ΑΡΧΑΙ ΩΔΙΝΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ

«Χ.Β.»: Μὲ τὶς νέες ρυθμίσεις γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση ἐπιταγῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν σὲ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 1.500 εὐρώ εἰσέρχεται ἡ κοινωνία μεθοδευμένα στὴν ἐποχὴ τῆς ὁλικῆς καταδυναστεύσεως μέσῳ τοῦ ΠΛΗΡΟΥΣ καὶ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΥ ἐλέγχου τῶν «πορτοφολιῶν». Σήμερα βρισκόμαστε στὸ ὅριο τῶν 1500 εὐρώ γιὰ ἐξοικείωση. Εἶναι οἱ ἀρχαὶ τῶν ὠδίνων. Αὔριο μὲ διάφορα εὐλογοφανῆ προσχήματα, ποὺ θὰ κάμψουν καὶ τὶς τελευταῖες ἀσθενικὲς ἀντιστάσεις, θὰ γενικευθεῖ τὸ μέτρο γιὰ ὅλες τὶς συναλλαγές, οἱασδήποτε ἀξίας. Καὶ τότε οἱ πολίτες τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας θὰ ἔχουν μεταμορφωθεῖ ἀνεπαίσθητα σὲ ἐγκλείστους τῆς Ἑλληνώνυμης Ἰταμοκρατίας!

Εσαγωγικ σχόλιο π τ “ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠAΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ”: Ἡ  ἀναδυομένη “παγκόσμια κυβέρνηση” γιὰ τὴν ὁποία τόσες γενιὲς Σιωνιστῶν  “δούλεψαν” ἀόκνως , σήμερα ἔχει  ὅλα τὰ  “τεχνικὰ” μέσα, για  νὰ  πετύχει  τόσο  την  “μακροημέρευση” της  ὅσο καὶ την  μισάνθρωπη ἀποτελεσματικότητά της. Ἂν  π. χ. δεν  ἔχει  ἐκ  τῶν προτέρων  ἑξασφαλίσει  τὴν  διαχείριση  τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν  καὶ τὴν  ἀναγκαστικὴ  καὶ ἀπολυτη  “ὑπακοή” τους, τότε δεν  θὰ τολμήσει νὰ σχηματοποιηθεῖ λαμβάνοντας  τὴν  μορφὴ μιᾶς  παγκόσμιας κατ᾽ ὄνομα κυβέρνησης, ἀφοῦ ἐπὶ τῆς οὐσίας θὰ πρόκειται γιὰ μία παγκόσμια δικτατορία. Ἐκτός  ἀπὸ τὴν  παγκόσμια  θρησκεία, ἡ ὁποία  θὰ ἐπιβληθεῖ σὰν  ἀποτέλεσμα  μιᾶς   οἰκουμενικῆς  διαθρησκειακῆς συμφωνίας τῶν  θρησκευτικῶν ἡγετῶν,γιὰ νὰ εἶναι  ἀπολύτως ἀποτελεσματικὴ ἡ  ἐξουσιαστικὴ  λειτουργία  τῆς  “νέας  παγκόσμιας κυβέρνησης”  πρέπει  ὁ βασικότερός της τομέας, δηλαδὴ  ἡ  “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”, νὰ ἔχει :

α) ὅλους τοὺς πολίτες φακελωμένους
β) τὴν δυνατότητα  καταγραφῆς καὶ ἐπεξεργασίας κάθε  κίνησης καὶ δραστηριότητας  τῶν πολιτῶν ἀνεξαρτήτως ἡλικίας καὶ ἐπαγγέλματος.
γ) ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της κάθε  συναλλαγὴ  τῶν φακελωμένων πολιτῶν.

Γιὰ νὰ γίνουν ὅλα αὐτά,  πρέπει  ὁ κάθε πολίτης νὰ ἀποκτήσει ἕνα μοναδικὸ ἀριθμὸ ἀναγνώρισης ( πράγμα  τὸ ὁποῖο στὴν Ἑλλάδα ἐπετεύχθη  μέσῳ τοῦ ΑΜΚΑ) , νὰ διασυνδεθοῦν ὄλες οἱ δραστηριότητες καὶ οἱ συναλλαγές του  μὲ τὸ  ἐθνικὸ κέντρο καταγραφῆς,  ἐπεξεργασίας  καὶ ἐλέγχου, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν σειρά του  θὰ εἶναι διασυνδεδεμένο  μὲ τὰ  ὑπόλοιπα  ἐθνικὰ κέντρα καὶ ὅλα μαζὶ  στὸ εἰκονικὸ ἢ πραγματικὸ  κεντρικὸ  σύστημα  ἐλέγχου  καὶ διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας  τῶν πολιτῶν. Ὅμως  στὴν πράξη  δὲν μπορεῖ  νὰ ἐλεχθεῖ ὁ  πολίτης – κρατούμενος,  ἂν δὲν  μεταμορφωθεῖ  ριζικὰ τὸ σύστημα  μὲ τὸ ὁποῖο πραγματοποιοῦνται οἱ συναλλαγές.
Μέχρι σήμερα  κάθε συναλλαγὴ  βασιζόταν  στὴν  κυκλοφορία  νομισμάτων χαρτονομισμάτων, ἀξιογράφων κλπ. Ἀκόμα καὶ ἡ χρήση τῆς πιστωτικῆς κάρτας  ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὸν χρήστη της νὰ  καταθέσει στὴν τράπεζα  ποὺ τὴν εἶχε ἐκδώσει , νομίσματα ἢ χαρτονομίσματα. Αὐτὸς ὁ τρόπος τῶν συναλλαγῶν ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ ἐλεγχόμενες οἰκονομίες ἄφηνε  ἀρκετὰ περιθώρια  ἐλευθερίας στοὺς συναλλασομένους πολίτες.
Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση δὲν θέλει νὰ ἀφήσει τίποτα στὴν  “τύχη” οὔτε φυσικὰ κανένα περιθώριο ἐλευθερίας καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο μεταμορφώνει   σταδιακὰ τὸ παραδοσιακὸ σύστημα  συναλλαγῶν μὲ  χρῆμα  καθιερώνοντας  τὸν “ἀχρήματο”  τρόπο  συναλλαγῶν. Ἀν  αὐτὰ τὰ λέγαμε  ἕνα χρόνο  πρίν, εἶναι  βέβαιο ὅτι ἀρκετοί   ἐκ τῶν “φωταδιστῶν”  θὰ μᾶς θεωροῦσαν  τρελοὺς καὶ  εὐφάνταστους συνωμοσιολόγους. Σήμερα στὴν χώρα μας ἐφαρμόζεται  (ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 2011)  τὸ πρῶτο στάδιο  τοῦ συστήματος ποὺ προαναφέραμε καὶ ὁ περιορισμός τῆς  ἐλευθερίας  τῶν πολιτῶν  εἶναι πλέον γεγονός. Κάθε συναλλαγ νω τν 1.500 ερ δεν  μπορε ν γίνει μεταξ τν συναλλασομένων  μ τν παραδοσιακ τρόπο  τς νταλλαγής  χρήματος. Περισσότερα  θὰ διαβάσετε  στὸ ἀξιόλογο ἄρθρο τοῦ ἱστολογίου http://id-ont.blogspot.com  ποὺ ἀναδημοσιεύουμε κατωτέρω:

“Κάρτα Ἀγορῶν”: προαιρετικὴ ἢ τελικὰ ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ “τὸ παράθυρο”;
σχόλιο ID-ont: Μὲ ποιά λογικὴ κάθε συναλλαγή ἄνω τῶν 1.500€ εἶναι παράνομη, ἐὰν δὲν γίνεται μὲ πιστωτικὴ ἢ χρεωστικὴ κάρτα, ἢ ἐπιταγὴ ἢ ἠλεκτρονικὲς διαβιβάσεις;
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐκ πεποιθήσεως δὲν ἐπιθυμοῦν …νὰ ἔχουν κάρτες. Σημείωση: ὅταν μιλᾶμε γιὰ πιστωτικὴ κάρτα, ἐννοοῦμε δάνειο, δὲν θέλουν δάνειο!!! Ἄλλοι πάλι δὲν ἐπιθυμοῦν τσιπάκια στὴ ζωή τους!!! (βλ. νέες χρεωστικὲς κάρτες τῶν τραπεζῶν, ἐπίσης βλ. ἐπιστολὴ ἐπιστροφῆς Κάρτας ἀναλήψεων μὲ τσιπάκι στὶς Τράπεζες).  Ἄλλοι πάλι θέλουν νὰ ἀγοράσουν ἕνα προϊὸν καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ ξέρει ὁ κάθε ἐφοριακός, ἤ ὁ κάθε ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ ἔχει πρόσβαση σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα! Οὔτε ἐπιθυμοῦν αὐτὴ ἡ πληροφορία νὰ καταγράφεται στὰ συστήματα τῶν Τραπεζῶν (μέσῳ τῆς ἔκδοσης τῶν ἐπιταγῶν). Γιατί ἐκ προοιμίου αὐτοὶ στιγματίζονται ὡς παράνομοι τῶν ὁποίων “οἱ ἀγορὲς δὲν θὰ θεωροῦνται νόμιμες καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι κινδυνεύουν μὲ αὐστηρὰ πρόστιμα”;
Δηλαδή ἐπειδὴ πιθανὸν γίνονται παρανομίες μὲ τὰ μετρητά, αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ λύση εἶναι ἡ (μερικ σήμερα, καθολικ αριο) ἀπαγόρευση τῶν μετρητῶν; Μήπως εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικὸ τότε νὰ μπεῖ μία μικροκάμερα σὲ κάθε πορτοφόλι; Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ὑπάρχουν ἄλλες λύσεις καὶ νὰ προκρίνεται ἡ λύση τῆς καθολικῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης; Ἐὰν ἀπὸ τοὺς παρανομοῦντες ἀφαιρεῖτο ἡ ἄδεια ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος διὰ παντός, μὲ τὴν πρώτη παρανομία, αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν μιὰ πιὸ ἀποτελεσματικὴ λύση στὴν κατεύθυνση τῆς ἀποτροπῆς τῆς παρανομίας, ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα;
Κι ἂν αὔριο-μεθαύριο οἱ ἁρμόδιοι μᾶς ποῦν ὅτι δὲν “συνελήφθησαν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ μαῦρες συναλλαγὲς”, ποῦ θὰ τὸ πᾶνε τὸ ὅριο; στὰ 500 € καὶ μετὰ στὰ 100 € καὶ ἔπειτα μόνο κάρτες; Θὰ μπεῖ δηλαδὴ ἡ “Κάρτα Ἀγορῶν” στὴ ζωή μας ἀπὸ “τὸ παράθυρο”, ἐπειδὴ ἀπὸ “τὴν πόρτα” ὑπάρχουν ἀντιδράσεις καὶ γι᾽ αὐτὸ τὴν ἔκαναν προαιρετική; (βλ προηγούμενες ἀναρτήσεις μας γιὰ τὰ προβλήματα της “Κάρτας Ἀγορῶν”)
Ἄλλωστε καὶ σήμερα ἐὰν ἀγοράσει κάποιος ἕνα προϊόν, στὸ τιμολόγιο δὲν ἀναγράφεται τὸ ὄνομά του; Γιατί αὐτὸ τὸ στοιχεῖο νὰ γραφεῖ αὐτόματα καὶ σὲ μία τεράστια ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν; Εἶναι ἀπόρθητη αὐτὴ ἡ βάση; Ὁ νόμος τὴν λέει “ἀσφαλῆ” ἀλλὰ ὑπάρχει ἀσφαλὴς βάση δεδομένων; Ἐδῶ ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφάλειας (NSA) τῶν ΗΠΑ λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὴς βάση δεδομένων (http://id-ont.blogspot.com/2010/12/id-ont-nsa.html) καὶ ἰσχυρίζεται σὲ νόμο, αὐτὸ ποὺ ἡ NSA ἀμφισβητεῖ, τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν;
Τέλος η Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ἔχει ἐγκρίνει τὶς προβλέψεις αὐτοῦ του νόμου; Ἰδιαίτερα ἐκεῖνες ποὺ ἀφορούν την πρόβλεψη “…οἱ ὁποῖοι διασυνδέονται μὲ ἀσφαλῆ ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, καμπτομένου πρὸς τοῦτο τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου” !!! Τί γίνεται μὲ αὐτὴ τὴν πρόβλεψη; Λάστιχο τὸ τραπεζικὸ ἀπόρρητο γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν καὶ τὰ ἄλλα ἀπόρρητα; (βλ. βάσεις δεδομένων καὶ ἀπόρρητα της “Κάρτας τοῦ Πολίτη”).

Ἐφημ. «ΤΑ ΝΕΑ»: Μὲ πιστωτικὴ κάρτα ἢ ἐπιταγὴ οἱ ἀγορὲς ἀξίας ἄνω τῶν 1.500 εὐρώ.

Μόνο μέσῳ πιστωτικῆς κάρτας ἢ τραπεζικῆς ἐπιταγής  διενεργοῦνται ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2011 οἱ ἀγορὲς ἀξίας ἀπὸ 1.500 εὐρὼ καὶ ἄνω. Ὑποχρεωτικὰ μέσῳ τῶν τραπεζῶν γίνονται καὶ συναλλαγὲς μεταξὺ ἐπαγγελματιῶν καὶ ἐπιχειρήσεων ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 3.000 εὐρώ. Σύμφωνα μὲ τὸν τελευταῖο φορολογικὸ νόμο ποὺ ἐνεργοποιήθηκε ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2011 οἱ πολίτες θὰ πρέπει νὰ πληρώνουν μὲ κάρτα (χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ) ἢ ἐπιταγὴ γιὰ κάθε ἀγορὰ ποὺ θὰ πραγματοποιοῦν ἐφ᾽ ὅσον ὑπερβαίνει τὰ 1.500 εὐρώ.
Σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Ν. 3842/2010 :
-Τὰ φορολογικὰ στοιχεῖα συνολικῆς ἀξίας 1.500 εὐρὼ καὶ ἄνω ποὺ ἐκδίδονται γιὰ πώληση ἀγαθῶν ἢ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἰδιῶτες ἐξοφλοῦνται ἀπὸ τοὺς λῆπτες τους, ἀγοραστὲς τῶν ἀγαθῶν ἢ τῶν ὑπηρεσιῶν, μέσῳ τράπεζας μὲ χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες καὶ μὲ ἐπιταγές. Δὲν ἐπιτρέπεται ἐξόφληση τῶν στοιχείων αὐτῶν μὲ μετρητά.
-Τὸ βάρος τῆς ἀπόδειξης τῆς συναλλαγῆς φέρει καὶ ὁ λήπτης τοῦ φορολογικοῦ στοιχείου καὶ ὀφείλει, ἐκτὸς τῶν ὁριζομένων στὴν παράγραφο αὐτή, νὰ ἐπιβεβαιώνει ἀπὸ ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ τὴν ἀκρίβεια τῶν στοιχείων τοῦ ἀντισυμβαλλομένου ἐκδότη γιὰ φορολογικὰ στοιχεῖα συνολικῆς ἀξίας ἄνω τῶν 3.000 εὐρώ.
-Γιὰ συναλλαγὲς ἐπιτηδευματιῶν συνολικῆς ἀξίας ἄνω τῶν 3.000 εὐρὼ μὲ ἄλλους ἐπιτηδευματίες τὰ δεδομένα τῶν φορολογικῶν στοιχείων ποὺ ἐκδίδονται διαβιβάζονται ἠλεκτρονικὰ σὲ κεντρικὴ βάση δεδομένων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
-Φορολογικὰ στοιχεῖα ἀξίας ἢ λοιπὰ ἔγγραφα ποὺ ἐκδίδονται ἢ συντάσσονται ἀντὶ φορολογικῶν στοιχείων, συνολικῆς ἀξίας ἄνω τῶν 3.000 εὐρώ, τὰ ὁποῖα ἐκδίδονται γιὰ συναλλαγὲς μεταξὺ ἐπιτηδευματιῶν ἐξοφλοῦνται μέσω ἐπαγγελματικῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τοῦ ἐκδότη πωλητῆ ἀγαθῶν ἢ ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ λήπτη τῶν ἀντίστοιχων στοιχείων ἢ ἐπιταγῶν ποὺ ἐξοφλοῦνται μέσῳ τῶν ἴδιων λογαριασμῶν, οἱ ὁποῖοι διασυνδέονται μὲ ἀσφαλῆ ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, καμπτομενου πρὸς τοῦτο τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου.
Ἔτσι, ἀπὸ αὔριο  (σήμερα, 04.01.11) ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ γίνονται ὑποχρεωτικὰ εἴτε μὲ πιστωτικὲς ἢ χρεωστικὲς κάρτες ἢ δίγραμμες ἐπιταγές, ἢ ἠλεκτρονικὲς διαβιβάσεις. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση οἱ ἀγορὲς δὲν θὰ θεωροῦνται νόμιμες καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι κινδυνεύουν μὲ αὐστηρὰ πρόστιμα. (http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1231073002)

ΠΗΓΗ: orthodox–watch.blogspot.com

 

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: