ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ 2010: «ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΦΤΑΙΝΕ»

Τὸ 2010 ἀποχαιρετᾶ τοὺς Νεοέλληνες…
Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 2011 δὲν θέλει τὴν Ἐκκλησία, θέλει τὴν “χρεωκοπία”!
Νοσταλγοὶ τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα ξεσποῦν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἱεραρχῶν !

H Ἑλλάδα ἐγκαταλείπει τὸ 2010 βιώνοντας  μία μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση, ἀλλὰ καὶ μία προσπάθεια περιθωροποίησης τῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας ἀντιμετωπίζονται ὡς “λεπροί”  καὶ ὡς “περιθωριακοὶ” ἀπὸ ἐκπροσώπους δημοτικῶν καὶ περιφερειακῶν ἀρχῶν καὶ ζητεῖται ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ κάθε δημόσια ἐκδήλωση. Οἱ ρατσιστικὲς καὶ φασιστικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τῶν ἐκπροσώπων της καὶ γενικὰ κάθε ἐκκλησιαστικῆς  παρουσίας ἢ ἐκδήλωσης σὲ δημόσιο χῶρο ἔχουν λάβει πρωτοφανεῖς διαστάσεις,  …  γιατί αὐτὴ ἡ θλιβερὴ μειοψηφία πολιτικῶν, δημοσιογράφων, καθηγητῶν Πανεπιστημίου καὶ λοιπῶν ἔχει καταλάβει τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καὶ ἐπηρεάζει ἕνα μέρος τῆς κοινῆς γνώμης ( ἐνῶ ἕνα ἄλλο μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ ΑΠΕΧΕΙ ἢ ἐπιλέγει λευκὸ-ἄκυρο καὶ ἀφήνει αὐτὲς τὶς μειοψηφίες ἀνεξέλεγκτες ) . Καθημερινὰ βλέπουμε  ἰνστρούχτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς ( φανεροὺς ἢ κεκαλυμμένους, ἀφιλοκερδῶς ἢ ἀφειδῶς χρηματοδοτούμενους ἀπὸ παραθρησκευτικὲς σέκτες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας ) νὰ ὑβρίζουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, νὰ ἀποπατοῦν κατὰ Ἱεραρχῶν, ἱερέων καὶ ἁπλῶν πιστῶν.
ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ, πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας πρωτοφανῆ καὶ ἀνελέητο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση,  καὶ ὑπάρχει ἀνάγκη  πνευματικῆς ἀφύπνισης, προσευχῆς. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βρίσκεται ( ἀτύπως ἀκόμα) μπροστὰ σὲ ἕνα ΑΘΕΪΣΤΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ (συνεπικουρούμενο ἀπὸ διάφορες ἄλλες  παραθρησκευτικὲς (νεοπαγανισμός, σαϊεντολογία κλπ ) καὶ παραχριστιανικές  ὁμάδες ποὺ ἔχουν σὰν στόχο νὰ ὑποτάξουν θρησκευτικὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα), ὁ ὁποῖος θὰ λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ἀφοῦ ἔχουν τοποθετηθεῖ οἱ “κατάλληλοι” σὲ ὑψηλὰ ἀξιώματα (ὑπουργεῖα, περιφέρειες, κεντρικοὺς δήμους κλπ ).
Οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν σαφῶς καὶ στόχο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΟ. Τὴν ὥρα ποὺ ἑκατοντάδες ἄνθρωποι αὐτοκτονοῦν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τὴν ὥρα ποὺ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι εἶναι ἄνεργοι, εἶναι στὰ ὅρια τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἐξαθλίωσης, τὴν ὥρα ποὺ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μὲ τὸ ζόρι τὰ βγάζουν πέρα κάθε μήνα, ἡ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ τῆς Ἐκκλησίας ἐκ μέρους ἐκείνων ποὺ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ( ἐδῶ καὶ 30 χρόνια ) τὴν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ( πολιτικοί, μεγαλοεκδότες, μεγαλοδημοσιογράφοι, Πανεπιστημιακοὶ , κρατικοδίαιτοι καὶ πρόεδροι ψευτοανεξάρτητων σωματείων “προστασίας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων” καὶ ἄλλοι ποὺ ἀνέβηκαν ψηλὰ μὲ “γνωριμίες” σὲ “τοῦνελ” καὶ “λέσχες” ) εἶναι ἀναγκαία καὶ ἱκανὴ συνθήκη γιὰ νὰ μὴν λογοδοτήσουν γιὰ τὶς εὐθύνες τους στὸ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ἔτσι, μὲ συνεχῆ πλύση ἐγκεφάλου πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό, τὸν ὁποῖο “ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΑΝ” μέσῳ τῆς ριαλιτικῆς τηλεόρασης, τοῦ Life Style παλαιότερων καὶ νεόκοπων μεγαλοεκδοτῶν ( ἀκόμα καὶ νεανικῶν ἑβδομαδιαίων ἐφημερίδων ποὺ γίνονται κέντρο ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗΣ καὶ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ, νεοφασιστικῆς   προπαγάνδας κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ συγκεκριμένων Ἱεραρχῶν)  καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν, τῆς οἰκονομικῆς  “εὐμάρειας” μὲ στόχο τὴ συνεχῆ ὑπερκατανάλωση καὶ ὑπερδιασκέδαση μὲ χρήση ” οὐσιῶν ” καὶ “οἰνοπνευμάτων” , στόχευαν καὶ στοχεύουν νὰ τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεό, τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ νὰ ἀποκόψουν τὴ νέα γενιὰ ἀπὸ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ, τὴ ΖΩΗ, τὸ ΦΩΣ, τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του.
Ἀχόρταγοι, ὅμως, ὅπως ἦταν καὶ εἶναι, ἔφαγαν τὶς ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ τῆς ΕΕ, κατέκλεψαν τὶς οἰκονομίες, τὶς ἀποταμιεύσεις, τὰ λεφτὰ τῶν ταμείων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσῳ τοῦ Χρηματιστηρίου, τῶν δημοσίων ἔργων , τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τῆς ΖΗΜΕΝΣ , μέσῳ τοξικῶν ὁμολόγων καὶ μυρίων ἄλλων τρόπων, ρίχνοντας τώρα τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάρρευση στοὺς ἁπλοὺς πολίτες. “Βάπτισαν” ὡς “σκάνδαλο” τὸ θέμα τῆς μονῆς Βατοπαιδίου, γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσουν, γιὰ θέσεις καὶ καρέκλες, μόνο ποὺ τώρα οἱ καρέκλες ἔγιναν ” ἠλεκτρικές” …
Εναι τόσο φιονισμένοι κα πορωμένοι, μ ντιχριστιανικ κα ντιεκκλησιαστικ φανατισμό, πο δν βλέπουν τί κανε Στάλιν, ταν Ρωσία βρέθηκε μπροστ στ μεγάλο κίνδυνο το Β´ παγκοσμίου πολέμου π τν πίθεση το ναζισμο. Τὸ ἀφιερώνουμε στοὺς σημερινοὺς ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ ΑΘΕΪΣΤΕΣ καὶ ἐχθροὺς τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἐκ τῶν ἐγκριτοτέρων ἱστορικῶν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Richard Overy : «οἱ λέξεις “πατρίδα” καὶ “πάτριο ἔδαφος” ἐμφανίστηκαν πάλι. Ἡ “Διεθνής”, ὁ ὕμνος τοῦ διεθνοῦς σοσιαλιστικοῦ κινήματος, ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ καινούργιο ἐθνικὸ ὕμνο…«Ἡ ἐπιστράτευση τῆς παράδοσης δὲν σταμάτησε στοὺς ἥρωες τοῦ παρελθόντος. Στὴ διάρκεια τοῦ 1942, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀδιάκοπα διωκόμενη ἀπὸ ἕνα ἀθεϊστικὸ καθεστώς, ξαφνικὰ ἀποκαταστάθηκε. Ἐπὶ χρόνια οἱ Ρῶσοι Χριστιανοὶ ἀναγκάζονταν σὲ ἕναν ὑπόγειο βίο, ὅπως οἱ Χριστιανοὶ τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Οἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια ἔκλεισαν καὶ οἱ κοινότητές τους διασκορπίστηκαν. Πρὶν τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση ὑπῆρχαν 50.000 ἱερεῖς καὶ 163 Ἐπίσκοποι στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία. Τὸ 1941 ὑπῆρχαν μόνο περὶ τοὺς 100 (φανεροὺς) ἱερεῖς καὶ 7 ἐπισκόπους. Ὁ βίος τους παρακολουθεῖτο στενὰ ἀπὸ τὸ καθεστώς. Χιλιάδες ἐνεργοὶ Χριστιανοὶ λάμβαναν (Θεία)  Κοινωνία μυστικά, ἀλλὰ τὰ ρίσκα ποὺ ἔπαιρναν ἦταν τεράστια. Μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ πολέμου ἡ στάση τοῦ καθεστῶτος ἄρχισε νὰ ἀλλάζει. Ὁ Μητροπολίτης Σέργιος, κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, ἔκανε ἔκκληση στοὺς πιστοὺς ἀνήμερα τῆς γερμανικῆς εἰσβολῆς, ὥστε νὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ τὴν τελικὴ νίκη… “
Διαβάζουμε γιὰ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ, Ἐπίσκοπο Συμφερούπολης καὶ Κριμαίας : “Τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1942 ἀλλάζει ἡ στάση τῆς πολιτείας ἀπέναντι στὸν ἴδιο, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία. Σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια τῆς Ρωσίας ἀνοίγουν ἐκκλησίες καὶ ὁ λαὸς βρίσκει καταφύγιο στοὺς ναοὺς ἀπὸ τὴν παραφροσύνη τοῦ πολέμου. Γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ ὑπάρχουσες ἀνάγκες ὁ ἐπίσκοπος Λουκᾶς προάγεται σὲ ἀρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Οἱ Γερμανοὶ ὑποχωροῦν καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος μεταφέρεται δυτικότερα, στὸ Ταμπώφ. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ 150 στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα. Ἡ Ἐκκλησία γιὰ νὰ τὸν διευκολύνει τὸν μεταθέτει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ταμπὼφ καὶ Μιτσούρινσκ.“
Ἑλληνικὲ λαέ, ξέρεις τώρα τὴν ἀλήθεια !

Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν ἀνεργία !  Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς περικοπὲς στοὺς μισθούς, στὰ δῶρα Χριστουγέννων, στὰ ἐπιδόματα καὶ γιὰ ὅλα τὰ οἰκονομικὰ μέτρα, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν τὸ 2011!  Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν ἀκρίβεια  (τέλη κυκλοφορίας, ΦΠΑ, φόρους στὰ ἀκίνητα, λογαριασμούς, πετρέλαιο θέρμανσης, παντοῦ )! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴ δημόσια ἐκπαίδευση καὶ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ ξοδεύεις στὴν παραπαιδεία ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ ξοδεύεις στὴν ἰδιωτικὴ ὑγεία ἢ γιὰ τὰ ράντζα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ τροχαῖα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ ἑκατοντάδες παιδιὰ ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ ναρκωτικὰ ἢ ἀλκοολισμὸ ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τοὺς καρκίνους καὶ τὸ AIDS  ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν χρεωκοπία τῶν ταμείων καὶ τὴν ἔλλειψη χρημάτων γιὰ τὰ φάρμακα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὸ κυκλοφοριακὸ ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα τὸ κόσμου καὶ τὰ διαζύγια ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴ γραφειοκρατία καὶ τὸν χουλιγκανισμὸ καὶ τὴν κάθε εἴδους βία ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, τὴ ρύπανση τῆς ἀτμόσφαιρας (γῆ, ἀέρας, θάλασσα )! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ νοθευμένα φαγητὰ καὶ τὰ μεταλλαγμένα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ 32 τρισεκατομμύρια δολλάρια (σὲ εὐρὼ 😉 ποὺ χάθηκαν στὰ χρηματιστήρια ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς χρεωκοπίες τραπεζικῶν, στεγαστικῶν, ἀσφαλιστικῶν ἱδρυμάτων, ἀκόμα καὶ χωρῶν !  Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς ὑπόγειες πυρηνικὲς δοκιμὲς (ποὺ προκάλεσαν τὸ τσουνάμι στὴν Ἰνδονησία ; ) ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τοὺς 2 Παγκοσμίους πολέμους καὶ τὶς ἀτομικὲς βόμβες ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς αὐτοκτονίες ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν ἔκρηξη στὸ Τσέρνομπιλ καὶ τὴν ἐκροὴ ραδιενέργειας ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς κακοκατασκευὲς στὰ δημόσια ἔργα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴ χρεωκοπία δημοσίων ὀργανισμῶν ( Ὀλυμπιακή, ΔΕΗ κλπ ) ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τοὺς πολέμους, ἀφοῦ ἐλέγχουν ὅλες τὶς μεγάλες πολυεθνικὲς ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς ἀδικίες ποὺ γίνονται ἀπὸ τοὺς ἐργοδότες ἢ τὶς ἀδικίες εἰς βάρος τῆς ὁμάδας σου ἀπὸ παράγοντες καὶ διαιτητές ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν πείνα καὶ τὶς ἀσθένειες τοῦ τρίτου κόσμου ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν Τουρκοκρατία ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν Φραγκοκρατία ! Οἱ παπάδες φταῖνε ποὺ τὰ ἐθνικά μας θέματα εἶναι σὲ τέλμα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν κατάσταση στὶς φυλακὲς ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς ληστεῖες καὶ τὰ ἐγκλήματα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς 300.000 ἀμβλώσεις ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ ὅλα ! Καὶ οἱ μοναχοὶ ! Καὶ ἡ Ἐκκλησία !

(…)

ΠΗΓΗ: (http://ierapostoli.wordpress.com/2008/11/23/erga_theos/)

 

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: