Ο ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

«Ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ;…Λέγει αὐτοῖς· πῶς οὖν Δαβίδ ἐν πνεύματι Κύριον αὐτὸν καλεῖ;» (Ματθ. κβ´ 41-46).
Στὶς συζητήσεις τους μὲ τὸν Χριστό, οἱ ἀντίπαλοί του τοῦ ἔθεταν καὶ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ ἁγιογραφικὰ καὶ θεολογικὰ θέματα. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Χριστοῦ ἦσαν ἄμεσες καὶ ἀποκαλυπτικές. Οἱ ἀπαντήσεις αὐτὲς μαρτυροῦσαν ἐπίσης καὶ γιὰ τὶς ἑξῆς ἰδιότητες τοῦ Χριστοῦ:
Πρῶτον, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν γνώριζε ἁπλῶς τὶς Γραφὲς (τῆς Π. Διαθήκης), ἀλλ᾽ ὅτι Αὐτὸς ἦταν καὶ τὸ κρυμμένο θεϊκὸ πρόσωπο (ὑποκείμενο) τῆς ἀποκαλυπτικῆς Γραμματείας. Πίσω καὶ μέσα στὰ ἁγιογραφικὰ κείμενα τῆς Π. Διαθήκης κρυβόταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Γι᾽ αὐτὸ καὶ σὲ μιὰ παρόμοια περίπτωση εἶπε: «Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς, …ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ» (Ἰωάν. ε´ 39).
Δεύτερον, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦταν ὁ ἐνσαρκωθεὶς Λόγος τοῦ Θεοῦ. Στὰ ἁγιογραφικὰ κεἰμενα, ὁ Χριστὸς ἦταν κεκρυμμένος καὶ ἀφανής. Μὲ τὴν Ἐνσάρκωσή Του ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ὁρατὸς καὶ ἐμφανής. «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν». Ὅταν διαβάζουμε τὰ θεόπνευστα κείμενα τῶν Γραφῶν πρέπει μέσα σ᾽ αὐτὰ καὶ πίσω ἀπ᾽ αὐτὰ νὰ διακρίνουμε τὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Τὰ λόγια τῶν Γραφῶν εἶναι «λόγος Χριστοῦ» (Κολ. γ´ 16).Ὁ Χριστὸς ὁμιλεῖ διὰ τῶν Γραφῶν. Πρὶν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνσαρκωθεῖ τὴν ἀνθρώπινη φύση, εἶχε ἐνσαρκωθεῖ, τρόπον τινά, στὰ γράμματα καὶ τὰ κείμενα τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Κάπου ἔχει γραφεῖ τὸ ἑξῆς: «Ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι τὸ μόνο βιβλίο, τοῦ ὁποίου ὁ συγγραφεὺς εἶναι πάντοτε παρών, ὅταν τὸ διαβάζουμε». [Μητροπολ. Ἀχελώου Εὐθυμίου (Στύλιου), 100 Διάλογοι μὲ τὸν Ἰησοῦ, Ἀθῆναι, 2006.]

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: