικό τους φρόνημα, δυστυχῶς, λόγῳ ἀδυναμίας προσβάσεως στὸ διαδίκτυο, ἀγνοοῦν ἐν πολλοῖς τὴν ἔκταση ποὺ ἔχει πάρει ἡ λαίλαπα τῶν οἰκουμενιστικῶν λατρευτικῶν συνάξεων. Ἐὰν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς γίνονταν θεατὲς τῶν ὅσων ἐπιτελοῦν οἱ οἰκουμενιστὲς ἐπίσκοποι καὶ κληρικοί, πραγματικὰ θὰ ἔφριτταν. ρθόδοξοι πίσκοποι, καρδινάλιοι κα γυνακες παστόρισσες πιασμένοι χεράκι χεράκι ναπέμπουν προσευχς στ Θε ποι Θε λήθεια;) γι τν πίτευξη τς χριστιανικς νότητας. Εὔλογα διερωτᾶται κάθε πιστός: Πόσο κοντὰ βρίσκονται στὴ Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τέτοιοι οἰκουμενιστὲς κληρικοὶ καὶ πόσο ἀλήθεια ἀπέχουν ἀπὸ τὴν πλήρη καὶ ὁλοκληρωτικὴ συνένωσή τους μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὴν κακοδοξία; Ἡ «χριστιανικὴ ἑνότητα» τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι ἑνότητα αἱρετικῶν κακοδοξιῶν ποὺ φέρουν μόνο τὸ ὄνομα τῶν χριστιανῶν, ἔχουν ὅμως ἀλλοιώσει τὴν ὀρθὴ (Ὀρθόδοξη) Πίστη καὶ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
.          Οἱ λαϊκοὶ θεολόγοι ἀναλάβαμε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ ἔργο τῆς ἀποκάλυψης τῶν δράσεων τῶν οἰκουμενιστῶν. Ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους μας νὰ λάβουν ὅλες τὶς προβλεπόμενες ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποφάσεις προκειμένου νὰ παύσει ὁ μολυσμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸ θανατηφόρο μικρόβιο τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

ΠΗΓΗ: http://thriskeftika.blogspot.com

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: