ΕΜΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ …ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ἐμεῖς Ἀγγλικὰ καὶ οἱ Ἄγγλοι… Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ

Σὲ ἐπιστολή του στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τῶν Ἀθηνῶν (στὴν ἔκδοση τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2010) καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο «Τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικὰ καὶ ὁ ἐγκέφαλος», ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρὼν καὶ μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας κ. Σταῦρος Παπαμαρινόπουλος ἀναφέρεται στὴν θεωρία τοῦ καθηγητῆ Eric Havelock, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ἀλφάβητο προκάλεσε πακτωλὸ ἀφηρημένων ἐννοιῶν στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο, λόγῳ ἐνεργοποιήσεως τοῦ ἐγκεφάλου τῶν χρηστῶν του.
Πλῆθος κορυφαίων ἐπιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων καὶ ἄλλων εἰδικοτήτων κατέληξαν σὲ ἐπιστημονικὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα εἶναι δημοσιευμένα σὲ ἔκδοση ποὺ ἐπιμελήθηκαν ὁ καθηγητὴς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο Charles Lumsden καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Θεωρίας τῆς Ἐπικοινωνίας Derrick de Kerckhove.
Τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ὑποστηρίζουν τὴ θεωρία τοῦ Havelock εἶναι τὰ ἑξῆς:

  1. Ἡ περιοχὴ Broka, ποὺ βρίσκεται στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ ἐγκεφάλου, ἐνεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο λόγῳ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, διότι χρησιμοποιήθηκαν ἐπιτυχῶς φωνήεντα σὲ γραφὴ γιὰ πρώτη φορά.
  2. Ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος ἐπαναπρογραμματίστηκε ριζικῶς.
  3. Ἡ πιὸ πάνω ἀναφερθεῖσα συγκλονιστικὴ μεταβολὴ στὴ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου προκάλεσε μία οὐσιώδη ἀλλαγὴ στὴν ψυχολογία τῶν χρηστῶν του ἀλφαβήτου, ἀπὸ τὴν ὁποία προέκυψε ἡ ἀνάγκη ἐπικοινωνίας τῶν πολιτῶν διὰ τῆς λειτουργίας τοῦ θεάτρου.

Στὴ συνέχεια ὁ κ. Παπαμαρινόπουλος ἀναφέρεται σὲ πειράματα ποὺ ἀπέδειξαν ὅτι μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἐπιταχύνονται οἱ μετρήσιμοι δεῖκτες τῆς Λεκτικῆς Νοημοσύνης καὶ τῆς Ἀφαιρετικῆς Σκέψης. Τονίζει ἐπίσης τὴν περίπτωση, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Αὐστραλὴ πανεπιστημιακὴ ἐρευνήτρια Kate Chanock περιγράφει σὲ βιβλίο της, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 2006, πῶς κατόρθωσε νὰ μετατρέψει ἕναν ἀγγλομαθῆ δυσλεξικὸ σὲ μὴ δυσλεξικὸ μὲ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά!

Τέλος, ὁ κ. Παπαμαρινόπουλος τονίζει ὅτι ἀπὸ φέτος τὰ μὲν παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Ὀξφόρδης στὴν Ἀγγλία, μὲ ἐπιστημονικὴ πρόταση, ἐπιπροσθέτως τῶν μαθημάτων τους θὰ μαθαίνουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, τὰ δὲ ἀντίστοιχης ἡλικίας Ἑλληνόπουλα, μὲ πολιτικὴ ἀπόφαση δὲν θὰ διδάσκονται τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα, ἀλλά…Ἀγγλικά. (βλ. σχετ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.», 31 Ἰουλίου 2010: https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/07/31/στην-οξφορδη-ελληνικα-στο-μαρουσι-αγγ)

Ἔχοντας κάποιος ὑπόψη τὰ πιὸ πάνω ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ προέκυψαν ἀπὸ ἔρευνες καὶ μελέτες γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ τὴν συμβολή της στὸν παγκόσμιο πολιτισμό, διερωτᾶται γιατί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες κατέχουμε μίαν ἀπὸ τὶς τελευταῖες θέσεις στὴν παγκόσμια βιβλιογραφία ὅσον ἀφορᾶ στὸ εὐρύτατο αὐτὸ θέμα. Ἀνατρέχουμε σὲ ξένη βιβλιογραφία καὶ σπεύδουμε νὰ ἐνημερωθοῦμε γιὰ τὰ ἀποτελέσματα ἐπιστημονικῶν συνεδρίων καὶ ἐρευνῶν, ὥστε νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς μέτοχοι τῶν τελευταίων ἐξελίξεων ἀναφορικὰ μὲ τὴν δική μας γλώσσα καὶ τὸ δικό μας πολιτισμό. Μᾶς ἱκανοποιεῖ βέβαια τὸ γεγονὸς ὅτι ξένοι εἰδικοὶ εἰσηγοῦνται ἕνα ἄνοιγμα πρὸς τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο καὶ προωθοῦν τὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ Δημοτικό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, προκαλεῖ θλίψη ἡ ἀδιαφορία τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὸν μεγάλο θησαυρὸ ποὺ ὁδήγησε στὸ ἑλληνικὸ θαῦμα καὶ ποὺ πάντα τὸν ἀξιοποιοῦν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐκτὸς ἀπὸ ἐμᾶς. Οἱ μεταρρυθμίσεις δὲν γίνονται γιὰ νὰ προσαρμοστεῖ ἡ κοινωνία στὶς ἀνάγκες ποὺ δημιουργεῖ ἡ πρόοδος τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ. Ἀντίθετα, γίνονται γιὰ νὰ προσαρμοστεῖ ἡ ἐπιτευχθεῖσα πρόοδος στὶς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἐκπαιδευτικὲς μεταρρυθμίσεις. Δὲν γίνονται γιὰ νὰ προσαρμοστεῖ ἡ κοινωνία στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ προσαρμοστεῖ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα στὶς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Καὶ ἔχει πολλὲς ἀνάγκες μία σύγχρονη κοινωνία, ὄχι μόνο τεχνολογικές, ἀλλὰ περισσότερο ἀνάγκες ποὺ ἀφοροῦν στὸν ἄνθρωπο ὡς ἀνώτερο πνευματικὸ ὄν, ἀνάγκες ποὺ σχετίζονται μὲ πανανθρώπινες ἀρχὲς καὶ ἀξίες. Ὅσο πιὸ γρήγορα τὸ καταλάβουμε αὐτό, τόσο πιὸ πολλὲς πιθανότητες ἔχουμε νὰ φτιάξουμε μία παιδεία ποὺ θὰ εἶναι καὶ πάλι ὁδηγὸς καὶ ὄχι οὐραγὸς στὸ παγκόσμιο ἐπιστημονικὸ καὶ πολιτισμικὸ πεδίο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Φιλόλογος, τ. Πρῶτος Λειτουργὸς Ἐκπαίδευσης

ΠΗΓΗ: http://greeknation.blogspot.com, http://trelogiannis.blogspot.com

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: