ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Στὴν πυρὰ οἱ Πολύτεκνοι !!!

Ἀθήνα, 9/12/2010
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ἡ Κυβέρνηση, ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, ἐπεφύλαξε, γιὰ τὶς πολύτεκνες μητέρες, ὡς δῶρο, τὴν μεταχείριση, ποὺ ἐπεφύλαξε ὁ  Ἡρώδης στὰ νήπια τῆς Βηθλεέμ, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων αὐταπατώμενος ὅτι, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, θὰ ἐμποδίσει τὴν παρουσία τοῦ Θεανθρώπου ἐπὶ τῆς Γῆς.
Ἔτσι, λοιπόν, ἡ Κυβέρνηση, διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κ. Ἀνδρέα Λοβέρδου, μὲ τὸ προσχέδιο τοῦ νόμου «διαρθρωτικὲς ἀλλαγὲς στὸ σύστημα  Ὑγείας καὶ ἄλλες διατάξεις», ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα:

α) Θεσπίζει, γιὰ τὴ χορήγηση τοῦ ἐπιδόματος τοῦ τρίτου τέκνου καὶ τοῦ ἐπιδόματος καὶ τῆς σύνταξης τῆς πολύτεκνης μητέρας, ὡς ὅριο οἰκογενειακοῦ εἰσοδήματος τὸ ποσὸ τῶν 40.000 εὐρὼ (μεικτὰ) ἐτησίως (καθαρὰ 30.000 εὐρὼ περίπου).  Ἀξιώνει, δήλ. μία πολύτεκνη οἰκογένεια, μὲ τέσσερα τέκνα, γιὰ νὰ τῆς χορηγηθεῖ τὸ ἐπίδομα ἢ ἡ σύνταξη, τὸ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ εἰσόδημά της νὰ μὴν ὑπερβαίνει τὸ ποσὸ τῶν 5.000 εὐρὼ ἐτησίως (30.000:6 ὅσα τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας) ἢ τὸ ποσὸ τῶν 410 εὐρὼ μηνιαίως (!!), ποσὸ ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας, τὸ ὁποῖο ἡ  Ὑπουργός  Ἐργασίας τὸ προσδιόρισε, πρὸ ἡμερῶν, στὶς 6.000 εὐρὼ ἐτησίως τὸ ἄτομο!!!

β) Καταργεῖ τὴ χορήγηση τοῦ ἐπιδόματος τοῦ τρίτου τέκνου (178 εὐρὼ μηνιαίως), ποὺ λαμβάνουν οἱ πολύτεκνες μητέρες, οἱ ὁποῖες ἔχουν τρίτο τέκνο ἡλικίας μέχρι ἔξι (6) ἐτῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ποιό εἰσόδημα ἔχουν ἢ ἐὰν εἶναι ἄνεργοι!!!!

γ) Θεσπίζει τὸ ἴδιο παραπάνω ὅριο γιὰ τὴν χορήγηση τῆς ἐφ᾽ ἅπαξ παροχῆς τῶν 2.000 εὐρώ, ποὺ καταβάλλεται γιὰ τὴν γέννηση τοῦ τρίτου τέκνου καὶ κάθε τέκνου μετὰ τὸ τρίτο!!!

δ) Θεσπίζει ὡς προϋπόθεση τῆς συμμετοχῆς στὶς προσλήψεις, γιὰ τὴν μερικὴ ἀπασχόληση, τῶν πολυτέκνων, τῶν τέκνων πολυτέκνων καὶ τριτέκνων  καὶ μόνον γι᾽ αὐτοὺς τὸ ἴδιο παραπάνω ὅριο!!!

ε) Θεσπίζει τὸ ἴδιο παραπάνω ὅριο εἰσοδήματος γιὰ τὶς μεταθέσεις τῶν τριτέκνων δημοσίων ὑπαλλήλων!!!

ϛ) Τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς ἀναλγησίας καὶ τῆς πρωτοφανοῦς μετὰ βαρβαρότητος ἐπιδρομῆς κατὰ τῶν πολυτέκνων – ἀκούσατε – θεσπίζει τὸ ἴδιο παραπάνω ὅριο εἰσοδήματος ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴ συμμετοχὴ εἰδικῶς καὶ μόνον τῶν πολυτέκνων καὶ τῶν τέκνων πολυτέκνων, ἀλλὰ καὶ τῶν τριτέκνων, στὶς προκηρύξεις τοῦ ΑΣΕΠ!!!  Ἐνῶ κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους. Ἔχει ἐκλείψει κάθε ἴχνος ντροπῆς. Κατεδάφιση τῶν πάντων!! Οἱ πολύτεκνοι στὴν πυρά!!!

ζ) Θεσπίζει τὸ ἴδιο ὅριο, εἰδικῶς καὶ μόνον γιὰ τοὺς πολυτέκνους, τὰ τέκνα πολυτέκνων καὶ τοὺς τριτέκνους, στὶς προσλήψεις τοῦ Ν. 2643?1998 (νόμος προσλήψεων γιὰ τὰ ΑΜΕΑ, Πολυτέκνους,  Ἐθνικής  Ἀντίστασης, Ἀναπήρων πολέμου κ.λπ.)!!!

Τὸ μόνο ποὺ δὲν θεσπίζει ὁ καθηγητὴς τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου καὶ  Ὑπουργός  Ὑγείας εἶναι ἡ ἐπιβολὴ εἰδικοῦ φόρου γιὰ κάθε τέκνο ἀπὸ τὸ τρίτο καὶ πέρα, ἀφοῦ θεωρεῖ ὅτι οἱ παραπάνω οἰκογένειες, μὲ κατὰ κεφαλὴν ἐτήσιο εἰσόδημα 5.000 εὐρὼ δήλ. 410 εὐρὼ μηνιαίως, ἀνήκουν στὴν κατηγορία ἐκείνων « ποὺ ἀντικειμενικὰ δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἐνίσχυσης», μὲ τὸ ἐπίδομα καὶ τὴν σύνταξη τῆς πολύτεκνης μητέρας, ὅπως ἀναγράφει στὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεσή του!!!
Πράττει δὲ αὐτά, ἐνῶ γνωρίζει, ὅτι οἱ ρυθμίσεις αὐτὲς εἶναι ἀντισυνταγματικές, ὅπως ὁ ἴδιος δήλωσε σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα ΒΕΤΟ καὶ ἔχουν ἐκδοθεῖ δεκάδες ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. ποὺ κρίνουν τὸ μέτρο αὐτὸ ἀντισυνταγματικὸ καὶ παρὰ ταῦτα ὁ κ. Ὑπουργὸς γράφει στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του τὶς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε.
Ἐὰν ζοῦσε ὁ μέγας ἐκεῖνος ἄνδρας, ποὺ ὡς  Ἱεράρχης στάθηκε ὄρθιος ἀπέναντι στὴν αὐθαιρεσία τῆς Αὐτοκράτειρας, βλέποντας σήμερα τὴ σφαγὴ τῶν πολυτέκνων, ὁ  Ἱερὸς Χρυσόστομος θ᾽ ἀναφωνοῦσε: «Πάλιν  Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν ταράττεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν ζητεῖ τὴν κεφαλὴ τῶν πολυτέκνων ἐπὶ πίνακι»!!! Τί λλο θ μποροσε ν επε κάποιος σ μία χώρα, που πογεννητικότητα χει λάβει φιαλτικς διαστάσεις κα ξ ατίας ατς τς καταστάσεως χει μεταβληθε σ΄ να πέραντο γηροκομεο, χοντας καταντήσει τρίτη πλέον γηρασμένη χώρα το κόσμου.
Ἡ Κυβέρνηση ἔχει βάλει στὸ στόχαστρο τοὺς πολυτέκνους, ἡ ἀξιωματικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ λοιπὴ ἀντιπολίτευση ἔχει περιπέσει σὲ χειμερία νάρκη καὶ οὔτε κὰν σχολιάζει αὐτὴ τὴν ἐπιδρομὴ κατὰ τῶν πολυτέκνων καὶ Πνευματικ κα κκλησιαστικ γεσία τς πατρίδος μας πολαμβάνει μακαρίως τν πνο της, ο δ πολίτες χουν ναθέσει τν τύχη τους «στν ατόματο πιλότο».
Καταγγέλλουμε αὐτή, τὴν χωρὶς προηγούμενο ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, κατεδαφιστικὴ ἐπιδρομὴ κατὰ τῶν πολυτέκνων. Προφανῶς ἡ Κυβέρνηση ἐπείγεται νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ἐξουσία.
Καλοῦμε ὅλους τοὺς πολυτέκνους μὲ τὰ παιδιά τους μὲ τὰ παιδικὰ καροτσάκια τους στὴ μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στὸ Ζάππειο τὴν Τετάρτη 15-12-2010 ὥρα 11 π.μ. γιὰ νὰ δώσουμε τὴν ἀπάντηση.

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς ΑΣΠΕ

(ΣΗΜ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛ.»: Ὅλα αὐτὰ σωστά. (Ἀπὸ τὴν περικοπὴ τῶν πολυτεκνικῶν ἐπιδομάτων θὰ σωθεῖ ἠ Ἑλλάς. Οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες «τά᾽φαγαν». [Κι ἄλλοι χόντρυναν!]) Ὁλόσωστα. Συμπαθᾶτε μας ὅμως, ἔχουν ἕνα μειονέκτημα: τὸ λεγόμενο «κατόπιν ἑορτῆς». Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 οἱ Πολύτεκνοι δὲν εἶχαν τὸ νοῦ τους! Ἐπείσαντο ἐπ᾽ ἄρχοντας οἷς οὐκ  ἔστι σωτηρία.! Ἐκτὸς κι ἂν κάνουμε λάθος…)

ΠΗΓΗ: http://agiabarbarapatras.blogspot.com/

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: