«ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΘΕΪΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ»

Ἀπόσπασμα συνεντεύξεως τοῦ Μητροπ. Βολοκαλάμσκ Ἱλαρίωνος

Πρόκειται γιὰ  καλὲς προσεγγίσεις σὲ θέματα ποὺ «ἀπασχολοῦν» (τεχνητά) ἐπ᾽ ἐσχάτων τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Οἱ ἀπαντήσεις εἶναι εἰλικρινεῖς καὶ εὐθεῖες.
Συνοψίζονται στὸ ὅτι δὲν εἶναι ἀνεκτὸ ἐν ὀνόματι τοῦ ἀθεϊσμοῦ νὰ ἐκβάλλεται ἡ θρησκεία ἀπὸ τὸν δημόσιο χῶρο

(ΠΗΓΗ: πρακτορεῖο εἰδήσεων «romfea.gr»)

Σεβασμιώτατε, τ τελευταα χρόνια παρακολουθομε στν Ερώπη μία ‘πίθεση’ κατ τν κκλησιν κα τς θρησκείας π τν θεϊσμό. Εδαμε τι ζητήθηκε ν φαιρεθον τ θρησκευτικ σύμβολα π τος δημοσίους χώρους πως δικαστήρια κ.λπ. Ποιά εναι θέση σας;

Πιστεύω ὅτι εἶναι ἔγκλημα νὰ ἀφαιροῦνται τὰ χριστιανικὰ σύμβολα ἀπὸ τοὺς δημοσίους χώρους στὴν Εὐρώπη. Ἡ Εὐρώπη ἦταν καὶ εἶναι μία Χριστιανικὴ ἤπειρος. Μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ στοὺς πιστοὺς τῶν ἄλλων θρησκειῶν ποὺ ὑπῆρξαν γιὰ αἰῶνες στὴν Εὐρώπη, αὐτὴ ἡ ἤπειρος παραμένει Χριστιανικὴ καὶ ἡ πλειονότητα τῶν πληθυσμῶν ἀνήκει σὲ διάφορες χριστιανικὲς θρησκεῖες. φαίρεση τν χριστιανικν συμβόλων π τος δημοσίους χώρους, πως τ δικαστήρια κόμη κα τ σχολεα εναι μία μεγάλη προσβολ στν Χριστιανισμ κα σ κάθε Χριστιαν ξεχωριστά.
Ἐμᾶς, τοὺς  Χριστιανοὺς δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ, ὅταν ἐπισκεπτόμαστε μία Μουσουλμανικὴ χώρα ὅπου ὑπάρχουν σὲ κάθε δημόσιο χῶρο Μουσουλμανικὰ σύμβολα. Καὶ ἂν ἐμεῖς θέλουμε νὰ σεβόμαστε τοὺς Μουσουλμάνους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές μας ὡς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν, πρέπει νὰ τὸ κάνουμε σὲ ἀμοιβαία βάση. Ὅταν μιλᾶμε γιὰ ἀνέγερση τζαμιῶν στὴν Εὐρώπη γιὰ παράδειγμα, ἢ μιναρέδων στὴν Ἐλβετία, πρέπει νὰ μιλήσουμε καὶ γιὰ ἀνέγερση χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκονται οἱ χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ στὸ Ἰρὰκ ἢ στὸ Ἀφγανιστάν. Δὲν μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ σεβόμαστε ἐμεῖς τοὺς Μουσουλμάνους στὴν Εὐρώπη, χωρὶς νὰ ζητήσουμε νὰ σέβονται καὶ τὰ δικαιώματα τῶν Χριστιανῶν καὶ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου.

Ἕνα ἀκόμη θέμα ἀποτελεῖ τὸ ὅτι, ταν κάποιοι λένε τι ο δημόσιοι χροι εναι νοικτο γι λους κα γι’ ατ δν πρέπει ν πάρχουν σύμβολα καμίας θρησκείας, κολουθον να λάθος πιχείρημα. Διότι θεϊσμς δν εναι νας κοινς παράγοντας ξάλειψης λων τν θρησκειν.
Ἀντιθέτως, οἱ θρησκεῖες μποροῦν νὰ συνυπάρχουν εἰρηνικὰ μεταξύ τους, ὅπως δείχνει τὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν πείρα ποὺ ἔχουμε στὴν Ρωσία, γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες. Εἴχαμε mουσουλμανικοὺς πληθυσμοὺς γιὰ πολλοὺς αἰῶνες καὶ δὲν ὑπῆρξαν ποτὲ προβλήματα ἢ θρησκευτικοὶ πόλεμοι μὲ τοὺς Χριστιανούς, τοὺς Μουσουλμάνους, τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Βουδιστὲς ποὺ ζοῦσαν εἰρηνικὰ μέσα σὲ μία χώρα.
Καὶ κανένας δὲν ἀπαίτησε ποτὲ ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ ἀφαιρέσουν τὰ θρησκευτικά τους σύμβολα. Γιὰ μένα ἕνα μουσουλμανικὸ σύμβολο σὲ ἕνα δημόσιο χῶρο δὲν ἀποτελεῖ προσβολή.
Καὶ πιστεύω ὅτι τ χριστιανικ σύμβολα γι τος Μουσουλμάνους τος βραίους τος Βουδιστές, δν ποτελον θέμα συζήτησης. Ατ τ θέμα τ φέρνουν πρς συζήτηση μόνον ο θεϊστς κα ο γνωστικιστές. λλ κι κενοι ζητον ν πάρχουν σ δημόσιους χώρους τ λάθος σύμβολα.  Χριστιανισμς δν δημιουργήθηκε γι προσωπικ χρήση. Δημιουργήθηκε π τν ησο Χριστ γι τος νθρώπους.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει μία ἐπιτακτικὴ ἀποστολὴ νὰ ἐπιτελέσει, νὰ διδάξει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς βαπτίσει εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀποστολὴ χρειάζεται δημόσιο χῶρο.
Ὡστόσο οἱ ἀθεϊστὲς καὶ οἱ ἀγνωστικιστὲς ἐξακολουθοῦν νὰ ἀποτελοῦν μία μικρὴ μειονότητα στὶς περισσότερες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὅπως στὴν δική σας χώρα ἀλλὰ καὶ στὴν δική μου, ὅπου ἡ ἐπίσημη θρησκεία εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Γιὰ ποιό λόγο οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες καὶ οἱ πιστοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἀνέχονται αὐτὲς τὶς μειονότητες νὰ τοὺς ἐπιβάλλουν τὴν ἄποψή τους;
μες, δν θέλουμε ν πιβάλουμε τν θρησκευτική μας ποψη σ κανένα. λλ δν μπορομε ν δεχτομε τι θεϊστικ κα γνωστικιστικ προσέγγιση θ πρέπει ν πιβάλλεται στος νθρώπους πο εναι θρησκευόμενοι σ λο τν κόσμο. Πιστεύουμε ὅτι ἡ ὕπαρξη τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων σὲ δημόσιους χώρους εἶναι ἕνα σημαντικὸ χαρακτηριστικό τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως. Γι παράδειγμα σες φορτε τν χριστιανικ σταυρ κα εστε λεύθερη ν τν φορτε στν λλάδα. Ἐὰν μως πισκεφτετε τν Μεγάλη Βρετανία σως ν σς ζητηθε ν τν κρύψετε.
Θυμμαι τν κατάσταση στν πρώην Σοβιετικ νωση ταν στος μαθητς δν πιτρεπόταν ν φορον τν σταυρό τους. Δ νομίζω τι πρέπει ν πιστρέψουμε σ μία τέτοια κατάσταση στν σύγχρονη Ερώπη.
Ἐὰν θέλουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐλευθερία σκέψεως, αὐτὸ περιλαμβάνει καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς δημοσίας ἐκφράσεως τῆς πίστεως. Καὶ ἡ δημόσια πίστη σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ φορᾶς τὸν σταυρό, ἐὰν ἐσὺ τὸ ἐπιθυμεῖς καὶ μπορεῖς νὰ τοποθετεῖς τὸν σταυρὸ σὲ μία αἴθουσα διδασκαλίας, ἐὰν εἶσαι δάσκαλος κ.λπ.
Καὶ γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἀφαιροῦνται τὰ χριστιανικὰ σύμβολα ἀπὸ τὰ δημόσια σχολεῖα ἢ ἀπὸ ἄλλους δημόσιους χώρους. Αὐτό, περιλαμβάνει καὶ τὸ ἔθνος τῆς ἀνέχειας.

 

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: