Ο «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ» ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας
Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

.       Τὸ «Πρὸς τὸν Λαὸ» πρόσφατο κείμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν σύγχρονη οἰκονομικὴ κρίση μιλᾶ “μὲ τὴν γλώσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀγάπης”. Εἶναι γεγονὸς πὼς εἶναι ἕνα κείμενο ξεκάθαρο, εἰλικρινές, ἄφοβο καὶ προσεγμένο. Θέτει ἐρωτήματα σοβαρά, κάνει κρίσεις ἀκριβεῖς, τονίζει ἀμέλειες, πραγματοποιεῖ πικρὲς διαπιστώσεις. Ἐντοπίζει ὀρθὰ ὅτι τῆς οἰκονομικῆς κρίσης προηγήθηκε ἡ πνευματική, μὲ τὸν εὔκολο πλουτισμό, τὴν καλοπέραση καὶ τὴν ἐξαπάτηση. Μία ζωὴ ἄσκοπη καὶ παράλογη ἔγινε τραγική. Δὲν φοβᾶται τὴν αὐτοκριτική, τὴν παραδοχὴ λαθῶν καὶ σκανδάλων. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δίνει ὑψηλὸ νόημα ζωῆς, βέβαιη ἐλπίδα, σταθερὸ προσανατολισμό, φιλοστοργία, φιλανθρωπία καὶ φιλοτεκνία.
.       Ἡ κυβέρνηση ἐνοχλήθηκε ἀρκετὰ ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς Ἐκκλησίας αὐτό. Τὴν Ἐκκλησία τὴν θέλει νὰ σιωπᾶ καὶ νὰ μιλᾶ μόνο ὅταν εἶναι γιὰ τὴν ἐπαινεῖ. Ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος μάλιστα τὴν εἰρωνεύτηκε, ὅτι συμβαδίζει μὲ τὶς λεγόμενες προοδευτικὲς δυνάμεις, τὴν ὀνόμασε ἐξωπραγματικὴ καὶ σκοταδιστική. Οἱ ἀριστεροὶ φαίνεται ἐνοχλήθηκαν κι αὐτοί, βλέποντας τὴν Ἐκκλησία νὰ ἐλέγχει τοὺς κρατοῦντες, καὶ τώρα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ τὴν χτυπήσει. Ἡ ἑλληνικὴ ἀριστερὰ πάντως ἐπιμένει ὅτι ἡ Ἐκκλησία συμπορεύεται μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς συντήρησης. Τὸ κείμενο δὲν ἄρεσε, φαίνεται, καὶ σὲ κάποιους ἐκκλησιαστικοὺς μεγαλοσχήμονες, ὅτι δὲν πρέπει νὰ τὰ βάζουμε μὲ τὴν Πολιτεία, κα σ κάποιους λλους, μικροσχημους-μικρόψυχους, πο δν δίστασαν ν κατηγορήσουν σκόπιμα κα διοτελς τος συντάκτες το ξιόλογου ατο κειμένου μέσα π στοσελίδες μ γλώσσα νόσια, νούσια κα κακόγουστα κολακευτικ γι λλους
.       Κύριος συντάκτης τοῦ κειμένου εἶναι ὁ μητροπολίτης Σινανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπὸ ἐτῶν γνωστὸς γιὰ ἕναν λόγο γνήσιο, ἀνυπόκριτο, τίμιο, θεοφοβούμενο, ἁπλό, μεστὸ καὶ σαγηνευτικό. Σὲ πρόσφατη συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα αὐτὴ εἶπε δυνατά: “Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δικαίωμα νὰ ἐκφράζει δημόσια τὴν ἄποψη της”. Συνεχίζοντας, ἀναφέρει: “Ἂν θέλουμε κάποια στιγμὴ σ’ αὐτὸν τὸν τόπο νὰ καταλήξουμε κάπου, πρέπει νὰ μὴ φοβηθοῦμε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀναλάβουμε ὅλοι τὶς εὐθύνες μας”.
.        Σὲ πρόσφατη ὁμιλία του ὁ ἴδιος μητροπολίτης ἀνέφερε: “Θέλετε ἐπισκόπους συμβιβασμένους μὲ ὅλους καὶ μὲ ὅλα; Αὐτὴ τὴν ἐπιλογὴ πρέπει νὰ ἀποφασίσετε, γιὰ νὰ μὴν ἀκούω ἀνοησίες. Νὰ μὴν ἀκούω αὐτὰ ποὺ κάποιοι, ἐπειδὴ κινδυνεύουν τὰ δικά τους συμφέροντα σήμερα, λένε νὰ μὴ μιλάει ἡ Ἐκκλησία. Καὶ ποιός νὰ μιλάει; Νὰ μιλᾶτε ἐσεῖς; Νὰ μιλάει ἡ δημοσιογραφικὴ ἀλητεία τῶν Ἀθηνῶν; Καὶ ὁ ἐπίσκοπος δὲν θὰ μιλάει; Εἶναι γελασμένοι ὅλοι τους; Γιατί; Γιατί ἔχουμε πρότυπο καὶ παράδειγμα τοὺς ἁγίους μας. Καὶ μὲ βάση τὸ δικό τους παράδειγμα, καὶ ὄχι τοῦ κάθε ἐξωνημένου δημοσιογράφου ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου, ἀκόμη καὶ πολιτικῶν, θὰ ὑπηρετήσουμε τὴν Ἐκκλησία. Καὶ αὐτὸ ἂς τὸ καταλάβουν ὅλοι. Γιὰ νὰ καταλάβουν γιατί εἶναι πρώτη αὐτὴ ἡ εὐθύνη τοῦ ἐπισκόπου, νὰ ὑπερασπίζεται τὸ ἄδικο, δηλαδὴ τὸν ἀδικούμενο μᾶλλον ἄνθρωπο, ὅπου κι ἂν βρίσκεται καὶ ὅ,τι καὶ ἂν συμβαίνει”.
.        Μερικὲς φορές, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρή, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ λέγεται. Ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση διὰ νόμου ἐπιστρέφει ὅλη τὴν περιουσία στὴν Ἐκκλησία, ποὺ τὴν εἶχε πάρει πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες παράνομα. Στὴν Ἑλλάδα τὸ κράτος ἐπιχειρεῖ συστηματικὰ νὰ δυσκολεύει τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν παρουσιάζει ὡς ἔχουσα μυθικὴ περιουσία. Ἡ Τουρκία, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἐπέστρεψε στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δημευθεῖσα περιουσία του. Ἡ Πολιτεία ἀπὸ μηνῶν παρακρατεῖ χρήματα ἀπὸ ἀνήκουν στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ τὰ μετοχικὰ μισθώματα, τὴν ἐτήσια οἰκονομικὴ χορηγία.
.        Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀνακοινωθὲν της σχετικὰ μὲ τὴ νέα κάρτα τοῦ πολίτη ἐκφράζει ἐπιφυλάξεις σοβαρές, σεβόμενη τὴ θεόσδοτη ἐλευθερία τῆς μοναδικότητος καὶ ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῆς ἀξιοπρέπειάς του. Χρειάζεται λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ λύνει τὴ σιωπή της, ὄχι γιὰ νὰ φλυαρεῖ καὶ νὰ φωνάζει νευριασμένα, ἀλλὰ γιὰ νὰ καταθέτει μὲ γνώση καὶ πείρα λόγο ἀλήθειας καὶ ἀγάπης.
.         Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει διακοσμητικὸ ρόλο σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ἢ ρόλο κομπάρσου. Ἡ Ἐκκλησία δὲν φιλοδοξεῖ νὰ κάνει τὸν πρωταγωνιστή. Δὲν ἐπαίρεται ὅτι εἶναι πρωταγωνιστής, κυρίαρχος καὶ φοβερός. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία ζεστὴ μητρικὴ ἀγκαλιά. Ὁ ρόλος της στηρίζει, ἐνισχύει, παρηγορεῖ καὶ διώχνει μακριά της τὴν ἀπελπισία. Χρειάζεται ὁ εἰλικρινὰ τρυφερός, δίκαιος καὶ ἀτόφιος λόγος της. Ὄχι νὰ χαζοχαμογελᾶ πρὸς ὅλους καὶ ὅλα, νὰ ὑποχωρεῖ, γιὰ νὰ κερδίσει κάτι καὶ στὸ τέλος νὰ τὰ χάνει ὅλα. Μιλοῦν κάποιοι λίγοι, λένε πικρὲς ἀλήθειες, καὶ ἐπειδὴ δὲν ἀρέσουν στοὺς πολλούς, προσπαθοῦν νὰ τοὺς μειώσουν, νὰ τοὺς εἰρωνευθοῦν καὶ νὰ τοὺς ἀπειλήσουν.
.        Ἡ Ἐκκλησία θὰ κερδίσει μὲ τὴν ταπείνωση, τὴ σεμνότητα, τὸν διακριτικό, ἄφοβο, γνήσιο, εὐαγγελικὸ λόγο, τὸν ἀποστολικὸ καὶ ἁγιοπατερικὸ λόγο. Ἕνας λόγος ἀσαφής, χλιαρός, κολακευτικός, κουλτουριάρικος δὲν ἀναπαύει ψυχές, δὲν χαροποιεῖ ἀπαιτητικὰ πνεύματα. Εναι καιρς ν κατατεθε περισσότερη λήθεια μ μεγαλύτερη γάπη.

ΠΗΓΗ: ἐφημ.«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 16.01.11

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: