ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΡΕΠΟΥΣΗ

Κριτικὴ στὴν κριτική τῆς κας Ρεπούση
στὸ ἔντυπο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Πρὸς τὸν Λαό».

(Βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/12/19/ἡ-ἱερὰ-σύνοδος-πρὸς-τὸν-λαό/)

Ἡ κα Ρεπούση γράφει: «…ἡ Ἱερὰ Σύνοδος παραβιάζει συστηματικὰ τὴ σιωπὴ ποὺ ἁρμόζει στὴ διακηρυγμένη ἀποστολή της…»

– Θὰ τρελαθοῦμε τελείως; Δὲν ἤξερα ὅτι ἡ διακηρυγμένη ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ σιωπή! Καὶ πῶς διακηρύχθηκε; Μὲ μουγκούς; Ὁ Χριστὸς εἶπε «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη», νοηματικὴ γνώριζαν οἱ ἀπόστολοι; Τελικά, ἡ φίμωση τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἰδεολογίας σας, ἢ ἀντάλλαγμα πρὸς αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ὁδηγήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη σὲ διωγμό;

κα Ρεπούση: «… ἕναν θεσμὸ (μιλᾶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία) ποὺ ἐκτρέπεται συστηματικὰ καὶ πάντα στὴν ἴδια κατεύθυνση προκειμένου νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δικά του συμφέροντα.»

–  Θὰ τρελαθοῦμε τελείως; Δὲν ἤξερα ὅτι ἕνας θεσμὸς πρέπει νὰ ὑπερασπίζεται τὰ συμφέροντα τῶν ἄλλων! Δηλαδὴ τὰ συμφέροντα τῆς παγκοσμιοποίησης; Ἔχει δίκιο ὁ κος Ἐλευθέριος Ἀνευλαβὴς  ποὺ λέει ὅτι «γιὰ τὸ παγκοσμιοποιημένο παιχνίδι χρειάζονται πρόσωπα, ἄβουλα.» Τὸ παγκόσμιο σύστημα δὲν θέλει μία Ἐκκλησία δυνατὴ ποὺ νὰ ὀρθώνει τὸ ἀνάστημά της, ὅταν πᾶνε νὰ μᾶς ἰσοπεδώσουν! Τὴν θέλει φιμωμένη!

κα Ρεπούση: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἁπλὰ μία δύναμη ποὺ παρεμβαίνει στὰ πολιτικὰ πράγματα, εἶναι μία ἀντιδραστικὴ δύναμη ποὺ συντάσσεται σὲ πολλὲς περιπτώσεις μὲ τὴν ὀπισθοδρόμηση».

– Ἐμεῖς τί πρέπει νὰ κάνουμε, νὰ συνταχθοῦμε μὲ τὸ ξεπούλημα τῆς χώρας καὶ μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν δανειστῶν μας ποὺ βύθισαν τὴν χώρα μας στὴ φτώχεια; Μήπως ἐσεῖς συντάσσεστε ἐπίσης μὲ τὴν διακήρυξη τοῦ Χένρυ Κίσσιγκερ ποὺ εἶπε γιὰ τὸ λαὸ τῶν Γραικῶν: «… νὰ πλήξουμε τὴ γλώσσα του, τὴν θρησκεία του, τὰ πνευματικὰ καὶ ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νὰ ἐξουδετερώσουμε  τὴν   δυνατότητά του νὰ ἀναπτυχθεῖ…». Ἐσεῖς θεωρεῖτε πρόοδο τὴν πολεμικὴ στὰ ἱστορικά μας ἀποθέματα, ἀφοῦ διαστρεβλώσατε τὴν ἱστορία στὰ βιβλία τῆς Ϛ΄ Δημοτικοῦ ὀνομάζοντας τὴν Καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, τὴν μεγαλύτερη ποὺ γνώρισε ποτὲ ὁ ἑλληνισμός, συνωστισμό! Καὶ δίκαια σᾶς ἀποδοκίμασε ἡ κυβέρνηση ἀποσύροντας τὸ ἐπαίσχυντο βιβλίο σας! Ὁ κόσμος κατάλαβε πὼς τὸ βιβλίο ἀλλοιώνει τὴν ἐθνική μας ταυτότητα, παραχαράσσει τὴν ἐθνική μας ἱστορία καὶ σᾶς τιμώρησε σὰν ἕναν ἀπὸ τοὺς ὑπαίτιους.

κα Ρεπούση: α. «Τρανὸ παράδειγμα ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας … στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, καὶ ποὺ εἴτε δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι στὸ θρήσκευμα εἴτε δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ εἶναι θύματα τῆς ὀρθόδοξης προπαγάνδας ποὺ γίνεται στὰ σχολεῖα…»
β. «…Οἱ ἱεράρχες …Ἀπαιτοῦν νὰ μὴ γίνουν ἀλλαγὲς ποὺ κλονίζουν τὴν κυρίαρχη θέση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν ἐκπαίδευση…»

– Ρίξτε, λοιπόν, μία ματιὰ στὸ Σύνταγμα ποὺ λέει ὅτι «ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴ χώρα μας εἶναι τὸ δόγμα τῆς ἀνατολικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας» καὶ ὅτι «σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης». Δηλαδὴ ποιᾶς συνείδησης τῶν ἀλλοθρήσκων; Τῶν μουσουλμάνων; Θὰ τρελαθοῦμε τελείως; Προπαγάνδα ὀνομάζουμε τὸ νὰ μορφώσουμε τοὺς ἤδη χριστιανούς; Γιατί ὅσοι δὲν εἶναι χριστιανοὶ μποροῦν νὰ ἀπέχουν! Ἀλλὰ μᾶλλον καλὸ θὰ σᾶς ἔκανε νὰ κάνετε μία βόλτα στὶς ἀνατολικὲς χῶρες γιὰ νὰ δεῖτε σὲ τί «ἐλεύθερο» καθεστὼς ζοῦν ἐκεῖ οἱ μουσουλμάνοι! Γνωρίζουμε τὸ δόγμα σας! Ὅπου βλέπετε θρησκεία, τὸ μετατρέπετε σὲ ἀνθρωπισμό, καὶ ὅπου βλέπετε ἐθνικὸ ἰδεῶδες τὸ ἔχετε μετατρέψει σὲ παγκοσμιοποιημένο.

κα Ρεπούση: «…Μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ καὶ τὴν ὑποστήριξή της ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀπειλήσει καὶ καταφέρει πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν νὰ γίνει ”κράτος ἐν κράτει”…»

– Γιὰ νὰ καταλάβετε τί σημαίνει “κράτος ἐν κράτει” πρέπει νὰ πάτε μία βόλτα στὴν Ἰταλία, γιὰ νὰ δεῖτε τί κάνει ἡ Παπικὴ ἐκκλησία! «Ὅμως ἐσεῖς γιατί δὲν λέτε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔχει μέσα σὲ 177 χρόνια (ἀπὸ τὸ 1833) στερήσει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ 96% τῆς ἀρχικῆς της περιουσίας, ἡ ὁποία εἴτε δόθηκε γιὰ εὐαγεῖς σκοπούς, εἴτε ἁρπάχτηκε καὶ καταληστεύτηκε;

Κα Ρεπούση: «Γιατί ἐξακολουθεῖ νὰ πληρώνει τὸ προσωπικό τῆς Ἐκκλησίας (τοὺς ἱερεῖς ἐννοεῖ) μὲ τὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων, χωρὶς μάλιστα νὰ ἔχει τὴ συναίνεσή τους;»

–  α. Ἀπαντῆστε μας καὶ ἐσεῖς γιατί οἱ διοριζόμενοι Μουφτῆδες καὶ οἱ Τοποτηρητὲς (θρησκευτικοὶ λειτουργοὶ τῶν μουσουλμάνων) εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι, κατέχουν θέση γενικοῦ διευθυντῆ καὶ λαμβάνουν ἀποδοχὲς γενικοῦ διευθυντῆ μὲ βασικὸ μισθὸ τὸν προβλεπόμενο γιὰ τὸ ἀνώτερο μισθολογικὸ κλιμάκιο; (1ο) τοῦ Νόμ. 1505/1984; Αὐτοὶ εἶχαν τὴν συναίνεση τοῦ λαοῦ; Μήπως παραχώρησαν καὶ αὐτοί καμιὰ περιουσία πρὸς τὸ κράτος καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε; ΝΟΜΟΣ ὑπ’ ἀριθ. 1920 τῆς 1/4 Φεβρ. 1991 (ΦΕΚ Α΄ 11).  http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_1920/1990
–  β. Γιατί ὀφείλει τὰ χρήματα αὐτὰ ἡ πολιτεία, στὴν Ἐκκλησία. Ἐπιτέλους δὲν γνωρίζετε ὅτι ἡ μισθοδοσία τῶν ἱερέων εἶναι μία ὑποχρέωση τοῦ κράτους πρὸς τὴν Ἐκκλησία ἔναντι τῶν μεγάλων παραχωρήσεών της σὲ αὐτό; Ἀφοῦ ἔχει ἀπολέσει τὸ 96% τῆς περιουσίας της, ἄλλοτε μὲ παραχωρήσεις πρὸς τὸ κράτος καὶ ἄλλοτε μὲ ἁρπαγὲς τοῦ κράτους πρὸς τὴν Ἐκκλησία; http://paparokades.blogspot.com/2010/04/blog-post_12.html
– γ. Ἡ μεθοδευμένα παραπλανητικὴ ἐρώτησή σας, εὔκολα ἀντιστρέφεται: Ἐσεῖς γιατί πληρώνεστε κα Ρεπούση; Δὲν εἶναι τὸ Πανεπιστήμιο, πνευματικὸ καθίθρυμα; Ἡ ἀποδόμηση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ποὺ ἀναλάβατε, ἔχει πληρωμὴ μὲ τὴ συναίνεση τῶν Ἑλλήνων; Δηλαδὴ σᾶς πληρώνει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ νὰ καθαιρεῖτε τὴν ἱστορία του;

Κα Ρεπούση: «…Αὐτὸ ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν μᾶς εἶπε στὴ μὲ ἀριθμὸ 44 διακήρυξή της πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ εἶναι ἡ δική της συμβολὴ σ᾽ αὐτὴ τὴν κρίση…»

– Νὰ σᾶς τὰ ποῦμε ἐμεῖς λοιπόν: Σημειῶστε: 5.000.000 (5 ἑκατ.) μερίδες φαγητὸ ἐτησίως σὲ ἀπόρους! Θέλετε κι ἄλλο; 2.000.000 εὐρὼ (2 ἑκατ.) στοὺς τρίτεκνους τῆς Θράκης. Συντηρεῖ 70 νοσοκομεῖα καὶ γηροκομεῖα. Μοιράζει 700.000 (700 χιλ.) μερίδες φαγητὸ στὰ παιδιὰ τῶν φαναριῶν. Νοσηλεύει ὁποιονδήποτε στὰ νοσοκομεῖα της, χωρὶς καμία διάκριση. Να σᾶς ποῦμε καὶ τὸ ἄλλο: Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα, δὲν εἶναι ὑπουργεῖο κοινωνικῆς προνοίας. Εἶναι πνευματικὸ καθίθρυμα. Κάνει καὶ ἀσκεῖ τὴν φιλανθρωπία ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀγάπης της στὸν ἄνθρωπο.

Κα Ρεπούση: «…Ἡ Ἐκκλησία ἀποσιώπησε τὴ φοροασυλία της…»

–  Ἡ Ἐκκλησία φοροαπαλλάσεται; Ὄχι βέβαια! Δὲν γνωρίζετε ὅτι ὁ φορολογικὸς συντελεστὴς ἀπὸ μισθώματα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 20%; Δὲν γνωρίζετε ὅτι οἱ δωρεὲς γιὰ ποσὰ πάνω ἀπὸ 1000 εὐρὼ φορολογοῦνται μὲ συντελεστὴ 0,5%; Δὲν γνωρίζετε ὅτι οἱ κληρονομιὲς φορολογοῦνται μὲ 0,5%;  Δὲν γνωρίζετε ὅτι ὁ φόρος Ἀκίνητης Περιουσίας μὲ συντελεστὴ 1‰ ἀνέβηκε σὲ 3‰.; Ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μιλᾶμε! Ποῦ τὴν βλέπετε τὴν φοροασυλία; Ἀντίθετα…

–  Πεῖτε μας μὲ ποιό σκεπτικό ὑπεγράφη  Προεδρικὸ Διάταγμα νὰ μὴν πληρώνει φόρους τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλινὸ Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ) (ὑπ’ ἀρ.182 Προεδρικὸ Διάταγμα 22-3-1978); Γιατί μὲ βάση αὐτὸ τὸ Π.Δ., τὸ Κ.Ι.Σ, ὄντας Ν.Π.Δ.Δ. ἔχει (καὶ ἀσκεῖ) δικαιώματα, τὰ ὁποῖα μόνο τὸ Κράτος κατέχει. Εἰδικότερα, μὲ αὐτὸ τὸ Π.Δ.: “Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο (Ἑλλάδος) δικαιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους, γιὰ δική του χρήση, ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους”!!!  Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας Ἑβραῖος δεν πληρώνει φόρο στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, ἀλλὰ μόνο στὸ Κ.Ι.Σ.!!! Ἐπειδὴ ὅμως ὁ νόμος «ἐπεκτάθηκε», ἀργότερα, ἀποφασίσθηκε πὼς καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ μετέχουν στὸ Κ.Ι.Σ. ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς φόρων στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο…!!!

Κα Ρεπούση: «Δὲν μᾶς ἀπάντησε ἐπίσης (ἡ Ἐκκλησία πάντα) γιατί δὲν συμμετέχει κι ἐκείνη, ὅπως ὅλοι, στὴ βελτίωση τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν της χώρας…»

–  Σᾶς ἀπαντοῦμε ἐμεῖς λοιπόν! Δὲν γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δημιούργησε Ταμεῖο Ἀρωγῆς πρὸς τὴν πολιτεία; (Ἐγκύκλιος ὑπ. ἀρ. 2896 «Περὶ τοῦ Ταμείου Ἀλληλεγγύης»), διότι ὅπως λέει ἡ Ἐγκύκλιος “δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀπέχει ἡ Ἐκκλησία -ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ συμβολὴ- γιατί πάντοτε ὑπῆρχε ἀρωγός τῆς πατρίδας, ὅπως ἱστορικὰ ἀποδεικνύεται» http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=1191&what_sub=egyklioi
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος αὐτὴ τὴν ἐγκύκλιο τὴν ἀπέστειλε σὲ κάθε Ἱερὸ Ναὸ γιὰ νὰ βοηθήσει στὸ οἰκονομικὸ χρέος τῆς πατρίδας μας!

Κα Ρεπούση: «Δὲν μᾶς ἀπάντησε ἐπίσης (ἡ Ἐκκλησία πάντα) … Ποῦ εἶναι, ἀλήθεια, τὸ κρασὶ καὶ τὸ λάδι της;»

– Νὰ τὰ ἀνακεφαλαιώσουμε γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁ μεγαλύτερος φιλανθρωπικὸς φορέας τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Σημειῶστε: 5.000.000 (5 ἑκατ.) μερίδες φαγητὸ ἐτησίως σὲ ἀπόρους. 2.000.000 εὐρὼ (2 ἑκατ.) στοὺς τρίτεκνους τῆς Θράκης. Συντηρεῖ 70 νοσοκομεῖα καὶ γηροκομεῖα. Μοιράζει 700.000 (700 χίλ.) μερίδες φαγητὸ στὰ παιδιὰ τῶν φαναριῶν. Νοσηλεύει ὁποιονδήποτε στὰ νοσοκομεῖα της, χωρίς διακριση. Αὐτὰ δὲν εἶναι λάδι καὶ κρασί; Τί εἶναι, πέτρες;

Ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν:

1. Ἂν μέχρι καὶ ὁ τελευταῖος πολίτης μπορεῖ νὰ λέει τὴν γνώμη του, γιατί δὲν θὰ πρέπει νὰ μιλάει ἡ Ἐκκλησία; Δὲν σᾶς ἀρέσει ἡ δημοκρατία, βάσει τῆς ὁποίας κάνετε τὶς σκόπιμες καὶ προπαγανδιστικὲς ἐρωτήσεις σας; Ποιανοῦ πολιτεύματος εἶστε ὀπαδός;

2. Κα Ρεπούση, ἀφοῦ εἶστε ἱστορικὸς ἀρκεστεῖτε στὴν ἐπιστήμη σας καὶ ἀφῆστε ἄλλους ποὺ ἔχουν ἁρμοδιότητα νὰ σχολιάσουν τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐσᾶς τί σᾶς κόπτει;

3. Ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει γνώμη, ἐσεῖς πῶς ἔχετε, δεδομένου ὅτι τὸ ἀντικείμενό σας δὲν εἶναι οὔτε τὰ οἰκονομικά, οὔτε ἡ πολιτική;

4. Τέλος μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε πόσα καὶ ποιά εἶναι τὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα τοῦ κράτους;

Εὐχόμαστε καλὴ κι εὐλογημένη χρονιὰ
Ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους.
Ἀρχιμ. Αὐγουστίνος Σύρρος
Τρίκορφο Φωκίδος

ΠΗΓΗ: http://gerontasnektarios.blogspot.com/

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: